Chiến Định Giang Sơn 18

Giang Hồ Ký - 09/05

Giang Hồ Ký với những đặc quyền mới được cập nhật mới nhất tại Võ Lâm Miễn Phí, rút ngắn bước đường thăng cấp nhanh đến không ngờ. Trăm vạn lời nói không bằng một lần trải nghiệm. Hãy tham gia ngay để sớm hòa nhập vào hàng ngũ cao thủ võ lâm...

Thời gian áp dụng

 • Nội dung Giang Hồ Ký mớiÁp dụng sau bảo trì 0h00 ngày 09/05/2024
 • Lưu ý: Khi nhân vật hoàn trả nhiệm vụ hằng ngày TẤT CẢ CÁC CẤP ĐỘ.
  • Chú ý quan trọng: Trả nhiệm vụ sau bảo trì 0h00 ngày 09/05/2024 để được nhận phần thưởng của Giang Hồ Ký mới, tránh mất quyền lợi.
  • Hệ thống sẽ xóa toàn bộ Giang Hồ Lệnh, Kim Bài Lệnh trên nhân vật (bao gồm rương hành trang, rương chưa đồ, rương bang hội, trên con trỏ chuột).
  • Vật phẩm đang cầm trên con trỏ chuột cũng bị xóa.

Võ Lâm Miễn Phí

Trong game, nhấp chọn vào chỗ mũi tên để kiểm tra và trả nhiệm vụ Giang Hồ Ký

NPC và vật phẩm liên quan Giang Hồ Ký

Hình ảnhTính chất
Võ Lâm Miễn Phí
NPC 
Võ Lâm Truyền Nhân
 • Vị trí: Thất đại thành thị.
 • Chức năng: Đi Minh Nguyệt Trấn (Trùng Sinh).
Võ Lâm Miễn Phí
Nguyệt Ấn
 • Nguồn gốc: BOSS Hoàng Kim & BOSS Độc Cô Kiếm.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. Không thể ném ra, không rớt khi PK. Không thể xếp chồng.
 • Cách sử dụng: Sử dụng sẽ được x2 phần thưởng Nhiệm Vụ Ngày của Giang Hồ Ký.
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày.
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Bài Lễ Hộp
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, bán 0 lượng. Không thể xếp chồng, ném ra.
 • Cách sử dụng: Nhấn chuột phải vào sẽ tùy chọn nhận thưởng 1 trong 6 Lệnh bài Tính Năng.
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày

Giang Hồ Lệnh
 • Nguồn gốc:
  • Nhận từ mốc Năng Động 44 và 50 (Khóa, 7 ngày)
  • Mua từ Kỳ Trân Các giá 100 xu (không khóa, 30 ngày)
 • Tính chất: Giao dịch, bày bán. Xếp chồng 250. Không ném ra, rớt khi PK. Bán shop 1 lượng.
 • Chức năng: Trả nhiệm vụ Giang Hồ Ký

Chìa Khóa Thần Bí
 • Nguồn gốc:
  • Tham gia tính năng
  • Mua từ Kỳ Trân Các giá 1000 xu
 • Tính chất: Giao dịch, bày bán. Xếp chồng 250. Không ném ra, rớt khi PK. Bán shop 1 lượng.
 • Chức năng: Dùng mở Rương Chân Nguyên và Rương Đại Hộ Mạch Đơn
Phong Thần
Phi Phong
Hồn Thạch
 • Nguồn gốc: Nhận thưởng Giang Hồ Ký
 • Tính chất: Không giao dịch, bày bán, xếp chồng 250 cái/ô, không ném ra, bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Nguyên liệu dùng để nâng Phi Phong cao cấp tại Thợ Rèn Thần Bí
Phong Thần
Rương Văn
Cương Công
 • Nguồn gốc: Nhận thưởng Giang Hồ Ký
 • Tính chất: Không giao dịch, bày bán, xếp chồng, không ném ra, bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Chuột phải chọn Văn Cương cần dùng
Vật phẩmSố lượng
Thương Long Văn Cương - Giáp [Cấp 5] 1
Thương Long Văn Cương - Bính [Cấp 5] 1
Âm Mộc Văn Cương - Giáp [Cấp 5] 1
Huyền Thủy Văn Cương - Giáp [Cấp 5] 1
Thiên Lôi Văn Cương - Giáp [Cấp 5] 1
Thiên Lôi Văn Cương - Bính [Cấp 5] 1
Kim Long Văn Cương - Giáp [Cấp 5] 1
Thanh Mộc Văn Cương - Giáp [Cấp 5] 1
Mịch Thủy Văn Cương - Giáp [Cấp 5] 1
Xích Hỏa Văn Cương - Giáp [Cấp 5] 1
Lạc Lôi Văn Cương - Giáp [Cấp 5] 1
Phong Thần
Rương Văn
Cương Thủ
 • Nguồn gốc: Nhận thưởng Giang Hồ Ký
 • Tính chất: Không giao dịch, bày bán, xếp chồng, không ném ra, bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Chuột phải chọn Văn Cương cần dùng

  Vật phẩmSố lượng
  Thương Long Văn Cương - Ất [Cấp 5] 1
  Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 5] 1
  Bàn Long Văn Cương - Giáp [Cấp 5] 1
  Bàn Long Văn Cương - Ất [Cấp 5] 1

Định Mạch Đan Bảo Rương
 • Nguồn gốc: Trả nhiệm vụ Giang Hồ Ký nhận được
 • Tính chất: Không giao dịch, bày bán. Xếp chồng 250. Không ném ra, rớt khi PK. Bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Cần 1 Chìa Khóa Thần Bí mở nhận được 100 Định Mạch Đan
Võ Lâm Miễn Phí
Huyền Nguyên Bảo Rương
 • Nguồn gốc: Trả nhiệm vụ Giang Hồ Ký nhận được
 • Tính chất: Không giao dịch, bày bán. Xếp chồng 250. Không ném ra, rớt khi PK. Bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Cần 1 Chìa Khóa Thần Bí mở nhận được 1000 điểm Huyền Nguyên

Võ Lâm Miễn Phí
Kim Bài Vượt Ải
(Nhận từ Kim Bài Lễ Hộp hoặc hoàn thành nhiệm vụ Vượt Ải)
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Bài Phong Lăng Độ
(Nhận từ Kim Bài Lễ Hộp hoặc hoàn thành nhiệm vụ Phong Lăng Độ)
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Bài Vi Sơn Đảo
(Nhận từ Kim Bài Lễ Hộp hoặc hoàn thành nhiệm vụ Vi Sơn Đảo)
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Bài Tống Kim
(Nhận từ Kim Bài Lễ Hộp hoặc hoàn thành nhiệm vụ Tống Kim)
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Bài Tín Sứ
(Nhận từ Kim Bài Lễ Hộp hoặc hoàn thành nhiệm vụ Tín Sứ)
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Bài Viêm Đế
(Nhận từ Kim Bài Lễ Hộp hoặc hoàn thành nhiệm vụ Viêm Đế)
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Bài Phú Quý Cẩm Hạp
(Nhận sau khi sử dụng Phiếu Dự Đoán từ Quý Quý Cẩm Hạp)
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Bài Vạn Bảo Rương
(Nhận được sau khi sử dụng Vạn Bảo Rương)
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Bài Hạt Thiên Tuế
(Nhận được sau khi trồng Hạt Thiên Tuế)
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Bài Thăm May Mắn
(Nhận sau khi sử dụng Thăm May Mắn, dùng để trả nhiệm vụ Giang Hồ Ký)
 • Nguồn gốc: Nhận được từ các cách.
  • Sử dụng Kim Bài Lễ Hộp
  • Tham gia tính năng tương ứng tên Kim Bài (xem thêm ở mục Nhiệm vụ)
   • Lưu ý trên hành trang phải có Giang Hồ Ký mới nhận được Kim Bài
 • Tính chất: khóa vĩnh viễn. Xếp chồng 200 cái/1 ô
 • Cách sử dụng: Sử dụng Giang Hồ Ký trả nhiệm vụ.

Lưu ý chung

 • Mỗi ngày người chơi sở hữu Giang Hồ Ký khi tham gia tính năng sẽ nhận được 1 Kim Bài tính năng tương ứng.
Tính năngĐiều kiện cần hoàn thànhPhần thưởng nhận
Vượt Ải Sau khi qua ải thứ 28 1 Kim Bài Vượt Ải
Phong Lăng Độ Khi kết thúc Phong Lăng Độ, rời mạng giữa chừng không nhận được 1 Kim Bài Phong Lăng Độ
Vi Sơn Đảo Khi hoàn thành nhiệm vụ Vi Sơn Đảo 1 Kim Bài Vi Sơn Đảo
Tống Kim Kết thúc Tống Kim và đạt >500 điểm tích lũy 1 Kim Bài Tống Kim
Tín Sứ Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Tín Sứ 1 Kim Bài Tín Sứ
Viêm Đế Sau khi vượt thành công ải 7 1 Kim Bài Viêm Đế
Phú Quý Cẩm Hạp Khi sử dụng Phiếu Dự Đoán Thành Công 1 Kim Bài Phú Quý
Vạn Bảo Rương Khi sử dụng Chìa khóa Vàng thành công 1 Kim Bài Vạn Bảo Rương
Hạt Thiên Tuế Khi trồng thành công Hạt Thiên Tuế 1 Kim Bài Hạt Thiên Tuế
Thăm May Mắn Dùng 1 Thăm May Mắn 1 Kim Bài Thăm May Mắn
 • Thu thập Kim Bài để thực hiện các nhiệm vụ & nhận thưởng.
 • Lưu ý: Khi nhân vật hoàn trả nhiệm vụ hằng ngày tất cả các cấp độ.
  • Hệ thống sẽ xóa toàn bộ Kim Bài Lệnh trên nhân vật (bao gồm rương hành trang, rương chưa đồ, rương bang hội, trên con trỏ chuột).
  • Vật phẩm đang cầm trên con trỏ chuột cũng bị xóa.
 • Ghi chú: Hành trang nhân vật phải còn 30 ô trống để trả nhiệm vụ.

Nâng cấp Phi Phong bằng Phi Phong Hồn Thạch

 • Đến NPC Thợ Rèn Thần Bí chọn dòng Nâng Cấp Phi Phong Cao Cấp
 • Chọn loại Phi Phong muốn Nâng Cấp
 • Đặt Phi Phong cấp 6 hoặc cấp 7 (10 sao) cần đột phá vào khung nguyên liệu

  Phong Thần

  Phong Thần

  Phong Thần

 • Đặt Phi Phong Hồn Thạch và tiến hành Nâng Cấp
 • Lưu ý: Sau khi nâng cấp thành công lên  cấp 7 – 8 sẽ chuyển thành trạng thái không khóa, nếu tăng sao sẽ chuyển thành trạng thái khóa
ThànhĐiểm nhận được
1 Phi phong cấp 6 (10 sao)
+

200 Phi Phong Hồn Thạch
= 1 Phi Phong cấp 7 (0 sao) không khóa
1 Phi phong cấp 7 (10 sao)
+
300 Phi Phong Hồn Thạch
= 1 Phi Phong cấp 8 (0 sao) không khóa
Ghi chú: Bách Luyện Thành Cương ngoài việc dùng đột phá Phi Phong 7 và 8, còn dùng để nâng sao Phi Phong 9, 10 và 11 sau này.

Điều chỉnh nâng cấp Pet

Võ Lâm Miễn Phí

Võ Lâm Miễn Phí

Nội dungHiện tạiÁp dụng Điều chỉnh mới
Nâng cấp Thú Nuôi từ 100 lên 101 -> tốn Đột Phá Đơn -> tốn 30 tiểu Đột Phá Đơn
(không đủ không thể nâng cấp)
Nâng cấp Thú Nuôi từ 120 lên 121 -> tốn Đột Phá Đơn -> tốn 45 tiểu Đột Phá Đơn
(không đủ không thể nâng cấp)
Nâng cấp Thú Nuôi từ 140 lên 141 -> tốn Đột Phá Đơn -> tốn 60 tiểu Đột Phá Đơn
(không đủ không thể nâng cấp)
Nâng cấp Thú Nuôi từ 160 lên 161 -> tốn Đột Phá Đơn -> tốn 60 tiểu Đột Phá Đơn
(không đủ không thể nâng cấp)
Nâng cấp Thú Nuôi từ 170 lên 171 -> tốn Đột Phá Đơn -> tốn 60 tiểu Đột Phá Đơn
(không đủ không thể nâng cấp)
Nâng cấp Thú Nuôi từ 180 lên 181 -> tốn Đột Phá Đơn -> tốn 60 tiểu Đột Phá Đơn
(không đủ không thể nâng cấp)
Nâng cấp Thú Nuôi từ 190 lên 191 -> tốn Đột Phá Đơn -> tốn 60 tiểu Đột Phá Đơn
(không đủ không thể nâng cấp)

Nhiệm vụ tăng cấp Giang Hồ Ký

 • Rương Huyền Nguyên (khóa) mở nhận được 1000 điểm Huyền Nguyên
 • Rương Định Mạch Đan (khóa) mở nhận được 100 Địch Mạch Đan (khóa)
Trùng SinhMốcNhiệm vụPhần thưởng
Trùng Sinh 1 150 - 194 1 Kim Bài Vi Sơn Đảo
2 Kim Bài Phong Lăng Độ
2 Kim Bài Viêm Đế
2 Kim Bài Vượt Ải
2 Kim Bài Tín Sứ
2 Kim Bài Tống Kim
2 Giang Hồ Lệnh
5 tỷ EXP (khóa, hsd 24h)
Trùng Sinh 2 10 - 194 24 tỷ EXP (khóa, hsd 24h)
Trùng Sinh 3 10 - 194 27 tỷ EXP (khóa, hsd 24h)
Trùng Sinh 4 10 - 194 59 tỷ EXP (khóa, hsd 24h)
Trùng Sinh 5 10 - 194 76 tỷ EXP (khóa, hsd 24h)
Trùng Sinh 6 10 - 190 1 Kim Bài Vi Sơn Đảo
2 Kim Bài Phong Lăng Độ
2 Kim Bài Viêm Đế
2 Kim Bài Vượt Ải
2 Kim Bài Tín Sứ
2 Kim Bài Tống Kim
2 Giang Hồ Lệnh
90 tỷ EXP (khóa, hsd 24h)
191-194 1 Kim Bài Vi Sơn Đảo
2 Kim Bài Phong Lăng Độ
2 Kim Bài Viêm Đế
2 Kim Bài Vượt Ải
2 Kim Bài Tín Sứ
2 Kim Bài Tống Kim
8 Kim Bài Hạt Thiên Tuế
1 Giang Hồ Lệnh

Cấp 195
1 Rương Huyền Nguyên (khóa)
1 Rương Định Mạch Đan (khóa)

195-199 Cấp 199
1 Rương Huyền Nguyên (khóa)
1 Rương Định Mạch Đan (khóa)
199 1 Kim Bài Vi Sơn Đảo
2 Kim Bài Phong Lăng Độ
2 Kim Bài Viêm Đế
2 Kim Bài Vượt Ải
2 Kim Bài Tín Sứ
2 Kim Bài Tống Kim
16 Kim Bài Hạt Thiên Tuế
2 Giang Hồ Lệnh
Cấp 200
1 Trùng Sinh Linh Đơn (khóa, 7 ngày)
Trùng Sinh 7 10 - 149 1 Kim Bài Vi Sơn Đảo
2 Kim Bài Phong Lăng Độ
2 Kim Bài Viêm Đế
2 Kim Bài Vượt Ải
2 Kim Bài Tín Sứ
2 Kim Bài Tống Kim
20 Kim Bài Phú Quý
200 Kim Bài Vạn Bảo Rương
16 Kim Bài Hạt Thiên Tuế
20 Kim Bài Thăm May Mắn
2 Giang Hồ Lệnh

Nhận cấp 150
Đan Đặc Hiệu Âm Duy 16 (khóa, 30 ngày)
Đan Đặc Hiệu Dương Duy 16 (khóa, 30 ngày)
Đan Đặc Hiệu Âm Khiêu 16 (khóa, 30 ngày)
Đan Đặc Hiệu Dương Khiêu 16 (khóa, 30 ngày)
Âm Duy Mạch Đơn (khóa, 30 ngày)
Dương Duy Mạch Đơn (khóa, 30 ngày)
Âm Khiêu Mạch Đơn (khóa, 30 ngày)
Dương Khiêu Mạch Đơn (khóa, 30 ngày)
1 Đại Thành Bí Kíp 150 (30 ngày, khóa, nâng kĩ năng 150 từ cấp 11 lên thẳng 20)
1 Đại thành bí kíp 120 (30 ngày, khóa, nâng kĩ năng 120 lên cấp 20)
1 Đồ phổ mở rộng rương 1 (khóa6)
1 Ngũ Hành Ấn cấp 10 (7 ngày, khóa)
Thú nuôi đạt cấp 60
4 túi điểm thăng cấp: 5000 điểm/túi (khóa)
4 túi điểm trưởng thành: 20000 điểm/túi (khóa)
4 túi điểm thuần dưỡng: 7000 điểm/túi (khóa)
15 Tiểu Đột Phát Đan (Khóa)
3 Rương Huyền Nguyên (Khóa)
3 Rương Định Mạch Đan (Khóa)
150-154 Nhận cấp 155
Đốc Mạch 12 (khóa, 30 ngày)
Nhâm Mạch 12 (khóa, 30 ngày)
Xung Mạch 12 (khóa, 30 ngày)
Đới Mạch 12 (khóa, 30 ngày)
15 Tiểu Đột Phát Đan (Khóa)
3 Rương Huyền Nguyên (Khóa)
3 Rương Định Mạch Đan (Khóa)
155-159 Nhận cấp 160
6 Rương Văn Cương Công - Cấp 5 (khóa)
14 Rương Văn Cương Thủ - Cấp 5 (khóa)
1 Phi phong vô cực 10 sao (khóa)
5 Tinh thần khoáng (khóa)
1 Lang Hạo - Thiên Thạch (khóa, 30 ngày)
15 Huyết Chiến Lễ Bao (khóa - 30 ngày)
Thú nuôi đạt cấp 100
12 túi điểm thăng cấp: 5000 điểm/túi (khóa)
12 túi điểm trưởng thành: 20000 điểm/túi (khóa)
12 túi điểm thuần dưỡng: 7000 điểm/túi (khóa)
15 Tiểu Đột Phát Đan (Khóa)
3 Rương Huyền Nguyên (Khóa)
3 Rương Định Mạch Đan (Khóa)
160-164 Nhận cấp 165
15 Võ Lâm Mật Tịch (Khóa, 30 ngày)
15 Tẩy Tủy Kinh (Khóa, 30 ngày)
3 Thiên Tiên Thảo (Khóa, 30 ngày)
1 Nhâm Mạch Đơn (khóa, 30 ngày)
1 Đại Thành Nhâm Mạch Đơn (khóa, 30 ngày)
15 Tiểu Đột Phát Đan (Khóa)
3 Rương Huyền Nguyên (Khóa)
3 Rương Định Mạch Đan (Khóa)
165-169 Nhận cấp 170
1 Lễ Bao Hồng Vận (3 ngày, khóa)
Thuộc tính uẩn linh sức mạnh đạt cấp 10
Thuộc tính uẩn linh thân pháp đạt cấp 10
1 Xung Mạch Đơn (khóa, 30 ngày)
1 Đại Thành Xung Mạch Đơn (khóa, 30 ngày)
15 Tiểu Đột Phát Đan (Khóa)
3 Rương Huyền Nguyên (Khóa)
3 Rương Định Mạch Đan (Khóa)
170-174 Nhận cấp 175
Thuộc tính uẩn linh ngoại công đạt cấp 10
Thuộc tính uẩn linh nội công đạt cấp 10
1 Đới Mạch Đơn (khóa, 30 ngày)
1 Đại Thành Đới Mạch Đơn (khóa, 30 ngày)
60 Tiểu Đột Phát Đan (Khóa)
3 Rương Huyền Nguyên (Khóa)
3 Rương Định Mạch Đan (Khóa)
175-179 Nhận cấp 180
1 Đốc Mạch Đơn (khóa, 30 ngày)
1 Đại Thành Đốc Mạch Đơn (khóa, 30 ngày)
60 Tiểu Đột Phát Đan (Khóa)
3 Rương Huyền Nguyên (Khóa)
3 Rương Định Mạch Đan (Khóa)
180 - 184 Nhận cấp 185
60 Tiểu Đột Phát Đan (Khóa)
3 Rương Huyền Nguyên (Khóa)
3 Rương Định Mạch Đan (Khóa)
185 - 189 Nhận cấp 190
3 Rương Huyền Nguyên (Khóa)
3 Rương Định Mạch Đan (Khóa)
190 - 194 2 Kim Bài Vi Sơn Đảo
4 Kim Bài Phong Lăng Độ
4 Kim Bài Viêm Đế
4 Kim Bài Vượt Ải
4 Kim Bài Tín Sứ
4 Kim Bài Tống Kim
40 Kim Bài Phú Quý
400 Kim Bài Vạn Bảo Rương
32 Kim Bài Hạt Thiên Tuế
40 Kim Bài Thăm May Mắn
4 Giang Hồ Lệnh
Nhận cấp 195
60 Tiểu Đột Phát Đan (Khóa)
1 Thủ Tam Âm Kinh 12 (khóa, 30 ngày
1 Thủ Tam Dương Kinh 12 (khóa, 30 ngày
3 Rương Huyền Nguyên (Khóa)
3 Rương Định Mạch Đan (Khóa)
195 - 198 Nhận cấp 199
60 Tiểu Đột Phát Đan (Khóa)
1 Túc Tam Âm Kinh 12 (khóa, 30 ngày
1 Túc Tam Dương Kinh 12 (khóa, 30 ngày
3 Rương Huyền Nguyên (Khóa)
3 Rương Định Mạch Đan (Khóa)
199 Nhận cấp 200
3 Rương Huyền Nguyên (Khóa)
3 Rương Định Mạch Đan (Khóa)
Trùng Sinh 8 10  - 149 2 Kim Bài Phong Lăng Độ
2 Kim Bài Tống Kim
20 Kim Bài Phú Quý
200 Kim Bài Vạn Bảo Rương
16 Kim Bài Hạt Thiên Tuế
20 Kim Bài Thăm May Mắn
2 Giang Hồ Lệnh
Nhận cấp 150
3 Rương Huyền Nguyên (Khóa)
3 Rương Định Mạch Đan (Khóa)
150 - 154 2 Kim Bài Phong Lăng Độ
2 Kim Bài Tống Kim
20 Kim Bài Phú Quý
200 Kim Bài Vạn Bảo Rương
16 Kim Bài Hạt Thiên Tuế
20 Kim Bài Thăm May Mắn
8 Giang Hồ Lệnh
Nhận cấp 150
1 Rương Huyền Nguyên (Khóa)
1 Rương Định Mạch Đan (Khóa)
155 - 159 Nhận cấp 160
1 Rương Huyền Nguyên (Khóa)
1 Rương Định Mạch Đan (Khóa)
160 - 164 Nhận cấp 165
1 Rương Huyền Nguyên (Khóa)
1 Rương Định Mạch Đan (Khóa)
165 - 169 Nhận cấp 170
1 Rương Huyền Nguyên (Khóa)
1 Rương Định Mạch Đan (Khóa)
170 - 174 Nhận cấp 175
1 Rương Huyền Nguyên (Khóa)
1 Rương Định Mạch Đan (Khóa)
175 - 179 Nhận cấp 180
1 Rương Huyền Nguyên (Khóa)
1 Rương Định Mạch Đan (Khóa)
180 - 184 Nhận cấp 185
1 Rương Huyền Nguyên (Khóa)
1 Rương Định Mạch Đan (Khóa)
185 - 189 Nhận cấp 190
3 Rương Huyền Nguyên (Khóa)
3 Rương Định Mạch Đan (Khóa)
190 Nhận cấp 191
3 Rương Huyền Nguyên (Khóa)
3 Rương Định Mạch Đan (Khóa)
191 Nhận cấp 192
3 Rương Huyền Nguyên (Khóa)
3 Rương Định Mạch Đan (Khóa)
192 4 Kim Bài Phong Lăng Độ
4 Kim Bài Tống Kim
40 Kim Bài Phú Quý
400 Kim Bài Vạn Bảo Rương
32 Kim Bài Hạt Thiên Tuế
40 Kim Bài Thăm May Mắn
8 Giang Hồ Lệnh
Nhận cấp 193
1 Rương Huyền Nguyên (Khóa)
1 Rương Định Mạch Đan (Khóa)
193 Nhận cấp 194
1 Rương Huyền Nguyên (Khóa)
1 Rương Định Mạch Đan (Khóa)
194 Nhận cấp 195
1 Rương Huyền Nguyên (Khóa)
1 Rương Định Mạch Đan (Khóa)
195 Nhận cấp 196
1 Rương Huyền Nguyên (Khóa)
1 Rương Định Mạch Đan (Khóa)
196 Nhận cấp 197
1 Rương Huyền Nguyên (Khóa)
1 Rương Định Mạch Đan (Khóa)
197 - 198 2 Kim Bài Phong Lăng Độ
2 Kim Bài Tống Kim
20 Kim Bài Phú Quý
100 Kim Bài Vạn Bảo Rương
16 Kim Bài Hạt Thiên Tuế
20 Kim Bài Thăm May Mắn
2 Giang Hồ Lệnh
40 tỷ EXP (khóa, hsd 24h)
10 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
3 Uẩn Linh Yếu Quyết (khóa)
Có Nguyệt Ẩn phần thưởng nhân đôi
199 2 Kim Bài Phong Lăng Độ
2 Kim Bài Tống Kim
10 Kim Bài Phú Quý
50 Kim Bài Vạn Bảo Rương
8 Kim Bài Hạt Thiên Tuế
20 Kim Bài Thăm May Mắn
2 Giang Hồ Lệnh
20 tỷ EXP (khóa, hsd 24h)
10 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
3 Uẩn Linh Yếu Quyết (khóa)
2 Đại Hộ Mạch Đơn Lv1 (khóa)
Có Nguyệt Ẩn phần thưởng nhân đôi
Trùng Sinh 9 >=10 1 Kim Bài Phong Lăng Độ
1 Kim Bài Tống Kim
10 Kim Bài Phú Quý
50 Kim Bài Vạn Bảo Rương
8 Kim Bài Hạt Thiên Tuế
20 Kim Bài Thăm May Mắn
2 Giang Hồ Lệnh

5 tỷ EXP (khóa, hsd 24h)
10 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
3 Uẩn Linh Yếu Quyết (khóa)
2 Đại Hộ Mạch Đơn Lv1 (khóa)
Có Nguyệt Ẩn phần thưởng nhân đôi

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.