Tổng hợp tính năng Võ Lâm Miễn Phí

Thất Thành Đại Chiến

Tháng 04/2011, Võ Lâm Miễn Phí cập nhật tính năng Thất Thành Đại Chiến với một số điều chỉnh về phần thưởng chiếm và thủ thành sẽ khác nhau, giảm giá Thanh Đồng Đỉnh...

Cách thức tham gia

Vo Lam Mien Phi

Xa Phu Công Thành
( Đứng gần xa phu tại các Thành)

 • Thời gian báo danh: 18h00 - 19h00 vào ngày thứ Sáu hàng tuần.
 • Phí báo danh: 8 Thanh Đồng Đỉnh/1 lần.
 • Đối tượng báo danh: Chỉ Bang chủ mới có thể báo danh Thất Thành Đại Chiến ở NPC Xa Phu Công Thành tại thất đại thành thị.
 • Đến 20h00 cùng ngày thì các thành viên trong bang đã báo danh thành công có thể vào chiến trường Thất Thành Đại Chiến từ NPC Xa Phu Công Thành.
 • Thất Thành Đại Chiến: 20h30 - 21h30.

Võ Lâm Truyền Kỳ

Lưu ý

 • Nhân vật vào bang dưới 7 ngày sẽ không thể tham gia Thất Thành Đại Chiến.
 • Bang hội đã chiếm thành không cần báo danh Thất Thành Đại Chiến.
 • Nhân vật vào chiến trường Thất Thành Đại Chiến ở thành thị nào sẽ vào bản đồ chiến trường của thành đó.
 • Khi bắt đầu Thất Thành Đại Chiến, tất cả nhân sĩ đều ở trạng thái chiến đấu (nhân sĩ khác bang có thể đánh nhau không phân biệt màu bang).
 • Nhân sĩ trong chiến trường Thất Thành Đại Chiến không thể sử dụng thuốc TK và các vật phẩm truyền tống.
 • Bị đánh bại trong chiến trường sẽ được di chuyển ra nơi lưu rương cuối cùng và có thể vào lại bằng NPC Xa phu công thành.
 • Khi vào chiến trường nhân sĩ có 3 giây bất tử.
 • Các nhân sĩ trong chiến trường có thể nhận được điểm tích lũy.
 • Sau khi kết thúc Thất Thành Đại Chiến, nhân sĩ thuộc bang chiếm được thành có thể nhận được phần thưởng Công Thành Chiến Lễ Bao tại NPC Xa Phu Công Thành nếu đạt 35 điểm tích lũy.
 • Khi nhân vật "về thành dưỡng sức" sẽ truyền tống về nơi vừa mới lưu rương.
 • Bổ sung các dòng chọn để truyền tống đến 7 bản đồ trong chiến trường vào vật phẩm Thần Hành Phù nhưng vẫn xét điều kiện vào là điểm uy danh từ 50 trở lên.

Vật phẩm liên quan

Vật phẩmGhi chú
Thất Thành Đại Chiến
Công Thành Lễ Bao

- Nguồn gốc: Phần thưởng khi chiếm và thủ thành thành công.

- Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán, ném ra. Xếp chồng 50 cái/1 ô. Bán ra 0 lượng.

- Cách sử dụng: Nhấn chuột phải nhận vật phẩm.

- Thời hạn sử dụng: 30 ngày

Thất Thành Đại Chiến
Vệ Trụ Lễ Bao

- Nguồn gốc: Từ việc chiếm và thủ Long Trụ trong 5 phút.

- Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán, ném ra. Xếp chồng 50 cái/1 ô. Bán ra 0 lượng.

- Cách sử dụng: Nhấn chuột phải nhận vật phẩm.

- Thời hạn sử dụng: 30 ngày

Phần thưởng

 • Khi online liên tục 1 phút trong chiến trường sẽ nhận được 1 điểm tích lũy.
 • Phần thưởng chiếm/thủ thành thành công sẽ khác nhau tùy thành.
Chiếm/thủ thành
thành công
Phần thưởng
tương ứng
Biện Kinh 168 Công Thành Lễ Bao
Lâm An 126 Công Thành Lễ Bao
Thành Đô 84 Công Thành Lễ Bao
Phượng Tường
Tương Dương
Dương Châu 42 Công Thành Lễ Bao
Đại Lý
 • Nếu 1 bang hội chiếm được nhiều thành thì tổng phần thưởng sẽ được cộng dồn.
 • Phần thưởng này chỉ có bang chủ mới có thể nhận được ở NPC Xa Phu Công Thành. Tổng số thưởng Công Thành Lễ Bao được hiển thị ở NPC Xa Phu Công Thành.
 • Hành trang còn ít nhất 1 ô trống mới có thể nhận thưởng.
 • Mỗi lần nhận thưởng bang chủ chỉ có thể nhận tối đa 50 Công Thành Lễ Bao.

Quy tắc chiếm thành và Long Trụ

 • Mỗi bản đồ (tương ứng với 1 thành) sẽ có 1 Long Trụ.

Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Bắt đầu Thất Thành Đại Chiến thì tất cả Long Trụ đều là Long Trụ trung lập.
 • Long Trụ trong vòng 35 phút không bị đánh chiếm thì sẽ thành Long Trụ bất tử (không thể đánh chiếm Long Trụ này được nữa).

Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Kết thúc Thất Thành Đại Chiến bang hội chiếm Long Trụ của thành nào sẽ thành thái thú của thành đó.
 • Lưu ý: 1 bang hội có thể chiếm được nhiều thành nếu chiếm được nhiều Long Trụ.

Phần thưởng chiếm Long Trụ

 • Bang hội chiếm được Long Trụ và thủ được Long Trụ đó liên tục trong 5 phút tính từ lúc chiếm được Long Trụ thì hệ thống sẽ tính là bang hội đó nhận được hệ số thưởng.
 • Hệ số thưởng nhận được sẽ phụ thuộc vào Long Trụ của từng thành.
Long Trụ của thành Hệ số thưởng
Biện Kinh 4
Lâm An 3
Thành Đô 2
Phượng Tường
Tương Dương
Dương Châu 1
Đại Lý
 • Nếu bang chiếm/thủ cùng 1 Long trụ hơn 10 phút thì cũng chỉ nhận được 1 lần thưởng.
 • Hệ số thưởng sẽ được cộng dồn nếu bang hội chiếm và thủ được nhiều Long Trụ của nhiều thành thỏa điều kiện thời gian.
  => Ví dụ: Bang A chiếm/thủ Long Trụ của Biện Kinh trong 5 phút thì hệ số thưởng là 4. Sau đó bang A lại chiếm/thủ được Long Trụ của Dương Châu trong 5 phút thì hệ số thưởng của bang là 4 + 1 = 5.
 • Cùng 1 Long Trụ của 1 thành bang hội có thể nhận nhiều lần hệ số thưởng khi nhiều lần tái chiếm và thủ Long Trụ đó thỏa điều kiện thời gian.
  => Ví dụ: Bang A chiếm/thủ được Long Trụ của Lâm An trong 5 phút thì hệ số thưởng là 3. Sau đó bang A bị mất Long Trụ này rồi kế tiếp tái chiếm lại/ thủ Long Trụ này trong 5 phút thì hệ số thưởng lúc này là 3 + 3 = 6.
 • Kết thúc trận chiến, chỉ những thành viên trong bang có điểm tích lũy từ 30 trở lên mới có thể nhận phần thưởng ở NPC Xa Phu Công Thành. (Phụ thuộc vào hệ số thưởng “N” của bang). Cụ thể như sau:

  => Phần thưởng điểm kinh nghiệm (cộng dồn) = N * 1.000.000.
  => Phần thưởng vật phẩm: Mỗi thành viên sẽ có xác suất nhận được 1 Vệ Trụ Lễ Bao. Xác suất này cao khi hệ số thưởng "N" cao hoặc khi số người trong bang càng ít.

Phần thưởng Vệ Trụ Lễ Bao

 • Tính chất: Vệ Trụ Lễ Bao (khóa, hsd 7 ngày)
 • Mỗi ngày chỉ được sử dụng 1 vật phẩm Vệ Trụ Lễ Bao.
 • Sử dụng nhận được phần thưởng như sau:
  Số lượngVật phẩmHSDGhi chú
    500 điểm chân nguyên  - Phần thưởng cố định
    700 điểm chân nguyên  -
    900 điểm chân nguyên  -
    1100 điểm chân nguyên  -
    1500 điểm chân nguyên  -
  1 Huyết Chiến Lễ Bao Khóa, 30 ngày Phần thưởng ngẫu nhiên
  1 Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung 30 ngày
  1 Rương Chân Nguyên Tiểu Khóa, 30 ngày
  1 Rương Chân Nguyên Đại Khóa, 30 ngày
  10 Chấn Long Thạch Khóa, 30 ngày
  1 Bách Luyện Thành Cương Khóa
  1 Tinh Tinh Khoáng  
  1 Tinh Thiết Khoáng  
  1 Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 23 30 ngày
  1 Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 24 30 ngày
  1 Đại Hộ Mạch Đơn Khóa
  1 Đồ Phổ Tinh Sương Khôi  
  1 Đồ Phổ Tinh Sương Hài  
  1 Đồ Phổ Tinh Sương Yêu Đái  
  1 Đồ Phổ Tinh Sương Hộ Uyển  
  1 Đồ Phổ Tinh Sương Hạng Liên  
  1 Đồ Phổ Tinh Sương Bội  
  1 Đồ Phổ Tinh Sương Thượng Giới  
  1 Đồ Phổ Tinh Sương Hạ Giới  
  1 Đồ Phổ Tinh Sương Y  
  1 Đồ Phổ Tinh Sương Vũ Khí  
  1 10,000,000 điểm kinh nghiệm  
  1 20,000,000 điểm kinh nghiệm  
  1 30,000,000 điểm kinh nghiệm  
  1 Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp 30 ngày
  1 Bảo Rương Đằng Long Khôi  
  1 Bảo Rương Đằng Long Hài  
  1 Bảo Rương Đằng Long Yêu Đái  
  1 Bảo Rương Đằng Long Hộ Uyển  
  1 Bảo Rương Đằng Long Hạng Liên  
  1 Bảo Rương Đằng Long Bội  
  1 Bảo Rương Đằng Long Thượng Giới  
  1 Bảo Rương Đằng Long Hạ Giới  
  1 Bảo Rương Minh Phượng Y  
  1 Bảo Rương Minh Phượng Hài  
  1 Bảo Rương Minh Phượng Hộ Uyển  
  1 Bảo Rương Minh Phượng Hạng Liên  
  1 Bảo Rương Minh Phượng Bội  
  1 Bảo Rương Minh Phượng Yêu Đái  
  1 Bảo Rương Minh Phượng Khôi  
  1 Bảo Rương Minh Phượng Thượng Giới  
  1 Bảo Rương Minh Phượng Hạ Giới  
  1 Bảo Rương Minh Phượng Vũ Khí  

Phần thưởng Công Thành Lễ Bao

 • Sử dụng nhận được phần thưởng như sau:
  Số lượngVật phẩmHSD
  1 Huyết Chiến Lễ Bao 30 ngày
  1 Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung 30 ngày
  1 Rương Chân Nguyên Tiểu 30 ngày
  1 Rương Chân Nguyên Đại 30 ngày
  10 Chấn Long Thạch 30 ngày
  1 Bách Luyện Thành Cương  
  1 Tinh Tinh Khoáng  
  1 Tinh Thiết Khoáng  
  1 Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 23 30 ngày
  1 Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 24 30 ngày
  1 Đại Hộ Mạch Đơn  
  1 Đồ Phổ Tinh Sương Khôi  
  1 Đồ Phổ Tinh Sương Hài  
  1 Đồ Phổ Tinh Sương Yêu Đái  
  1 Đồ Phổ Tinh Sương Hộ Uyển  
  1 Đồ Phổ Tinh Sương Hạng Liên  
  1 Đồ Phổ Tinh Sương Bội  
  1 Đồ Phổ Tinh Sương Thượng Giới  
  1 Đồ Phổ Tinh Sương Hạ Giới  
  1 Đồ Phổ Tinh Sương Y  
  1 Đồ Phổ Tinh Sương Vũ Khí  
  1 10,000,000 điểm kinh nghiệm  
  1 20,000,000 điểm kinh nghiệm  
  1 30,000,000 điểm kinh nghiệm  
  1 Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp 30 ngày
  1 Bảo Rương Đằng Long Khôi  
  1 Bảo Rương Đằng Long Hài  
  1 Bảo Rương Đằng Long Yêu Đái  
  1 Bảo Rương Đằng Long Hộ Uyển  
  1 Bảo Rương Đằng Long Hạng Liên  
  1 Bảo Rương Đằng Long Bội  
  1 Bảo Rương Đằng Long Thượng Giới  
  1 Bảo Rương Đằng Long Hạ Giới  
  1 Bảo Rương Minh Phượng Y  
  1 Bảo Rương Minh Phượng Hài  
  1 Bảo Rương Minh Phượng Hộ Uyển  
  1 Bảo Rương Minh Phượng Hạng Liên  
  1 Bảo Rương Minh Phượng Bội  
  1 Bảo Rương Minh Phượng Yêu Đái  
  1 Bảo Rương Minh Phượng Khôi  
  1 Bảo Rương Minh Phượng Thượng Giới  
  1 Bảo Rương Minh Phượng Hạ Giới  
  1 Bảo Rương Minh Phượng Vũ Khí  

Cập nhật tính năng Thất Thành Đại Chiến (từ 27/07/2018)

 • Điều chỉnh bản đồ nhỏ, phân biệt cùng bang và khác bang, cùng bang sẽ hiện màu xanh, khác bang sẽ hiện màu đỏ

Võ Lâm Miễn Phí

 • Thuế bày bán trong thành mặc định là 0%, sau khi kết thúc chiến trường Thất Thành Đại Chiến, bang chủ bang chiếm thành (Thái Thú) sẽ có thể đến bảng công bố tại cổng thành để điều chỉnh thuế thành, tối đa 10%. Lưu ý: Mỗi tuần chỉ điều chỉnh được một lần duy nhất.

Võ Lâm Miễn Phí

 • Thành viên trong bang hội chiếm thành sẽ không bị thu thuế, thành viên khác bang hội sẽ chịu mức thuế do Thái Thú chiếm thành thiết lập.
 • 80% tổng thuế thu được sẽ được chia cho ngân quỹ các Bang hội chiếm thành, tỉ lệ như sau. Bang hội chiếm được càng nhiều thành thì phần thuế nhận được sẽ càng nhiều.
ThànhTỉ lệ
Biện Kinh 30%
Lâm An 30%
Thành Đô 8%
Phượng Tường 8%
Đại Lý 8%
Tương Dương 8%
Dương Châu 8%

Vòng Sáng

Nội dungGhi chú

 • Vòng sáng Thái Thú

 • Thái Thú Lâm An: Sinh lực tối đa + 4000 (Dương), Kháng tất cả +10%  (Dương), Tốc độ di chuyển: +20%, tăng công kích kĩ năng 20%
 • Thái Thú Biện Kinh: Sinh lực tối đa + 4000 (Dương), Kháng tất cả +10%  (Dương), Tốc độ di chuyển: +20%, tăng công kích kĩ năng 20%
 • Thái Thú Tương Dương:  Sinh lực tối đa + 4000 (Dương), Kháng tất cả +10%  (Dương), Tốc độ di chuyển: +20%, tăng công kích kĩ năng 20%
 • Thái Thú Dương Châu: Sinh lực tối đa + 3000 (Dương), Kháng tất cả +10%  (Dương), Tốc độ di chuyển: +10%, tăng công kích kĩ năng 10%
 • Thái Thú Thành Đô: Sinh lực tối đa + 3000 (Dương), Kháng tất cả +10%  (Dương), Tốc độ di chuyển: +10%, tăng công kích kĩ năng 10%
 • Thái Thú Phượng Tường: Sinh lực tối đa + 3000 (Dương), Kháng tất cả +10%  (Dương), Tốc độ di chuyển: +10%, tăng công kích kĩ năng 10%
 • Thái Thú Đại Lý: Sinh lực tối đa + 3000 (Dương), Kháng tất cả +10%  (Dương), Tốc độ di chuyển: +10%, tăng công kích kĩ năng 10%

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.