Tổng hợp tính năng Võ Lâm Miễn Phí

Dã Tẩu tái xuất

Dã Tẩu - cụ ông đầu bạc thước đứng khiêm hạ tại trung tâm thành thị lớn. Cụ Dã Tẩu tuy nhỏ nhưng bài sai chỉ lệnh của cụ rất cao cả và đầy thách thức. Nay 11/2017, cụ Dã Tẩu chính thức tái xuất tại Võ Lâm Miễn Phí với những yêu cầu ghê và phê hơn, phần thưởng thơm hơn...

Dã Tẩu Tái Xuất thật sự khác xưa. Dã Tẩu trở lại nhất định lợi hại. Hãy cùng đến vấn an cụ Dã Tẩu để được lợi hại gấp ngàn lần hơn nhé.

NPC Dã Tẩu

NPCGhi chú
Võ Lâm Miễn Phí
Dã Tẩu
 • Vị trí: Trung tâm các thành thị lớn
 • Chức năng: Công bố chuỗi nhiệm vụ Dã Tẩu
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật cấp 170 Trùng Sinh 1 trở lên

Vật phẩm liên quan

Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Miễn Phí
Phiếu Hoàn Thành
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các & tính năng.
 • Giá: 20 Xu.
 • Tính chất: Xếp chồng 50 cái/ô. Có thể giao dịch/bày bán. Không được ném ra, không rớt khi PK. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Hoàn thành nhanh nhiệm vụ Dã Tẩu.
Võ Lâm Miễn Phí
Tín Vật Dã Tẩu
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
 • Giá: 50 Xu.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng. Có thể giao dịch/bày bán. Không ném ra, không rớt khi PK. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng sẽ tăng 5 lần nhiệm vụ Dã Tẩu trong ngày.

Nội dung nhiệm vụ Dã Tẩu

Nhận nhiệm vụ
 • Điều kiện nhận:
  • Nhân vật đạt cấp 170 Trùng Sinh 1 trở lên.
  • Mỗi ngày mặc định nhân vật có thể nhận & hoàn thành 20 nhiệm vụ.
  • Sử dụng Tín Vật Dã Tẩu có thể mở rộng thêm 10 nhiệm vụ (tối đa 30 lần nhiệm vụ/ngày).
  • Qua ngày sẽ cập nhật (reset) lại số lượng nhiệm vụ.
 • Ngẫu nhiên nhận được 1 trong 3 loại hình nhiệm vụ:
  • Đánh quái.
  • Thu thập vật phẩm.
  • Tham gia tính năng.
 • Lưu ý:
  • Nhiệm vụ đánh quái: Nhân vật trong tổ đội đánh quái trong phạm vi xung quanh cũng được tính số lượng.
  • Nhiệm vụ thu thập vật phẩm: Không thể nộp các trang bị đặc biệt như trang bị khóa/khóa bảo hiểm/trang bị hoàn kim/trang bị hỏng.
Hoàn thành nhiệm vụ
   • Hoàn thành nhiệm vụ đến gặp NPC Dã Tẩu để nhận thưởng.
   • Có thể sử dụng Phiếu Hoàn Thành để hoàn thành nhanh nhiệm vụ.
   • Mỗi ngày hoàn thành 20 lần nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng ngày. Tối đa nhận thưởng 1 lần/ngày. Qua 24h00 sẽ reset phần thưởng.
   • Tổng số lượng nhiệm vụ đã hoàn thành sẽ được tích lũy để nhận mốc 1000, 2000...10.000 nhiệm vụ. Tối đa mỗi nhân vật chỉ nhận thưởng 1 lần/mốc phần thưởng.
Hủy nhiệm vụ
    • Mỗi ngày nhân vật có 3 lượt hủy bỏ nhiệm vụ Dã Tẩu đang nhận. Mỗi lần hủy tiêu phí 100 vạn lượng.
    • Sau khi hủy có thể nhận lại nhiệm vụ mới.
    • Nếu đã hủy 3 lần trong ngày thì sẽ không thể tiếp tục hủy nhiệm vụ. Hiện thông báo: “Số lượt hủy nhiệm vụ trong ngày đã hết, ngày mai hãy quay lại kiếm ta”
    • Nhiệm vụ đã hủy bỏ không ảnh hưởng đến tổng số 20 lần nhiệm vụ trong ngày. Ví dụ: Nhân vật đã làm 5 nhiệm vụ và hủy nhiệm vụ thứ 6 thì tối đa có thể nhận thêm 15 nhiệm vụ nữa.
    • Hủy bỏ nhiệm vụ sẽ không ảnh hưởng đến số lượng nhiệm vụ hoàn thành đã tích lũy để nhận mốc 1000, 2000...

Phần thưởng Dã Tẩu

Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ
 • Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận điểm kinh nghiệm & Chân Nguyên.
 • Cấp độ và Trùng Sinh càng cao, số lần tích lũy nhiệm vụ càng nhiều, điểm kinh nghiệm nhận được càng nhiều.
 • Chân Nguyên:
Thứ tự nhiệm vụKinh nghiệmChân Nguyên
1 2,150,540 30
2 4,301,080 30
3 6,451,620 30
4 8,602,160 30
5 10,752,700 30
6 12,903,240 30
7 15,053,780 30
8 17,204,320 30
9 19,354,860 30
10 21,505,400 30
11 23,655,940 60
12 25,806,480 60
13 27,957,020 60
14 30,107,560 60
15 32,258,100 60
16 34,408,640 60
17 36,559,180 60
18 38,709,720 60
19 40,860,260 60
20 43,010,800 60
21 45,161,340 90
22 47,311,880 90
23 49,462,420 90
24 51,612,960 90
25 53,763,500 90
26 55,914,040 90
27 58,064,580 90
28 60,215,120 90
29 62,365,660 90
30 64,516,200 90
Phần thưởng ngày (hoàn thành 20 nhiệm vụ):
 • Hoàn thành 20 nhiệm vụ trong ngày sẽ nhận được 1 phần thưởng tùy chọn.
 • Tối đa nhân vật chỉ nhận thưởng 1 lần/ngày. Qua ngày hệ thống sẽ cập nhật lại số lần nhận thưởng.
 • Phần thưởng tùy chọn: Nhân vật chọn 1 trong 3 loại phần thưởng:
  • EXP: 100.000.000 (không cộng dồn).
  • Tiền vạn: 1.000 vạn lượng.
  • Phần thưởng ngẫu nhiên:
Tên phần thưởng
500 Chân Nguyên Bảo Rương Minh Phượng  Hộ Uyển
100 Hộ Mạch Đơn (khóa) Bảo Rương Minh Phượng Hạng Liên
50 Tử Tinh Khoáng Thạch Bảo Rương  Minh Phượng  Bội
20 Socola loại 5 (30 ngày) Bảo Rương Minh Phượng  Thượng Giới
500 vạn lượng Bảo Rương Minh Phượng  Hạ Giới
1000 vạn lượng Bảo Rương Minh Phượng  Vũ Khí
2000 vạn lượng Đồ Phổ Đằng Long Khôi
Phiếu Hoàn Thành Đồ Phổ Đằng Long Y
50.000.000 kinh nghiệm Đồ Phổ Đằng Long Hài
75.000.000 kinh nghiệm Đồ Phổ Đằng Long Yêu Đái
100.000.000 kinh nghiệm Đồ Phổ Đằng Long Hộ Uyển
Túi Trang Sức Tinh Xảo (30 ngày) Đồ Phổ Đằng Long Hạng Liên
Bảo Rương Minh Phượng Khôi Đồ Phổ Đằng Long Bội
Bảo Rương Minh Phượng Y Đồ Phổ Đằng Long Thượng Giới
Bảo Rương Minh Phượng  Hài Đồ Phổ Đằng Long Hạ Giới
Bảo Rương Minh Phượng  Yêu Đái Đồ Phổ  Đằng Long Vũ Khí
Đồ Phổ Tinh Sương Bội Đồ Phổ Tinh Sương Yêu Đái

Võ Lâm Miễn Phí

Phần thưởng tích lũy đạt mốc hoàn thành nhiệm vụ
 • Khi nhân vật hoàn thành 1 nhiệm vụ sẽ được tích lũy lại.
 • Khi tích lũy đạt mốc 1000, 2000, 3000,... 10.000 sẽ nhận được phần thưởng vật phẩm đặc biệt.
 • Tối đa nhân vật chỉ được nhận thưởng 1 lần cho mỗi mốc thưởng.
 • Chú ý: Phần thưởng mốc phải nhận theo thứ tự.
  Mốc nhiệm vụ Phần thưởng
  1,000 5 Tĩnh Tâm Thảo (khóa)
  2,000 5 Tĩnh Tâm Thảo (khóa)
  3,000 Ngẫu nhiên 1 Văn Cương cấp 7
  2 Tĩnh Tâm Thảo (khóa)
  4,000 2 Tĩnh Tâm Thảo (khóa)
  5,000 2 Tĩnh Tâm Thảo (khóa)
  Ngẫu nhiên 1 bảo rương Đằng Long (Hài/Khôi/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y)
  6,000 2 Tĩnh Tâm Thảo (khóa)
  7,000  Ngẫu nhiên 1 Văn Cương cấp 7
  8,000 1 bảo rương Đằng Long Y
  9,000  30 Bách Luyện Thành Cương (khóa)
  10,000 1 bảo rương Đằng Long Vũ Khí
Phần thưởng mốc 3000, 7000
STTTên phần thưởng
1 Kim Long Văn Cương - Giáp [Cấp 7]
2 Xích Hỏa Văn Cương - Giáp [Cấp 7]
3 Mịch Thủy Văn Cương - Giáp [Cấp 7]
4 Lạc Lôi Văn Cương - Giáp [Cấp 7]
5 Thanh Mộc Văn Cương - Giáp [Cấp 7]
6 Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 7]
7 Bàn Long Văn Cương - Ất [Cấp 7]
8 Bàn Long Văn Cương - Giáp [Cấp 7]
9 Bàn Long Văn Cương - Bính (cấp 7)
10 Kim Long Văn Cương - Ất (cấp 7)
11 Thanh Mộc Văn Cương - Bính (cấp 7)
12 Thanh Mộc Văn Cương - Ất (cấp 7)
13 Mạc Thủy Văn Cương - Bính  [Cấp 7]
14 Mạc Thủy Văn Cương - Ất  [Cấp 7]
15 Xích Hỏa Văn Cương - Bính  [Cấp 7]
16 Xích Hỏa Văn Cương - Ất  [Cấp 7]
17 Lạc Lôi Văn Cương - Bính  [Cấp 7]
18 Lạc Lôi Văn Cương - Ất  [Cấp 7]
Phần thưởng mốc 5000
STTTên phần thưởng
1 Bảo Rương Đằng Long Khôi
2 Bảo Rương Đằng Long Y
3 Bảo Rương  Đằng Long Hài
4 Bảo Rương Đằng Long Yêu Đái
5 Bảo Rương  Đằng Long Hộ Uyển
6 Bảo Rương  Đằng Long Hạng Liên
7 Bảo Rương  Đằng Long Bội
8 Bảo Rương Đằng Long Thượng Giới
9 Bảo Rương Đằng Long Hạ Giới

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.