Tổng hợp tính năng Võ Lâm Miễn Phí

Ngoại trang

Được khoác lên mình những bộ trang phục đậm chất võ lâm và nhất là được mang những bản sắc riêng là một điều gì đó làm lòng ta vui lạ. Nếu được thể hiện ta là đẹp nhất trong những bậc anh thư hào kiệt tứ phương thì còn gì bằng.

Trang phục không làm nên cao thủ nhưng nhất định sẽ khẳng định ta là ai, đến từ đâu! Vậy đừng bỏ lỡ cơ hội đổi lấy những bộ ngoại trang độc đáo cho mình nhé!

Thời gian và vật phẩm liên quan

 • Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 21/03/2017.
 • Vật phẩm liên quan:
Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Miễn Phí
Lung Linh Hạp
 • Nguồn gốc: Nhận được trong hành trang khi đăng nhập vào Võ Lâm Miễn Phí.
 • Tính chất: Không thể bán cửa hàng, không thể giao dịch, không thể ném ra.
 • Chức năng: Mở giao diện tủ đồ ngoại trang mới.
Võ Lâm Miễn Phí
Lung Linh Quyền
 • Nguồn gốc:
  • Kỳ Trân Các giá 10 Xu.
  • Tham gia tính năng (cập nhật sau).
 • Công dụng: Nhận được 100 Cẩm Tú Điểm Quyển.
Võ Lâm Miễn Phí
Cẩm Tú Quyển
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các giá 100 Xu.
 • Công dụng: Nhận được 1.000 Cẩm Tú Điểm Quyển.
 • Tính chất: Được dùng để đổi ngoại trang tương ứng, mỗi ngoại trang sẽ có giá trị khác nhau.
 • Thời gian sử dụng có thể đổi: 1 tuần, 1 tháng, vĩnh viễn (cập nhật sau). Thời gian được tính theo thời gian thực tế.

Giao diện mua ngoại trang

Võ Lâm Miễn Phí

Chú thích
a Phần hiển thị đổi ngoại trang theo trào lưu
b Tủ áo (áp dụng cho ngoại trang vĩnh viễn được cập nhật sau)
c Danh sách các bộ ngoại trang tương ứng (nam/nữ)
d Khu vực hiển thị ngoại trang chọn đổi
Điểm Cẩm Tú Điểm Quyển cần tiêu hao/hiện có
e Thời gian muốn đổi
Ghi chú: Nhấn 1 lần ngoại trang để xem trước.
Nhấn 2 lần để chọn xuống khung đổi ngoại trang.

Giao diện ngoại trang

Võ Lâm Miễn Phí

Tính chất ngoại trang

Võ Lâm Miễn Phí

Nội dungGhi chú
Độ bền Ngoại trang lúc đầu có độ bền 300/300
Nhân vật online 1 giờ trừ 1 (-1) độ bền bỉ
Nhân vật tháo ngoại trang 1 lần trừ 1 (-1) độ bền bỉ
Ngoại trang có độ bền bỉ về 0 sẽ hiển thị đỏ và không thể sử dụng (có thể bán shop)
Thời hạn sử dụng Thời hạn sử dụng được tính theo thời gian thực
Nếu hết thời hạn sử dụng ngoại trang sẽ tự động biến mất.
Ngoại trang vĩnh viễn (cập nhật sau này) sẽ có thời gian 1 năm sau khi lấy ra từ Tủ áo (có thể lấy ra nhiều lần từ Tủ áo)

Bảng giá Điểm Quyển mua ngoại trang

Ngoại trang Nam
Tên Bộ Ngoại Trang1 tuần1 tháng
Sa Di Trang 500 1,500
Phúc ĐiềnTrang 1,200 3,600
Hỗn Nguyên Trang 1,200 3,600
Huyền Thiên Trang 1,200 3,600
Càn Khôn Trang 1,200 3,600
Thoa Y 1,200 3,600
Thích Khách Trang 1,200 3,600
Mộng Mị Trang 1,200 3,600
Nho Phục 1,200 3,600
Vũ Lăng Trang 1,200 3,600
Tử Kim Trang 1,500 4,500
Trọng Giáp Trang 1,500 4,500
Tỳ Hưu Giáp 1,500 4,500
Kiêu Hoa Trang 500 1,500
Tầm Ma Trang 1,500 4,500
Thô Bố 麻Y 500 1,500
Hoàng Cẩm Sam 1,500 4,500
Bích Hoa Trang 1,500 4,500
Ngoại trang Nữ
Tên Bộ Ngoại Trang1 tuần1 tháng
Thích Ni Trang 500 1,500
Thanh Anh Trang 1,200 3,600
Minh Tịnh Cà Sa 1,200 3,600
Tu Chân Bào 1,200 3,600
Vô Cực Trang 1,200 3,600
Băng Tầm Trang 1,200 3,600
Thục Cẩm Trang 1,200 3,600
Huyền Ly Trang 1,200 3,600
Cửu Vĩ Bạch Hồ Trang 1,500 4,500
Y Nỉ Trang 1500 4,500
Tống Cẩm Trang 1,500 4,500
Lăng La Trang 1500 4,500
Thanh Phụng Trang 1,500 4,500
Hồng Nhĩ Trang 1500 4,500
Huyền Thiết Kim Phụng Trang 1,500 4,500
Ma Bố Trang 500 1,500
Thiên Bổ Trang 1,500 4,500
Phân Điệp Trang 1500 4,500
Nguyệt Hoa Trang 1,500 4,500
Bách Phụng Triều Dương Trang 2000 6,000
Khấp Địa Quần 2000 6,000
Băng Tinh Quần 2000 6,000

Tăng giới hạn số lượng thuộc tính có thể Uẩn Linh vào ngoại trang

 • Nón: Có thể khảm tối đa 3 dòng thuộc tính ngoại trang
 • Áo: Có thể khảm 3 tối đa 3 dòng thuộc tính ngoại trang

Bảng thuộc tính ngoại trang mở lên cấp 10

Tên Uẩn LinhVị tríCấp
12345678910
Bỏ Qua Phòng Thủ Vật Lý Áo 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
Bỏ Qua Kháng Hỏa Áo 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
Bỏ Qua Kháng Lôi Áo 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
Bỏ Qua Kháng Độc Nón 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
Bỏ Qua Kháng Băng Nón 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
Lực Công Kích hệ Nội Công Nón 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Nâng cấp thuộc tính

 • Số lượng Uẩn Linh Yếu Quyết cần để nâng cấp thuộc tính:
Tên Uẩn LinhCấp
2345678910
Bỏ Qua Phòng Thủ Vật Lý 40 60 80 100 120 140 160 180 200 
Bỏ Qua Kháng Hỏa 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Bỏ Qua Kháng Lôi 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Bỏ Qua Kháng Độc 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Bỏ Qua Kháng Băng 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Lực Công Kích hệ Nội Công 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Uẩn Linh thuộc tính

 • Uẩn Linh thuộc tính vào ngoại trang cần:
Tên Uẩn LinhCấp 1 - 5Cấp 6 - 10
Sức mạnh 1000 điểm quyển
10 Uẩn Linh Yếu Quyết
2000 điểm quyển
20 Uẩn Linh Yếu Quyết
Sinh khí
Nội công
Thân pháp
Gia tăng sinh lực 1000 điểm quyển
20 Uẩn Linh Yếu Quyết
3000 điểm quyển
20 Uẩn Linh Yếu Quyết
Giảm sát thương từ hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ 2000 điểm quyển
20 Uẩn Linh Yếu Quyết
Tăng sát thương lên hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ
Bỏ Qua Phòng Thủ Vật Lý 2000 điểm quyển
10 Uẩn Linh Yếu Quyết
4000 điểm quyển
30 Uẩn Linh Yếu Quyết
Bỏ Qua Kháng Hỏa
Bỏ Qua Kháng Lôi
Bỏ Qua Kháng Độc
Bỏ Qua Kháng Băng
Lực Công Kích hệ Nội Công 2000 điểm quyển
20 Uẩn Linh Yếu Quyết

Thuộc tnh Uẩn Linh Mới

Thuộc tínhCấp
12345678910
Áo Kháng tất cả (Dương) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nón Tỉ lệ trọng kích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Áo Thời gian thọ thương (Dương) -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10
Áo Tỉ lệ hóa giải 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nón Ngũ hành cường hóa 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Nón Tỉ lệ bỏ qua hóa giải 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Nâng cấp thuộc tính uẩn linh

 • Số lượng Uẩn Linh Yếu Quyết để kích hoạt thuộc tính: 50 Uẩn Linh Yếu Quyết
 • Số lượng Uẩn Linh Yếu Quyết để nâng cấp thuộc tính
Thuộc tínhCấp
2345678910
Kháng tất cả (Dương) 60 80 100 120 160 200 240 280 320
Tỉ lệ trọng kích
Thời gian thọ thương (Dương)
Tỉ lệ hóa giải
Ngũ hành cường hóa
Tỉ lệ bỏ qua hóa giải

Uẩn linh thuộc tính vào ngoại trang

Thuộc tínhCấp 2 - Cấp 5Cấp 6 - Cấp 10
Kháng tất cả (Dương)
 • 2000 Điểm Quyển
 • 10 Uẩn Linh Yếu Quyết
 • 4000 Điểm Quyển
 • 40 Uẩn Linh Yếu Quyết
Tỉ lệ trọng kích
Thời gian thọ thương (Dương)
Tỉ lệ hóa giải
Ngũ hành cường hóa
Tỉ lệ bỏ qua hóa giải
 • 2000 Điểm Quyển
 • 20 Uẩn Linh Yếu Quyết

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ hãy gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.