Tổng hợp tính năng Võ Lâm Miễn Phí

Thú nuôi

Võ Lâm Miễn Phí ra mắt tính năng Thú Nuôi, thông tin về việc nhận, đặt tên, nâng cấp Thú Nuôi tại NPC Bà chủ tiệm vật nuôi ở Dương Châu.

NPC liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Bà chủ tiệm vật nuôi

- Vị trí: Ở Dương Châu 223/193.

- Chức năng:

 • Đổi vật phẩm thú nuôi: Đổi đột phá đan và Tu dưỡng đan
 • Xem thông tin thú nuôi, tăng cấp, hợp thể, thay đổi ngoại hình, tẩy tủy, đổi phẩm chất, đổi tên, triệu hồi, thu hồi.
 • Xem kĩ năng thú nuôi, mở ô kĩ năng, học kĩ năng

 

Vật phẩm liên quan

Vật phẩmGhi chú

Thiên Noãn

- Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.

- Giá: 200 Xu.

- Tính chất: Được giao dịch, bày bán. Không được xếp chồng, ném ra. Bán ra 0 lượng.

- Thời hạn sử dụng: 30 ngày.


Cẩm nang huấn luyện thú

- Nguồn gốc: Tại NPC Bà chủ tiệm vật nuôi.

- Giá: 10 Vạn.

- Tính chất: Được giao dịch, bày bán. Không được xếp chồng, ném ra. Bán ra 0 lượng.

- Cách sử dụng: Nhấn chuột phải để sử dụng sẽ có các chức năng tương tự NPC Bà chủ tiệm vật nuôi.

- Thời hạn sử dụng: 30 ngày.


Thuần Thú Quyển

- Nguồn gốc: Có được khi tham gia sự kiện hoặc tính năng.

- Tính chất: Được giao dịch, bày bán. Xếp chồng 50 cái/1 ô. Không được ném ra. Bán ra 0 lượng.

- Công dụng: Dùng để nâng cấp Thú cưng.

- Thời hạn sử dụng:  30 ngày.


Táo

- Nguồn gốc: Có được khi tham gia tính năng Ươm Mầm Hạnh Phúc.

- Tính chất: Được giao dịch, bày bán. Xếp chồng 50 cái/1 ô. Không được ném ra. Bán ra 0 lượng.

- Công dụng: Dùng để cho Thú cưng ăn.

- Thời hạn sử dụng:  30 ngày.


Mía

Ngô

Khoai

Tẩy Tủy Đơn Vật Nuôi
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các.
 • Giá: 100 Xu.
 • Tính chất: Xếp chồng 50 cái/ô. Có thể giao dịch, bày bán. Không thể ném ra, không rớt khi PK.
 • Cách sử dụng: Dùng để tẩy tủy Thú Cưng.

Bí kíp tàn phiến
 • Nguồn gốc: Đánh quái tại Thương Lang Trại.
 • Tính chất: Xếp chồng 50 cái/ô. Giao dịch, bày bán. Không ném ra. Rớt khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nguyên liệu để đổi Bí Kíp Luyện Thú – Sơ Cấp tại NPC Bà Chủ Tiệm Vật Nuôi.

Bí kíp luyện thú – Sơ cấp
 • Nguồn gốc:
  • Đánh Quái tại Thương Lang Trại.
  • Đánh Boss Thương Lang Thống Lĩnh.
  • Đổi bằng Bí Kíp Tàn Phiến tại NPC Bà Chủ Thú Nuôi.
 • Tính chất: Không xếp chồng. Giao dịch, bày bán. Không ném ra. Rớt khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
  • Công dụng: Đạo cụ yêu cầu dùng để mở khóa ô kỹ năng thứ 2 của thú nuôi.

Bí kíp luyện thú – Trung cấp
 • Nguồn gốc: Đánh Boss Thương Lang Thống Lĩnh.
 • Tính chất: Không xếp chồng. Giao dịch, bày bán. Không ném ra. Rớt khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Đạo cụ yêu cầu dùng để mở khóa ô kỹ năng thứ 3 của thú nuôi.

Bí kíp luyện thú – Cao cấp
 • Nguồn gốc:
  • Đánh Boss Thương Lang Thống Lĩnh.
  • Kỳ Trân Các giá 2.000 Xu.
 • Tính chất: Không xếp chồng. Giao dịch, bày bán. Không ném ra. Rớt khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
  • Công dụng: Đạo cụ yêu cầu dùng để mở khóa ô kỹ năng thứ 4 và 5 của thú nuôi.

Sách kỹ năng thú nuôi
 • Nguồn gốc:
  • Đánh quái tại Thương Lang Trại.
  • Đánh Boss Thương Lang Thống Lĩnh.
  • Kỳ Trân Các giá 200 Xu.
 • Tính chất: Xếp chồng 50 cái/ô. Giao dịch, bày bán. Không ném ra. Rớt khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
  • Công dụng: Đạo cụ yêu cầu để học kỹ năng thú nuôi.

Sách tăng cấp kỹ năng thú nuôi
 • Nguồn gốc:
  • Kỳ Trân Các giá 200 Xu.
  • Tham gia tính năng (cập nhật sau).
 • Tính chất: Xếp chồng 50 cái/ô. Giao dịch, bày bán. Không ném ra. Rớt khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
  • Công dụng: Đạo cụ yêu cầu để thăng cấp kỹ năng thú nuôi.

Thuần Thú Quyết
 • Nguồn gốc:
  • Kỳ Trân Các giá 100 Xu.
  • Tham gia tính năng (cập nhật sau)
 • Tính chất: Xếp chồng 50 cái/ô. Giao dịch, bày bán. Không ném ra. Rớt khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Đạo cụ cần thiết để khóa các kỹ năng quan trọng khi học kỹ năng thú nuôi, giúp các kỹ năng này không bị mất đi sau khi học.
 • Giới hạn:Tối đa cùng lúc chỉ khóa được 4 kỹ năng.

Đột Phá Đan

- Nguồn gốc:

 • Đổi tại NPC Bà Chủ Tiệm Vật Nuôi.
 • 200,000 điểm chân nguyên đổi 1 Đột Phá Đan (khóa)

- Công dụng: Dùng để đột phá thú nuôi lên cấp cao hơn, tùy vào số lượng đột phá đơn tỉ lệ đột phá thành công sẽ tương ứng

CấpTỉ lệ thành công 1 viên
101 10%
121 10%
141 5%
161 5%
171 5%
181 5%
191 5%

- Ghi chú: Kinh mạch phải đạt 8x16 mới có thể đổi


Tu Dưỡng Đan

- Nguồn gốc:

 • Đổi tại NPC Bà Chủ Tiệm Vật Nuôi
 • 10,000 điểm chân nguyên đổi 1 Tu Dưỡng Đan (khóa)

- Công dụng: Sử dụng nhận được 100 điểm Tu Dưỡng thú nuôi

- Ghi chú: Kinh mạch phải đạt 8x16 mới có thể đổi

Mở khóa kỹ năng thú nuôi

Khi thú nuôi đạt cấp 20 trở lên có thể đến gặp NPC Bà Chủ Tiệm Vật Nuôi để mở khóa hệ thống kỹ năng thú nuôi.

Thú nuôi đạt cấp 20 – 40 – 60 – 80 – 100 sẽ có thể mở khóa kỹ năng 1-2-3-4-5 tương ứng.

Ngoại trừ ô kỹ năng đầu tiên chỉ yêu cầu đẳng cấp, các ô kỹ năng còn lại đều yêu cầu đạo cụ để mở khóa.

Mở khóa Ô kỹ năngĐẳng cấp thú nuôiĐạo cụ yêu cầu
1 20 Không
2 40 Bí kíp luyện thú – Sơ cấp
3 60 Bí kíp luyện thú – Trung cấp
4 80 Bí kíp luyện thú – Cao cấp
5 100 Bí kíp luyện thú – Cao cấp

Điều kiện nhận Thú Cưng

- Đối thoại với NPC Bà chủ tiệm vật nuôi để nhận Thú Cưng nếu thỏa đủ 2 điều kiện sau:

 • Nhân vật cấp độ từ 100 trở lên.
 • Hành trang có ít nhất 1 Thiên Noãn. Sau khi nhận Thú Cưng sẽ bị trừ 1 Thiên Noãn.

Hình dáng Thú Cưng và phẩm chất

 • Hình dáng của Thú Cưng phụ thuộc vào từng cấp độ.
 • Tùy giai đoạn cấp độ mà chỉ có thể chọn 1 số hình dáng Thú Cưng nhất định.
Nhóm đẳng cấpPhẩm chất Thú CưngThuộc tính chính
1 - 10 Heo trắng Nội công
Hươu đốm Sinh khí
Nhím Sức mạnh
Heo rừng Thân pháp
11 - 20 Kim Miêu Sức mạnh
Dơi chúa Sinh khí
Hồng Hồ Thân pháp
Thằn lằn đỏ Nội công
21 - 30 Hắc Diệp Hầu Nội công
Trâu rừng Sinh khí
Nhện Sức mạnh
Bò cạp Thân pháp
31 - 40 Rết Thân pháp
Cóc Sức mạnh
Nhãn Kính Mãng Xà Nội công
Cá Sấu Sinh khí
41 - 50 Tuyết Quái Nội công
Thương Ưng Sinh khí
Thanh Lang Thân pháp
Kim Tiền Báo Sức mạnh
51 - 60 Hoán Hùng Sức mạnh
Đông Bắc Hổ Thân pháp
Hoa Nam Hổ Sinh khí
Voi Châu Á Nội công
61 - 70 Chu Tước Thân pháp
Huyền Vũ Sinh khí
71 - 80 Bạch Hổ Sức mạnh
Thanh Long Nội công
81 - 90 Hỏa Kỳ Lân Sức mạnh
Thiên Điểu Thân pháp
91 - 100 Liên Hạc Nội công
Liệt Diệm Sư Sinh khí
Nhóm đẳng cấpHình ảnh thú nuôi
61 - 70 Võ Lâm Miễn Phí
Chu Tước
Võ Lâm Miễn Phí
Huyền Vũ
71 - 80 Võ Lâm Miễn Phí
Bạch Hổ
Võ Lâm Miễn Phí
Thanh Long
81 - 90 Võ Lâm Miễn Phí
Hỏa Kỳ Lân
Võ Lâm Miễn Phí
Thiên Điểu
91 - 100 Võ Lâm Miễn Phí
Liên Hạc
Võ Lâm Miễn Phí
Liệt Diệm Sư
 • Ví dụ: Thú Cưng có cấp độ 45 thì chỉ có thể thay đổi 1 số hình dáng như:
Tuyết Quái
Thương Ưng
Thanh Lang
Kim Tiền Báo

Tên Thú Cưng

 • Đặt tên Thú Cưng ở NPC Bà chủ tiệm vật nuôi ngay sau khi nhận Thú Cưng.
 • Đổi tên Thú Cưng ở NPC Bà chủ tiệm vật nuôi, chi phí đổi 5 Tinh Luyện Thạch/1 lần.
 • Tên Thú Cưng chỉ được đặt tối đa 8 ký tự.
 • Các Thú Cưng khác nhau có thể trùng tên với nhau.

Lưu ý: Nguyên tắc đặt tên Thú Cưng tương tự như nguyên tắc đặt tên nhân vật. Nếu vi phạm sẽ bị khóa tài khoản.

Cấp độ Thú Cưng

 • Có 100 cấp độ Thú Cưng. Thú Cưng vừa nhận được sẽ có cấp độ 1.
 • Nâng cấp Thú Cưng ở NPC Bà chủ tiệm vật nuôi.
 • Điều kiện nâng cấp Thú Cưng: Yêu cầu thỏa các điều kiện như.
  • Điểm nâng cấp.
  • Điểm tăng trưởng.
  • Điểm thuần dưỡng Thú Cưng
  • Yêu cầu có Thuần Thú Quyển: Ở các mốc nâng cấp từ 10 lên 11, 20 lên 21, 30 lên 31, 40 lên 41, 50 lên 51, 60 lên 61, 70 lên 71, 80 lên 81, 90 lên 91 thì ngoài điều kiện về 3 chỉ số điểm thì khi nâng cấp phải tốn 1 số vật phẩm Thuần Thú Quyển và sẽ có xác suất thành công nhất định. Nếu thất bại thì vật phẩm Thuần Thú Quyển sẽ mất đi.
 • Xem chỉ số điểm nâng cấp, tăng trưởng, thuần dưỡng và điều kiện cần để nâng cấp Thú Cưng ở NPC Bà chủ tiệm vật nuôi.
 • Sau khi nâng cấp thành công thì các chỉ số điểm vẫn được bảo toàn. Ví dụ: Có 10 điểm nâng cấp, 40 điểm tăng trưởng, 15 điểm thuần dưỡng thì đồng đạo đã đủ điều kiện nâng cấp Thú Cưng từ cấp 1 lên cấp 2.
 • Sau khi nâng cấp thành công thì Thú Cưng sẽ có cấp 2 và đồng đạo vẫn còn 10 điểm nâng cấp, 40 điểm tăng trưởng, 15 điểm thuần dưỡng.
 • Điểm nâng cấp Thú Cưng: Có được thông qua việc tham gia các tính năng.
Tính năngĐiều kiện nhậnPhần thưởng
Tống - Kim Đạt được 2.000 điểm tích lũy Tống Kim

1 điểm nâng cấp Thú Cưng

Lưu ý: Ứng với mỗi tính năng, nhận phần thưởng tối đa 1 lần/1 ngày/nhân vật.

Vượt Ải Vượt qua ải 25
Phong Lăng Độ Hoàn thành 1 nhiệm vụ Tiêu Diệt Thủy Tặc
Bảo Tàng Viêm Đế Qua được ải 1
Boss Sát Thủ Hoàn thành 1 nhiệm vụ boss sát thủ
Tín Sứ Hoàn thành 1 nhiệm vụ Tín Sứ
Dã Tẩu Hoàn thành 5 nhiệm vụ Dã Tẩu trong ngày (không cần liên tục)
Vi Sơn Đảo Hoàn thành 1 nhiệm vụ Vi Sơn Đảo
 • Điểm tăng trưởng Thú Cưng: Thông qua việc cho Thú Cưng ăn trái cây ở NPC Bà chủ tiệm vật nuôi.
  • Có 4 loại trái cây: Táo, Mía, Ngô và Khoai.
  • Chỉ có thể cho ăn tối đa 16 lần/ngày.
  • Cho Thú Cưng ăn 1 loại trái cây thì nhận 1.000.000 EXP + 2 điểm tăng trưởng Thú Cưng.
 • Điểm thuần dưỡng Thú Cưng: Thông qua việc truyền điểm kinh nghiệm của nhân vật ở NPC Bà chủ tiệm vật nuôi.
  • Đổi 60.000.000 EXP để nhận 1 điểm thuần dưỡng Thú Cưng.
  • Thực hiện thao tác này tối đa 10 lần/ngày.

Tác dụng đặc biệt của Thú Cưng

 • Thú Cưng có thêm thông số về phẩm chất, thuộc tính. Các thông số này sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của nhân vật.
 • Nhân vật sau khi hợp thể với Thú Cưng sẽ nhận được 50% thuộc tính từ Thú Cưng.
 • Ví dụ:
Thuộc tính Thú CưngThuộc tính nhân vật
Trước khi hợp thểSau khi hợp thể
Võ Lâm Miễn Phí Võ Lâm Miễn Phí Võ Lâm Miễn Phí

Tẩy tủy Thú Cưng & Thay đổi phẩm chất

 • Khi tẩy tủy Thú Cưng sẽ ngẫu nhiên nhận được thuộc tính mới, phẩm chất Thú Cưng không bị ảnh hưởng.

 • Chi phí tẩy tủy: 01 Tẩy Tủy Đơn vật nuôi/lần.
Thay đổi phẩm chất Thú Cưng
 • Khi thay đổi phẩm chất, Thú Cưng sẽ nhận được thuộc tính thiên về một thuộc tính bất kỳ như bảng trên.

Kỹ năng Thú Nuôi

Học kỹ năng thú nuôi

Sau khi mở khóa ô kỹ năng, nhân vật có thể sử dụng Sách Kỹ Năng để cho thú nuôi học kỹ năng mới. Thú nuôi tối đa học được 5 kỹ năng.

Mỗi lần học tiêu phí 1 Sách Kỹ Năng100 vạn lượng.

Khi thú nuôi học kỹ năng mới sẽ có tỉ lệ bị đè lên kỹ năng cũ đã học trước đó. Có thể sử dụng 1 Thuần Thú Quyết để khóa lại 1 kỹ năng quan trọng không muốn bị học đè lên.

Tối đa có thể khóa cùng lúc 4 kỹ năng.

Lưu ý: Kỹ năng mới học nếu đè lên kỹ năng cũ sẽ trở về cấp 1, nhân vật sẽ phải tăng cấp lại từ đầu.

Trường hợp kỹ năng mới trùng với một kỹ năng đã học thì bảng kỹ năng sẽ không thay đổi.

Thăng cấp kỹ năng thú nuôi

Mỗi kỹ năng có thể học tối đa đến 5 cấp. Cấp kỹ năng thú nuôi càng cao, thuộc tính gia tăng càng mạnh. Thăng cấp kỹ năng yêu cầu 1 Sách Thăng Cấp Kỹ Năng Thú Nuôi.

Có tỉ lệ thành công khi thăng cấp kỹ năng. Nếu thất bại thì cấp kỹ năng vẫn giữ nguyên không thay đổi.

Bảng thuộc tính kỹ năng thú nuôi

Bảng kỹ năngTên kỹ năngThuộc tínhCấp 1Cấp 15
1 Ôn Hòa Triệt tiêu sát thương (điểm) 3 80
Anh Dũng Thêm sát thương (điểm) 3 80
Cường Công Tăng công kích kỹ năng % 20 244
Tinh Chuẩn Tăng tỉ lệ thọ thương % 1 26
Cương Ngạnh Giảm tỉ lệ thọ thương % 1 26
Xuyên Thích Tăng thời gian thọ thương 1 26
Chí Mật Giảm thời gian thọ thương 1 26
Viên Nhuận Tỉ lệ hóa giải sát thương % 1 10
Kiên Cường Tỉ lệ bỏ qua hóa giải % 1 10
Đoạn Liệt Tăng lệ trọng kích % 1 10
Ổn Cố Tỉ lệ kháng trọng kích % 1 10
Thiểm Quang Trị tối đa sinh lực (Dương) 200 6000
Phúc Quang Trị tối đa nội lực (Dương) 200 3000
2 Kiên Nhận Phòng thủ vật lý (Dương) 5% 75%
Cao Năng Hỏa phòng (Dương) 5% 75%
Khinh Doanh Băng phòng (Dương) 5% 75%
Phục Tô Độc phòng (Dương) 5% 75%
Thuần Tịnh Lôi phòng (Dương) 5% 75%
Cấp thú nuôiÔ kỹ năngBảng kỹ năng
1-100 1 - 2 - 3 - 4 1
101-120 1 2
2 - 3 - 4 - 5 1
121-140 1 - 2 2
3 - 4 - 5 1
141-160 1 - 2 - 3 2
4 - 5 1
161-180 1 - 2 - 3 - 4 2
5 1
181-200 1 - 2 - 3 - 4 - 5 2

Lưu ý

 • Thú Cưng không thể tấn công nhân vật và cũng không thể bị nhân vật tấn công.
 • Ở những bản đồ hiện tại của game thì Thú Cưng không thể tấn công Thú Cưng.
 • Gọi hoặc thu hồi Thú Cưng lại ở NPC Bà chủ tiệm vật nuôi.
 • Sở hữu tối đa 1 Thú Cưng/nhân vật (Thú Cưng tồn tại vĩnh viễn).
 • Có thể sử dụng Cẩm nang huấn luyện thú để thực hiện các chức năng tương tự NPC Bà chủ tiệm vật nuôi.
 • Giới hạn Thú Cưng ở 1 số bản đồ như:
  • Tống Kim, Liên đấu, Thất Thành Đại Chiến v.v…
  • Trong những bản đồ này, không được sử dụng Cẩm nang huấn luyện thú.
  • Phải thu Thú Cưng lại thì mới có thể tham gia những tính năng này.
 • Mỗi khi lên cấp Thú Cưng sẽ tự động cập nhật điểm hỗ trợ ngẫu nhiên cho nhân vật nhưng không thay đổi phẩm chất.
 • Khi tẩy tủy hoặc đổi phẩm chất, Thú Cưng nhận thuộc tính mới sẽ tự động cập nhật điểm hỗ trợ cho nhân vật.
 • Chi phí cho mỗi lần đổi tên, hình ảnh hay đổi phẩm chất là 05 Tinh Luyện Thạch.
 • Khi chọn đổi hình ảnh hay phẩm chất chỉ được đổi từ cấp độ Thú Cưng trở xuống. Ví dụ: Thú Cưng có cấp độ 20 chỉ được đổi hình ảnh, phẩm chất trong nhóm 1 – 10 và 11 – 20.
 • Hình ảnh và phẩm chất không liên quan với nhau, có thể lấy hình ảnh là Thanh Long nhưng phẩm chất là Bạch Hổ.
 • Phẩm chất và cấp độ Thú Cưng càng cao thuộc tính hỗ trợ càng lớn.

Lên cấp thú nuôi

 • Mở giới hạn cấp thú nuôi lên tối đa: 165
 • Thú nuôi từ cấp 100 trở lên sẽ yêu cầu điểm Tu Dưỡng để lên cấp.
 • Các cấp độ thú nuôi yêu cầu dùng đột phá đơn để đột phá: 101, 121, 141, 161.

Võ Lâm Miễn Phí

Võ Lâm Miễn Phí

Nội dungHiện tạiÁp dụng Điều chỉnh mới
Nâng cấp Thú Nuôi từ 100 lên 101 -> tốn Đột Phá Đơn -> tốn 30 tiểu Đột Phá Đơn
(không đủ không thể nâng cấp)
Nâng cấp Thú Nuôi từ 120 lên 121 -> tốn Đột Phá Đơn -> tốn 45 tiểu Đột Phá Đơn
(không đủ không thể nâng cấp)
Nâng cấp Thú Nuôi từ 140 lên 141 -> tốn Đột Phá Đơn -> tốn 60 tiểu Đột Phá Đơn
(không đủ không thể nâng cấp)
Nâng cấp Thú Nuôi từ 160 lên 161 -> tốn Đột Phá Đơn -> tốn 60 tiểu Đột Phá Đơn
(không đủ không thể nâng cấp)
Nâng cấp Thú Nuôi từ 170 lên 171 -> tốn Đột Phá Đơn -> tốn 60 tiểu Đột Phá Đơn
(không đủ không thể nâng cấp)
Nâng cấp Thú Nuôi từ 180 lên 181 -> tốn Đột Phá Đơn -> tốn 60 tiểu Đột Phá Đơn
(không đủ không thể nâng cấp)
Nâng cấp Thú Nuôi từ 190 lên 191 -> tốn Đột Phá Đơn -> tốn 60 tiểu Đột Phá Đơn
(không đủ không thể nâng cấp)
 • Khi thú nuôi đột phá thành công, sẽ nhận được thuộc tính Kháng tất cả (Dương), chi tiết như sau:

  Cấp thú nuôiKháng tất cả (dương)
  101-120 0 %
  121-140 20 %
  141-160 20 %
  161-180 40 %
  181-200 50 %
 • Lưu ý: Sau hợp thể sẽ nhận được 50% thuộc tính của thú nuôi

Tính chất thú nuôi

Cấp độTên thú nuôiTính chất
101-120 Lộc Vương Sức mạnh
Thích Vị Vương Thân pháp
121-140 Xà Vương Nội công
Ngưu Ma Vương Sinh khí
141-160 Kỳ Lân Vương Sức mạnh
Thiên Điểu Vương Thân pháp
161-180 Thanh Long Vương Nội công
Huyền Vũ Vương Sinh khí
181-190 Bạch Hổ Vương Sức mạnh
Chu Tước Vương Thân pháp

Kĩ năng và giới hạn kĩ năng thú nuôi

Lưu ý: cấp kĩ năng hiện tại sẽ không bị ảnh hưởng khi cập nhật mới

Cấp Thú NuôiKĩ năng 1Kĩ năng 2Kĩ năng 3Kĩ năng 4Kĩ năng 5
102 6 - - - -
104 - 6 - - -
106 - - 6 - -
108 - - - 6 -
110 - - - - 6
112 7 - - - -
114 - 7 - - -
116 - - 7 - -
118 - - - 7 -
120 - - - - 7
122 8 - - - -
124 - 8 - - -
126 - - 8 - -
128 - - - 8 -
130 - - - - 8
132 9 - - - -
134 - 9 - - -
136 - - 9 - -
138 - - - 9 -
140 - - - - 9
142 10 - - - -
144 - 10 - - -
146 - - 10 - -
148 - - - 10 -
150 - - - - 10
152 11 - - - -
154 - 11 - - -
156 - - 11 - -
158 - - - 11 -
160 - - - - 11
162 12 - - - -
164 - 12 - - -
166 - - 12 - -
168 - - - 12 -
170 - - - - 12
172 13 - - - -
174 - 13 - - -
176 - - 13 - -
178 - - - 13 -
180 - - - - 13
182 14 - - - -
184 - 14 - - -
186 - - 14 - -
188 - - - 14 -
190 - - - - 14
192 15 - - - -
194 - 15 - - -
196 - - 15 - -
198 - - - 15 -
200 - - - - 15

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.