Tổng hợp tính năng Võ Lâm Miễn Phí

Báo danh hàng ngày

Áp dụng điều chỉnh mới nhất từ 28/06/2017 về Quà báo danh ngày và báo danh tích lũy tại Võ Lâm Miễn Phí, tham gia báo danh mỗi ngày để nhận những quà vui.

Quà báo danh ngày

Số ngàyVật phẩmGhi chú
1 100 Hộ Mạch Đơn -
2 1 Hoán Tiêu Chí -
3 1 Sát Thủ Giản 7 ngày
4 1 Minh Phượng Lễ Bao 7 ngày
5 1 Lệnh bài Phong Lăng Độ 7 ngày
6 2 Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao -
7 1 Anh hùng Thiếp -
8 20 Chấn Long Thạch -
9 2 Quả Hoàng Kim -
10 1 Sát Thủ Giản 7 ngày
11 1 Minh Phượng Lễ Bao 7 ngày
12 1 Lệnh bài Phong Lăng Độ 7 ngày
13 2 Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao -
14 1 Long Huyết Hoàn 7 ngày
15 100 Hộ Mạch Đơn -
16 1 Hoán Tiêu Chí -
17 1 Sát Thủ Giản 7 ngày
18 1 Minh Phượng Lễ Bao 7 ngày
19 1 Lệnh bài Phong Lăng Độ 7 ngày
20 2 Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao -
21 1 Anh hùng Thiếp -
22 20 Chấn Long Thạch -
23 2 Quả Hoàng Kim -
24 1 Sát Thủ Giản 7 ngày
25 1 Minh Phượng Lễ Bao 7 ngày
26 1 Lệnh bài Phong Lăng Độ 7 ngày
27 2 Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao -
28 1 Long Huyết Hoàn 7 ngày
  • Lưu ý: Tất cả vật phẩm đều khóa vĩnh viễn.

Quà báo danh tích lũy

Tích lũy báo danhĐiều chỉnh mớiGhi chú
7 ngày 1 Vạn Niên Chu Quả 7 ngày
14 ngày 1 Vạn Niên Chu Quả 7 ngày
50 Chấn Long Thạch -
100 Hộ Mạch Đơn -
21 ngày 2 Vạn Niên Chu Quả 7 ngày
50 Chấn Long Thạch -
200 Hộ Mạch Đơn -
28 ngày 1 Thiên Niên Chu Quả 7 ngày
100 Chấn Long Thạch -
300 Hộ Mạch Đơn -
1 Áp tiêu Ủy Nhiệm Trạng cao cấp 7 ngày
 1 Huyết Chiến Lễ Bao -
  • Lưu ý: Tất cả vật phẩm đều khóa vĩnh viễn.

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.