Cập Nhật Tính Năng

Tổng hợp các hạng mục cập nhật Tính năng hot của Võ Lâm Miễn Phí năm 2016 gồm Thú Cưỡi rầm rộ với ngựa thường và Thần Mã cùng thuộc tính đặc trưng khác nhau. Hoặc cân bằng thuộc tính thuốc PK hay Văn Cương sẽ đem lại cho quý nhân sĩ những trải nghiệm mới. Hãy cùng xem nội dung chi tiết để nhanh chóng gia tăng sức mạnh, khẳng định vị thế của mình trước toàn cõi võ lâm.

Thú Cưỡi mới

 • Cập nhật thêm 5 loại ngựa mới: Dương Sa, Ngự Phong, Truy Điện, Lưu Tinh, Kinh Lôi
 • Mỗi loại thú cưỡi đều có 2 loại: Ngựa thường và Thần Mã.
 • Ngựa thường sở hữu thuộc tính ẩn chỉ tác dụng cho bản thân, Thần Mã có vòng sáng tác dụng cho bản thân và người chơi cùng phe trong phạm vi xung quanh.
Thuộc tính ngựa thường
Thuộc tính (dương)Dương SaNgự PhongTruy ĐiệnLưu TinhKinh Lôi
Tốc độ di chuyển (%) 120 120 120 120 120
Thể lực 1500 1500 1500 1500 1500
Né tránh 700 700 700 700 700
Yêu cầu đẳng cấp 10 10 10 10 10
Yêu cầu Trùng Sinh 3 3 3 3 3
Sinh lực tối đa 1500 1500 1500 1500 1500
Kháng tất cả 20 20 20 20 20
Phục hồi sinh lực mỗi nửa giây 15 15 15 15 15
Thuộc tính ẩn (chỉ tác dụng cho bản thân) Tăng 5% xác xuất trọng kích Tăng 5% xác xuất hóa giải Tăng 15% công kích kỹ năng Tăng 1500 sinh lực Tăng 6% bỏ qua kháng tính
Thuộc tính Thần Mã
Thuộc tính (dương)Thần Mã - Dương SaThần Mã - Ngự PhongThần Mã - Truy ĐiệnThần Mã - Lưu TinhThần Mã - Kinh Lôi
Tốc độ di chuyển (%) 120 120 120 120 130
Thể lực: 1500 1500 1500 1500 1500
Né tránh 700 1000 700 800 700
Yêu cầu đẳng cấp 10 10 10 10 10
Yêu cầu Trùng Sinh 3 3 3 3 3
Sinh lực tối đa 1500 1500 2000 1800 1500
Kháng tất cả 30 25 20 20 20
Phục hồi sinh lực mỗi nửa giây 15 15 15 15 15
Kỹ năng Vòng Sáng Tăng 3% xác xuất trọng kích Tăng 3% xác xuất hóa giải Tăng 10% công kích kỹ năng Tăng 1000 sinh lực Tăng 3% bỏ qua kháng tính

Võ Lâm Miễn Phí

Cập nhật Thuốc PK

 • Cân bằng lại thuộc tính thuốc PK:
  • Tất cả loại thuốc PK chỉ có tác dụng trong 5 phút, khi nhân vật bị trọng thương sẽ mất tác dụng.
  • Điều chỉnh Tật Phong Đơn Ngoại/Nội tăng tốc độ công kích từ 50/10 thành 30/30.
  • Điều chỉnh Phi Tốc Hoàn tốc độ công kích từ 50 thành 30.
 • Bổ sung thêm 2 loại thuốc PK mới: Thiên Vương Đan & Thần Vương Đan.
 • Thuộc tính của các loại thuốc PK có công dụng tương tự không cộng dồn và chỉ lấy giá trị cao nhất.
Thuốc PKCông dụng
Võ Lâm Miễn Phí
Thiên Vương Đan
  • Tăng tốc độ công kích 50%.
  • Tăng lực công kích ngoại công 100 điểm.
  • Tăng lực công kích nội công 2000 điểm.
  • Tăng chính xác 500 điểm.
Võ Lâm Miễn Phí
Thần Vương Đan
 • Tăng sinh lực tối đa 500 điểm.
 • Tăng nội lực tối đa 500 điểm.
 • Tăng né tránh 500 điểm.
 • Tăng tốc độ di chuyển 20%.
 • Tăng kháng tất cả 10%.

Văn Cương

 • Các loại văn cương mới hiện tại chưa được cập nhật vào vật phẩm Tinh Thiết Khoán.
 • Cách thức sở hữu các loại văn cương mới sẽ được công bố trên trang chủ thời gian tới.
Tên Văn CươngThuộc tínhTrang bị thích hợpCấp Văn Cương
12345678910
Võ Lâm Miễn Phí
Bàn Long Văn Cương - Bính
Tăng tỉ lệ trọng kích (%) Vũ Khí, Hạng Liên, Hộ Uyển 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Long Văn Cương - Ất
Phòng thủ vật lý (%) Y phục, nhẫn, bội 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Võ Lâm Miễn Phí
Thanh Mộc Văn Cương - Bính
Độc sát - nội công (điểm/lần) Vũ Khí, Hạng Liên, Hộ Uyển 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Võ Lâm Miễn Phí
Thanh Mộc Văn Cương - Ất
Kháng độc (%) Y phục, nhẫn, bội 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Võ Lâm Miễn Phí
Mạc Thủy Văn Cương - Bính
Băng sát - nội công (dương) Vũ Khí, Hạng Liên, Hộ Uyển 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Võ Lâm Miễn Phí
Mạc Thủy Văn Cương - Ất
Kháng băng (%) Y phục, nhẫn, bội 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Võ Lâm Miễn Phí
Xích Hỏa Văn Cương - Bính
Hỏa sát - nội công (dương) Vũ Khí, Hạng Liên, Hộ Uyển 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Võ Lâm Miễn Phí
Xích Hỏa Văn Cương - Ất
Kháng hỏa (%) Y phục, nhẫn, bội 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Võ Lâm Miễn Phí
Lạc Lôi Văn Cương - Bính
Lôi sát - nội công (dương) Vũ Khí, Hạng Liên, Hộ Uyển 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Võ Lâm Miễn Phí
Lạc Lôi Văn Cương - Ất
Kháng lôi (%) Y phục, nhẫn, bội 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Điều chỉnh phần thưởng tính năng

Đang cập nhật và sẽ thông báo đến quý nhân sĩ trong thời gian sắp tới.

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.