Chiến Định Giang Sơn 18

Event riêng tại Chiến Định Giang Sơn 18

Event Chào Hè riêng tại máy chủ mới Chiến Định Giang Sơn 18, thân mời các tân thủ cùng tham gia và sở hữu thêm nhiều vật phẩm thưởng giá trị khác.

Thời gian diễn ra

 • Từ sau bảo trì ngày 10/05 đến 23h59 ngày 31/05/2024

NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Đại Sự Lão Lão
 • Vị trí: Thất Đại Thành Thị
 • Chức năng:
  • Đổi Diều Hỏa Long/Diều Kim Phượng/Hộp Quà Sự Kiện
  • Nhận thưởng hằng ngày mốc sử dụng Diều Hỏa Long
  • Nhận thưởng sử dụng đạt mốc Diều Hỏa Long
  • Xem số lần sử dụng Diều Hỏa Long
 • Thời gian hoạt động: 23h59 ngày 31/05/2024

Thu thập vật phẩm

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Nguyên Bảo

Võ Lâm Miễn Phí
Túi Kim
Nguyên Bảo
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
  • 1 Kim Nguyên Bảo: Giá 5 Xu
  • Túi Kim Nguyên Bảo: Giá 250 Xu (sử dụng nhận 50 Kim Nguyên Bảo)
 • Tính chất: Giao dịch, xếp chồng 200 cái/ô, không ném ra, bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Ghép vật phẩm
 • Thời hạn sử dụng: 31/12/2024
Võ Lâm Miễn Phí
Diều Hỏa Long


 • Nguồn gốc: Ghép tại Đại Sự Lão Lão theo công thức 1 Kim Nguyên Bảo + 1 vạn = 1 Diều Hỏa Long
 • Công dụng: Sử dụng nhận thưởng.
 • Giới hạn: Tối đa nhân vật sử dụng 3000 Diều Hỏa Long/nhân vật.
 • Lưu ý: Hành trang nhân vật phải còn 10 ô trống mới có thể sử dụng vật phẩm.
 • Thời hạn sử dụng: 23h59 ngày 31/05/2024
Võ Lâm Miễn Phí
Thanh Trúc
 • Nguồn gốc:
Tính năng/hoạt độngVật phẩm nhận
Điểm Năng Động

34 Điểm Năng Động: 1 Thanh Trúc (khóa)

39 Điểm Năng Động: 2 Thanh Trúc (khóa)

44 Điểm Năng Động: 4 Thanh Trúc (khóa)

50 Điểm Năng Động: 10 Thanh Trúc (khóa)

Vượt ải cao cấp
 • Vượt ải 27: 1 Thanh Trúc
 • Diệt Trung Thần Thông: 1 Thanh Trúc
Ươm Mầm Hạnh Phúc (trồng 1 Hạt Thiên Tuế) 2 Thanh Trúc
Tống Kim (đạt >3000 điểm) 3 Thanh Trúc
Nhiệm vụ Tín Sứ 1 Thanh Trúc
Nhiệm vụ Phong Lăng Độ
(hoàn thành)
3 Thanh Trúc
Nhiệm vụ Phú Quý Cẩm Hạp (sử dụng 1 Phiếu Dự Đoán) 1 Thanh Trúc
Viêm Đế
(hoàn thành)
2 Thanh Trúc

Dánh quái ở bản đồ: Sa Mạc 1 - 2 - 3, Trường Bạch Sơn Bắc, Trường Bạch Sơn Nam, Mạc Cao Quật

có tỉ lệ nhận 1 Thanh Trúc
 • Công dụng:  Dùng để ghép Diều Kim Phượng
 • Thời hạn sử dụng: 23h59 ngày 31/05/2024
Võ Lâm Miễn Phí
Diều Kim Phượng
 • Nguồn gốc:
  CáchChi tiết
  Ghép tại Đại Sự Lão Lão

  1 Thanh Trúc + 30 vạn = 1 Diều Kim Phượng

  Mua trực tiếp tại Hàng Rong 100 vạn = 1 Diều Kim Phượng
 • Công dụng: Sử dụng nhận thưởng.
 • Lưu ý: Hành trang yêu cầu cần 10 ô trống mới có thể sử dụng vật phẩm.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3000 Diều Kim Phượng/nhân vật
 • Thời hạn sử dụng: 23h59 ngày 31/05/2024
Võ Lâm Miễn Phí
Lệnh Bài Sự Kiện
 • Nguồn gốc: Nhận thưởng mốc 3000 Diều Hỏa Long
 • Tính chất: Giao dịch, xếp chồng 200 cái/ô, không ném ra, bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Dùng để ghép Hộp Quà Sự Kiện
 • Thời hạn sử dụng: 23h59 ngày 31/05/2024
Võ Lâm Miễn Phí
Hộp Quà Sự Kiện
 • Nguồn gốc: Ghép tại Đại Sự Lão Lão, công thức: 3 Lệnh Bài Sự Kiện = 1 Hộp Quà Sự Kiện
 • Tính chất: Giao dịch, xếp chồng 200 cái/ô, không ném ra, bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Nhấp chuột phải sử dụng
 • Thời hạn sử dụng: 23h59 ngày 31/05/2024
Võ Lâm Miễn Phí
Lệnh Bài Event
 • Nguồn gốc: Nhận mốc 500, 1000, 2000, Diều Hỏa Long
 • Tính chất: khóa vĩnh viễn
 • Công dụng: Đến NPC Đại Sự Lão Lão đổi thưởng. 
Cách sử dụngVật phẩm
Dùng 350 KNB
+ 1 Lệnh Bài Event nhận cả 4 phần thưởng
1 Chìa khóa Thần Bí (30 ngày, khóa)
5 Túi Định Mạch Đan (khóa)
100 Chìa khóa Vàng (30 ngày, khóa)
3 Túi Hàn Thiên Thúy Ngọc (Sơ) (30 ngày, khóa)
 • Thời hạn sử dụng: 23h59 ngày 31/05/2024

Phần thưởng khi sử dụng Diều Hỏa Long

THƯỞNG HÀNG NGÀY:

 • Nhân vật sử dụng Diều Hỏa Long thỏa điều kiện, đối thoại NPC Đại Sự Lão Lão để nhận thưởng hàng ngày.
 • Mỗi ngày nhận tối đa 1 lần/nhân vật (qua 24h00 hệ thống tự động reset số lần nhận thưởng).
Mốc sử dụng Phần thưởng hàng ngày
500 – 999 5 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa vĩnh viễn)
1000 – 1999 7 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa vĩnh viễn)
2000 - 3000 10 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa vĩnh viễn)

SỬ DỤNG Diều Hỏa Long SẼ NHẬN ĐƯỢC ĐỒNG THỜI:

 • 50 Chân Nguyên + 1 điểm Huyền Nguyên
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên bảng dưới
Vật phẩmSố lượngHSD (ngày)
Văn Cương Bí Bảo 1 31/05/2024
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp 1 31/05/2024
Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung 1 -
Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 24/23 1 -
Tu Dưỡng Đan 1 -
Phú Quý Cẩm Hạp 1 31/05/2024
Hạt Thiên Tuế 1 31/05/2024
Tử Tinh Khoáng Thạch 10 -
Đại Hộ Mạch Đơn 1 -
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) 1 -
Chìa Khóa Vàng 3 31/05/2024
Sô Cô La Loại 5 5 31/05/2024
Năng Động Đơn 1 31/05/2024
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù 1 -
Ngũ Linh Kiểm Định Phù 1 -
Chấn Long Thạch 2 -
Hàn thiên thúy ngọc Sơ 1 31/05/2024
Vũ hoa thạch 1 31/05/2024
Rương Tuyệt Học cấp 3 1 -
Túi hành trang 1 30
Ngựa Xích Thố cấp 10 (Xích Thố/Ô Vân/Tuyệt Ảnh/Đích Lô/Chiếu Dạ) 1 7
Bạch Tinh Ngọc (khóa) 20 -
Thanh Tinh Ngọc (khóa) 10 -
Chìa Khóa Nguyệt Khuyết 1 30
Rương Nguyệt Khuyết (Khôi, Y, Hài, Yêu Đái, Hộ uyển, Hạng liên, Bội, Thượng giới, Hạ giới, Vũ Khí) 1 -
Đồ phổ nhật viên (Khôi, Y, Hài, Yêu Đái, Hộ uyển, Hạng liên, Bội, Thượng giới, Hạ giới, Vũ Khí) 1 -
Tuyệt Học (Lv3) 1 -
Bùa Uấn Linh sinh lực [cấp 10] 1 -
Bùa Uấn Linh [cấp 10] (sát thương lên hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) 1 -
Bùa Uấn Linh [cấp 10] (giảm sát thương lên hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) 1 -
Bùa Uấn Linh [cấp 10] (bỏ qua phòng thủ vật lý/hỏa/lôi/độc/băng) 1 -
Bùa Uấn Linh Công kích nội công [cấp 10] 1 -
Uẩn Linh Yếu Quyết 1 31/05/2024
Bách Luyện Thành Cương 1 -
Huyết Chiến Lễ Bao 1 31/05/2024
Rương Chân Nguyên Tiểu/Đại 1 31/05/2024
Tẩy Tủy Kinh Quyển - Tiểu/Trung 1 -
Hắc Long Đơn 1 31/05/2024

Phần thưởng sử dụng Diều Kim Phượng

 • 50 Chân Nguyên + 1 Huyền Nguyên
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên bên dưới:
Vật phẩmSố lượngHSD (ngày)
Diều Hỏa Long 1 -
Định Mạch Đan (khóa) 1 -
Chấn Long Thạch (khóa) 4 -
Xá Lợi Kim Đơn 1 31/05/2024
Bảo Rương Đằng Long (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) 1 -
Bảo Rương Tinh Sương (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) 1 -
Bùa Uấn Linh sinh lực [cấp 9] (khóa) (khóa) 1 -
Bùa Uấn Linh [cấp 9] (sát thương lên hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) (khóa) 1 -
Bùa Uấn Linh  [cấp 9] (giảm sát thương lên hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) (khóa) 1 -
Bùa Uấn Linh Bỏ qua phòng thủ vật lý [cấp 9] (bỏ qua phòng thủ vật lý/hỏa/lôi/độc/băng) (khóa) 1 -
Bùa Uấn Linh Công kích nội công [cấp 9] (khóa) 1 -
Hàn thiên thúy ngọc Sơ 1 31/05/2024
Vũ hoa thạch 1 31/05/2024
Ngựa cấp 9 (Xích Thố/Ô Vân/Tuyệt Ảnh/Đích Lô/Chiếu Dạ) 1 7
Chìa Khóa Vàng 1 31/05/2024
Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 23 1 -
Ngôi Sao Hạnh Phúc 1 31/05/2024
Uẩn Linh Yếu Quyết 1 31/05/2024

Sử dụng Diều Hỏa Long đạt mốc

Đạt mốc dùng 500, 1.000, 2.000, 3.000 Diều Hỏa Long, nhân sĩ đến NPC Đại Sự Lão Lão sẽ nhận đồng thời phần thưởng.

Phần thưởng CỐ ĐỊNH
Đạt mốc dùng
Diều Hỏa Long
Vật phẩm thưởngSố lượng
500 Chân Nguyên 70,000
Đại Hộ Mạch Đơn 30
Huyền Nguyên 1000
Định Mạch Đan (khóa) 200
Lệnh Bài Event (khóa, 24h00 - 31/05/2024) 1
1.000 Chân Nguyên 150,000
Đai Hộ Mạch Đơn 70
Huyền Nguyên 2000
Định Mạch Đan (khóa) 300
Rương Ấn Chiến 10
Rương Tuyệt Học cấp 2 20
Rương Tuyệt Học cấp 3 5
Mặt nạ Chiến Trường Bá Giả (7 ngày) 1
Tân Nhậm Hành Giám - Hạ (14 ngày) 1
Bôn Tiêu [cấp 10] (14 ngày) 1
Lang Hạo - Thiên Thạch (khóa, 21 ngày) 1
Lệnh Bài Event (khóa, 24h00 - 31/05/2024) 2
2.000 Chân Nguyên 300,000
Thiên Long Thạch (khóa) 50
Đại Hộ Mạch Đơn 150
Huyền Nguyên 4000
Định Mạch Đan (khóa) 400
Luyện Cốt Đan (khóa) 3
Tu Dưỡng Đan (khóa) 40
Đột Phá Đơn (khóa) -
Rương Ấn Chiến 20
Bảo Rương Tinh Chế (cấp 1) 5
Rương Tuyệt Học cấp 2 40
Rương Tuyệt Học cấp 3 10
Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày) 1
Triệu Mãnh Thiên Thạch (khóa, 21 ngày) 1
Lệnh Bài Event (khóa, 24h00 - 31/05/2024) 3
3.000 Chân Nguyên 350,000
Thiên Long Thạch (khóa) 100
Đại Hộ Mạch Đơn 350
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) 20
Huyền Nguyên 6,000
Định Mạch Đan (khóa) 600
Luyện Cốt Đan (khóa) 7
Tu Dưỡng Đan (khóa) 60
Rương Ấn Chiến 30
Bảo Rương Tinh Chế (cấp 1) 10
Rương Tuyệt Học cấp 2 80
Rương Tuyệt Học cấp 3 20
Rương Tuyệt Học cấp 4 5
Huyết Chiến Lễ Bao (khóa, 30 ngày) 3
Tông Sư May Mắn (khóa, 7 ngày) 1
Lệnh Bài Sự Kiện (31/05/2024) 1
Lệnh Bài Event (khóa, 24h00 - 31/05/2024) 7
Phần thưởng NGẪU NHIÊN
MốcVật phẩmSố lượngHSD (ngày)

2000

Thiên Linh Đơn 20  -
Càn Khôn Song Tuyệt Bội 1 30
Nguyệt Ẩn 1 60
Rương Trang Bị Thú Nuôi 3 10  -
Bùa Uẩn Linh Kháng tất cả [cấp 5] 1  -
Bùa Uẩn Linh Thời gian phục hồi [cấp 5] 1  -
Bùa Uẩn Linh Hoá giải sát thương [cấp 5] 1  -
Bùa Uẩn Linh Trọng kích [cấp 5] 1  -
Bùa Uẩn Linh Ngũ hành cường hóa [cấp 5] 1  -
Bùa Uẩn Linh Cách đảng [cấp 5] 1  -
Bùa Uẩn Linh Kháng trọng kích [cấp 5] 1  -
Bùa Uẩn Linh Tỉ lệ sát thương giảm kháng [cấp 5] 1  -
Bùa Uẩn Linh Ngũ hành nhược hóa [cấp 5] 1  -
Uẩn Linh Yếu Quyết 50 31/05/2024
Đại Bách Luyện Thành Cương 1 30
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) 20  -

3000

Ngựa Hoàng Kim Truy Điện 1 28
Ngựa Hoàng Kim Ngự Phong 1 28
Nguyệt Ẩn 2 60
Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 25 1  -
Uẩn Linh Yếu Quyết 50 31/05/2024
Rương Trang Bị Thú Nuôi 3 20  -
Đại Bách Luyện Thành Cương 1 31/05/2024
Bảo Rương Nguyệt Khuyết (Khôi/Y/Liên/Vũ khí) 1  -
Bổ Thiên Thạch 1  -
Bùa Uẩn Linh Kháng tất cả [cấp 8] 1  -
Bùa Uẩn Linh Thời gian phục hồi [cấp 8] 1  -
Bùa Uẩn Linh Hoá giải sát thương [cấp 8] 1  -
Bùa Uẩn Linh Trọng kích [cấp 8] 1  -
Bùa Uẩn Linh Ngũ hành cường hóa [cấp 8] 1  -
Bùa Uẩn Linh Cách đảng [cấp 8] 1  -
Bùa Uẩn Linh Kháng trọng kích [cấp 8] 1  -
Bùa Uẩn Linh Tỉ lệ sát thương giảm kháng [cấp 8] 1  -
Bùa Uẩn Linh Ngũ hành nhược hóa [cấp 8] 1  -
Đồ phổ Nhật Viên (khôi/hạng liên) 6  -
Đồ phổ Nhật Viên (y/vũ khí) 4  -
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) 1 14
Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Gỉa 1 14
Phần thưởng tùy chọn
Phần thưởng Hạn sử dụngGhi chú
Mặt nạ Chiến Trường Thánh Giả 14 ngày chọn 1 trong số
Túi Trang Sức Nhậm Tiêu Dao (tùy chọn) 14 ngày
Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Thượng 14 ngày
100 Uẩn Linh Yếu Quyết  24h00 - 31/05/2024

Phần thưởng sử dụng Hộp Quà Sự Kiện

Phần thưởng ngẫu nhiên
Bảo Rương Nhật Viên
(Khôi, Y, Hài, Yêu Đái, Hộ uyển, Hạng liên, Bội, Thượng giới, Hạ giới, Vũ Khí)
Bùa Uẩn Linh - Tỉ lệ sát thương giảm kháng [cấp 10]

Bùa Uẩn Linh - Kháng tất cả [cấp 10]

Bùa Uẩn Linh - Ngũ hành nhược hóa [cấp 10]

Bùa Uẩn Linh - Thời gian phục hồi [cấp 10]

50 Rương Trang Bị Thú Nuôi 3

Bùa Uẩn Linh - Hoá giải sát thương [cấp 10]

Bảo Rương Nguyệt Khuyết (Khôi/Y/Hạng Liên/Vũ Khí)

Bùa Uẩn Linh - Trọng kích [cấp 10]

Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 25/26

Bùa Uẩn Linh - Ngũ hành cường hóa [cấp 10]

Túi ngựa hoàng kim (tùy chọn) (14 ngày)

Bùa Uẩn Linh - Cách đảng [cấp 10]

Đại Bách Luyện Thành Cương (30 ngày)

Bùa Uẩn Linh - Kháng trọng kích [cấp 10]

Tín Vật Môn Phái (30 ngày)

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về https://support.vnggames.com/ hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.