Tổng hợp tính năng Võ Lâm Miễn Phí

Sô-cô-la

Trước sự đón nhận nồng nhiệt của đông đảo nhân sĩ Võ Lâm Miễn Phí đối với hoạt động Sô-cô-la trong sự kiện Ngọt Ngào Tình Yêu. Nay, Bổn Trang quyết định đưa hoạt động Sô-cô-la thành tính năng diễn ra hàng ngày kể từ ngày 17/03/2012.

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Tính năng vĩnh viễn.
 • Tất cả nhân sĩ Võ Lâm Miễn Phí.

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú

Võ Lâm Miễn Phí

NPC Đại Sự Lão Lão

 • Vị trí: Trung tâm Thất đại thành thị.
 • Chức năng: Nâng cấp Sô-cô-la.

Võ Lâm Miễn Phí

NPC Lễ Quan

 • Vị trí: Ở thất đại thành thị.
 • Chức năng: Đổi Cẩm Nang Sự Kiện bằng tiền vạn.

Võ Lâm Miễn Phí

Sô-cô-la Loại 5

 • Nguồn gốc: Có được từ tính năng hoặc mua tại Kỳ Trân Các giá 1 Xu.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 cái/ô. Không được ném ra. Bán cửa hàng 0 lượng.
  • Vật phẩm có từ tính năng: Không thể giao dịch, bày bán.
  • Vật phẩm có từ Kỳ Trân Các: Có thể giao dịch, bày bán.
 • Công dụng: Nâng cấp Sô-cô-la ở NPC Đại Sư Lão Lão.
 • Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ lúc nhận.

Võ Lâm Miễn Phí

Sô-cô-la Loại 4

 • Nguồn gốc: Có được khi nâng cấp Sô-cô-la ở Đại Sự Lão Lão hoặc khi sử dụng Sô Cô La loại 4.
 • Tính chất: Xếp chồng 50 cái/ô. Không thể giao dịch, bày bán, ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nhấp chuột phải nhận thưởng.
 • Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ lúc nhận.
 • Giới hạn:
  • Mỗi ngày, nhân vật nhận tối đa 500.000.000 EXP từ việc sử dụng cả 4 loại Sô-cô-la.
  • Khi đạt giới hạn tối đa thì nhân vật không thể sử dụng cả 4 loại Sô-cô-la trong ngày đó, qua ngày hôm sau mới có thể tiếp tục sử dụng.
   • Sô cô la loại 4: Tối đa 200 cái/ngày
   • Sô cô la loại 3: Tối đa 40 cái/ngày
   • Sô cô la loại 2: Tối đa 4 cái/ngày
   • Sô cô la loại 1: Tối đa 1 cái/ngày

Võ Lâm Miễn Phí

Sô-cô-la Loại 3

Võ Lâm Miễn Phí

Sô-cô-la Loại 2

Võ Lâm Miễn Phí

Sô-cô-la Loại 1

Võ Lâm Miễn Phí

Túi Tình Nhân (nhỏ)

 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
 • Giá: 52 Xu.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. Không thể ném ra, xếp chồng. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nhấp chuột phải nhận 50 Sô-cô-la Loại 5.
 • Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ lúc nhận.

Võ Lâm Miễn Phí

Túi Tình Nhân (trung)

 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
 • Giá: 220 Xu.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. Không ném ra, xếp chồng. Bán cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Nhấp chuột phải nhận 200 Sô-cô-la Loại 5.

Võ Lâm Miễn Phí

Cẩm Nang Sự Kiện

 • Nguồn gốc: Mua từ NPC Lễ Quan giá 100 vạn lượng.
 • Cách sử dụng: Nhấn chuột phải để sử dụng.
 • Công dụng: Chức năng sự kiện và tất cả NPC liên quan.
 • Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ lúc nhận.
 • Lưu ý: Vật phẩm đã có sẵn.

Thu thập nguyên liệu

Tính năngĐiều kiện nhận thưởngPhần thưởng
Tống Kim cao cấp Đạt từ 2.000 điểm tích lũy trở lên trong 01 trận Tống Kim 02 Sô-cô-la Loại 5
Nhiệm vụ Dã Tẩu Hoàn thành 01 nhiệm vụ Dã Tẩu
Nhiệm vụ Tín Sứ Hoàn thành nhiệm vụ Tín Sứ
Vượt ải Cao Cấp Vượt qua ải 25 04 Sô-cô-la Loại 5
Nhiệm vụ sát thủ cấp 90 Người nhận đã nhận nhiệm vụ và kết thúc boss mới nhận được nguyên liệu.
Phong Lăng Độ Hoàn thành nhiệm vụ Tiêu Diệt Thủy Tặc
Ươm Mầm Hạnh Phúc Trồng cây thành công cơ hội nhận được 01 Sô-cô-la Loại 5
Phú Quý Cẩm Hạp Sử dụng Phiếu Dự Đoán

Công thức đổi thưởng

Mang nguyên liệu đến NPC Đại Sự Lão Lão và chọn cách đổi sau:

Công thứcPhần thưởng
2 Sô-cô-la Loại 5 + 16 Vạn lượng 1 Sô-cô-la Loại 4
1 Sô-cô-la Loại 5 + 1 Sô-cô-la Loại 4 1 Sô-cô-la Loại 3
1 Sô-cô-la Loại 5 + 1 Sô-cô-la Loại 3 1 Sô-cô-la Loại 2
1 Sô-cô-la Loại 5 + 1 Sô-cô-la Loại 2 1 Sô-cô-la Loại 1

Lưu ý

 • Có thể nhập số lượng phần thưởng cần đổi trong 1 lần đổi nếu đủ nguyên liệu.
 • Yêu cầu: Hành trang còn ít nhất 4 ô trống.
 • Trường hợp thất bại sẽ bị mất tất cả nguyên liệu.

Phần thưởng

Khi sử dụng Sô-cô-la Loại 4

Nhận đồng thời:

 • 1.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn) + 1 Chân Nguyên
 • Vật phẩm ngẫu nhiên sau:
Phần thưởng ngẫu nhiên
Sô Cô La loại 3 (khóa, 30 ngày) Bàn Long Thạch (khóa)
Sô Cô La loại 2 (khóa, 30 ngày) Xá Lợi Kim Đơn (7 ngày)
Sô Cô La loại 1 (khóa, 30 ngày) Chìa Khóa Vàng (7 ngày)
Sát Thủ Giản (hệ Kim, 7 ngày) Thuần Thú Quyển (khóa)
Lệnh Bài Phong Lăng Độ (7 ngày) Hạt Thiên Tuế (7 ngày)
Hồi thiên tái tạo lễ bao (7 ngày) Thẻ Ký Gửi Cao Cấp (7 ngày)
Ngôi Sao Hạnh Phúc (khóa) Thiên Nhãn Phù (7 ngày)
Tinh Luyện Thạch Hộ Mạch Đơn (khóa)
Tử Tinh Khoáng Thạch Tâm Tâm Tương ánh phù (30 ngày)
Xích Long Thạch (khóa) -
Khi sử dụng Sô-cô-la Loại 3

Nhận đồng thời:

 • 10.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn) + 10 Chân Nguyên
 • Vật phẩm ngẫu nhiên sau:
Phần thưởng ngẫu nhiên
Bắc Đẩu Truyền Công Thuật (30 ngày) 2 Hồi thiên tái tạo lễ bao (7 ngày)
Thất Tinh Thảo (30 ngày) Tinh Luyện Thạch
Bách niên thất tinh thảo (30 ngày) Tẩy Tủy Thú Nuôi (30 ngày)
Thiên niên thất tinh thảo (30 ngày) Bạch Ngọc (30 ngày)
10 Thuần dưỡng đơn (30 ngày) Tử Ngọc (30 ngày)
10 Nâng Cấp Đơn (30 ngày) Phi Phong Phệ Quang (Xác suất hóa giải sát thương, 7 ngày)
20 Tăng Trưởng Đơn (30 ngày) Phi Phong Phệ Quang (Trọng kích, 7 ngày)
Ngũ Hành Ấn (cường hóa) 7 (30 ngày) Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (30 ngày)
Ngũ Hành Ấn (Nhược hóa) 7 (30 ngày) Mã Bài - Phi Vân (30 ngày)
Bạch Cầu Hoàn Đặc Biệt (30 ngày) Minh Phượng Lễ Bao (30 ngày)
5 Tử Tinh Khoáng Thạch Minh Phượng Đơn (30 ngày)
5 Ngôi Sao Hạnh Phúc (khóa)  Mạc Bắc Truyền Tống Lệnh (30 ngày)
Xá Lợi Kim Đơn (7 ngày) Thiên Cơ Lệnh (30 ngày)
Tốc Hiệu Bạch Câu Hoàn cấp 150 (7 ngày) Tâm Tâm Tương ánh phù (30 ngày)
Khi sử dụng Sô-cô-la Loại 2

Nhận đồng thời:

 • 50.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn) + 50 Chân Nguyên
 • Vật phẩm ngẫu nhiên sau:
Phần thưởng ngẫu nhiên
Phụng Nguyệt Quả Dung (30 ngày) Tinh Thiết Khoáng
Cống Nguyệt Phù Dung (30 ngày) 100 Hộ Mạch Đơn (30 ngày)
Thiên Tiên Thảo (30 ngày) 3 Tinh Luyện Thạch
Bạch Ngọc (30 ngày) Tốc Hiệu Bạch Câu Hoàn cấp 150 (7 ngày)
Tử Ngọc (30 ngày) Ngũ Linh Quy Nguyên Phù
Minh Phượng Lễ Bao (30 ngày) Ngũ Linh Kiểm Định Phù
10 Minh Phượng Đơn (30 ngày) Phi Phong Phệ Quang (Trọng kích, 7 ngày)
Minh Phượng Chi Huyết 2 Thiên Cơ Lệnh (30 ngày)
Sát Lang Lệnh (30 ngày) Tẩy Tủy Thú Nuôi (30 ngày)
2 Ngũ Sắc Bảo Ngọc (Trung, 30 ngày)  2 Mạc Bắc Truyền Tống Lệnh (30 ngày)
Túi hành trang (30 ngày) Ngũ Hành Ấn (Cường Hóa) Cấp 8 (14 ngày)
Mặt Nạ - Cổ Truyền (14 ngày) Ngũ Hành Ấn (Nhược Hóa) Cấp 8 (14 ngày)
Mặt Nạ - Áo Dài (14 ngày) Nhất Kỹ Càn Khôn Phù (14 ngày)
Bảo Rương Mật Tịch (30 ngày) Phi Phong Phệ Quang (Xác suất hóa giải sát thương, 7 ngày)
Tinh Tinh Khoáng
Khi sử dụng Sô-cô-la Loại 1

Nhận đồng thời:

 • 400.000.000 điểm kinh nghiệm + 400 Chân Nguyên
 • 1 vật phẩm ngẫu nhiên sau:
Phần thưởng ngẫu nhiên
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày) Mã Bài - Siêu Quang (30 ngày)
Thuần Thú Quyển (30 ngày) Mặt Nạ - Cổ Truyền (30 ngày)
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù Mặt Nạ - Áo Dài (30 ngày)
Ngũ Linh Kiểm Định Phù Bảo Rương Mật Tịch 180 (30 ngày)
Minh Phượng Bảo Thạch Phi Phong Phệ Quang (Dịch chuyển tức thời) (14 ngày)
Minh Phượng Chi Hồn Phi Phong Phệ Quang (Xác suất hóa giải sát thương) (14 ngày)
Minh Phượng Chi Huyết Phi Phong Phệ Quang (Trọng kích) (14 ngày)
Xích Long Thạch Ngũ Hành Ấn (Cường Hóa) Cấp 9 (14 ngày)
Bàn Long Thạch Ngũ Hành Ấn (Nhược Hóa) Cấp 9 (14 ngày)
Hộ Mạch Đơn (30 ngày) Sử Tử Hoàng Kim (30 ngày) 
Bí Kíp Mở Rộng Rương (30 ngày) Hươu Đốm Hoàng Kim (30 ngày)

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.