Tổng hợp tính năng Võ Lâm Miễn Phí

Chiến trường Thương Lang

Kim Quốc dã tâm xua quân Thương Lang sát biên giới, hòng dồn Tống Quốc vào cửa cùng sinh tử. Quân Thương Lang mình đồng da sắt, sức một chọi mười, nếu không có kế sách hoàn hảo khó lòng vượt ải, khinh suất kẻ địch không khéo sẽ hồn siêu phách tán trên trận mạc.

Nhân sĩ là hào hiệp trượng nghĩa xin đừng ngoảnh mặt làm ngơ trước thời cuộc. Mong người hãy hiệp sức chung lòng dẹp loạn binh đao.

Vo Lam Mien Phi, Chiến trường Thương Lang

Giao diện chiến trường Thương Lang

Thể lệ chung

Nội dungGhi chú
Báo danh
  • Báo danh trước 30 phút (18h00 - 18h09): Tiêu hao 1 Huyết Chiến Trảm Lệnh
  • Báo danh trước 5 phút (18h10): Tiêu hao 100 vạn
Thời gian diễn ra
 • 18h09 hàng ngày (chuẩn bị 5 phút)
 • Trong quá trình tham chiến nếu thoát ra sẽ không thể vào lại
Điều kiện
  • Nhân vật đẳng cấp 150 Trùng Sinh 2 trở lên
  • Huyệt vị kinh mạch đạt 32
  • Tối đa: 200 nhân vật/chiến trường
  • Báo danh cá nhân hoặc tổ đội (3 nhân vật)
  • Giới hạn: Tham gia 1 lần/nhân vật/ngày

NPC và vật phẩm liên quan

NPCNội dung
Vo Lam Mien Phi, Chiến trường Thương Lang
Sư Hạo Nguyệt
 • Vị trí: Lâm An (182/206), Tương Dương (194/202), Biện Kinh (212/194)
 • Chức năng:
  • Báo danh tham gia (cá nhân/tổ đội)
  • Vào chiến trường
  • Nhận thưởng
  • Huyết Chiến Công Huân
  • Nhận/khôi phục Quân Hàm

Huyết Chiến Trảm Lệnh
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, ném ra. Có thể giao dịch, bày bán, cửa hàng 0 lượng
 • Công dụng: Báo danh tham gia Huyết Chiến Thương Lan
 • Hạn sử dụng: 14 ngày kể từ lúc nhận
   
Huyết Chiến Phù cấp 1/2/3/4
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, ném ra. Có thể giao dịch, bày bán, cửa hàng 0 lượng.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày kể từ lúc mua.
 • Công dụng: Đối thoại Sư Hạo Nguyệt:
  • Cấp 1: x1.5 Công Huân
  • Cấp 2: x2 Công Huân
  • Cấp 3: x5 Công Huân
  • Cấp 4: x10 Công Huân
    
Huyết Dục/Chiến Thiên/Thương Hồng/Lang Hạo/Triệu Mãnh Thiên Thạch
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, ném ra. Có thể giao dịch, bày bán, cửa hàng 0 lượng
 • Công dụng: Đối thoại Sư Hạo Nguyệt nhận Quân Hàm Huyết Dục/Chiến Thiên/Thương Hồng/Lang Hạo/Triệu Mãnh (14 ngày kể từ lúc nhận)
 • Hạn sử dụng: 14 ngày kể từ lúc nhận

Quy tắc chiến trường

Nội dungGhi chú
Giai đoạn chuẩn bị

- Nhân vật có thể báo danh cá nhân hoặc tổ đội (3 nhân vật)

- Hệ thống sẽ phân bố phe Tống hoặc Kim khi báo danh (tổ đội sẽ ở cùng 1 bên), chênh lệch 2 bên không quá 3 nhân vật

Tổng quan chiến trường

- Doanh trại 2 bên Tống & Kim

- 3 khu vực tài nguyên TRUNG LẬP

- 2 khu vực tài nguyên Tống/Kim

Khu vực tài nguyên Trung Lập

- Khi bắt đầu chiến trường, 3 khu vực sẽ có cột cờ ở trạng thái trung lập

- Nhân vật 2 phe Tống & Kim quyết chiến để chiếm được các cột cờ

- Nếu không bị phe đối phương chiếm thì cột cờ sẽ thuộc về phe đang chiếm trong 10 phút, sau 10 phút sẽ trở về trạng thái trung lập

- Điểm tích lũy phe sẽ tăng dần trong thời gian chiếm lĩnh

Khu vực tài nguyên Tống/Kim

- Khi bắt đầu sẽ không xuất hiện 2 cột cờ thuộc 2 khu vực này

- Khi tích lũy 1 bên đạt 600 điểm hoặc khai chiến 20 phút sẽ xuất hiện

- Sau khi xuất hiện nhân vật 2 phe có thể chiếm lĩnh

NPC

- Chiến trường có 100 NPC quái tiểu, đánh bại có xác xuất nhận hỗ trợ chiến đấu

- Khi mỗi cột cờ tài nguyên bị 1 phe chiếm lĩnh sẽ xuất hiện NPC Boss thuộc phe chiếm

- Đối phương phải đánh bại Boss mới có thể chiếm lĩnh cột cờ

- Cột cờ tài nguyên trở về trạng thái trung lập, Boss sẽ mất

Vo Lam Mien Phi, Chiến trường Thương Lang

Vo Lam Mien Phi, Chiến trường Thương Lang

Quy tắc tính điểm

Nội dungGhi chú
Tính điểm tích lũy doanh trại

- Nhân vật thay đổi trạng thái cột tài nguyên trung lập: Tăng thêm 50 điểm tích lũy phe mình

- Nhân vật thay đổi trạng thái cột tài nguyên đối phương (Tống/Kim): Tăng 125 điểm tích lũy phe mình

- Mỗi cột tài nguyên trung lập tăng thêm 5 điểm cho phe chiếm lĩnh mỗi 15 giây

- Một cột tài nguyên Kim/Tống tăng thêm 15 điểm cho phe chiếm lĩnh mỗi 15 giây

Tính điểm tích lũy cá nhân

- Đánh bại 1 nhân vật phe đối phương nhận 1 điểm tích lũy

- Sau khi liên trảm 20 nhân vật phe đối phương, tiếp tục đánh bại 1 nhân vật phe đối phương nhận 3 điểm tích lũy cá nhân

- Sau khi liên trảm 50 nhân vật phe đối phương, tiếp tục đánh bại 1 nhân vật phe đối phương nhận 5 điểm tích lũy cá nhân

- Sau khi liên trảm 100 nhân vật phe đối phương, tiếp tục đánh bại 1 nhân vật phe đối phương nhận 10 điểm tích lũy cá nhân

Tính điểm năng động

- Đánh bại 1 nhân vật đối phương nhận 20 điểm

- Thay đổi trạng thái cột tài nguyên nhận 40 điểm

- Tử vong 1 lần nhận 5 điểm

- Đạt ít nhất 200 điểm năng động mới có thể nhận được phần thưởng thắng thua chiến trường

- Điểm năng động nhỏ nhất là 0, lớn nhất 500

Xác định thắng thua

- Phe nào có tích điểm doanh trại đạt 1.600 điểm thì bên đó sẽ thắng

- 2 phe đạt cùng lúc thì hòa nhau. Trận chiến kết thúc

- Trong thời gian chiến đấu chiến trường, nhân số bên nào là 0 thì là bên thua, nếu hai bên nhân số cùng lúc là 0, thì bắt đầu lại từ đầu

- Thời gian chiến đấu chiến trường kết thúc, bên nào có tích điểm doanh trại cao là bên thắng, nếu tích điểm giống nhau thì hòa

- Khi kết thúc, nhân vật không ở trong chiến trường sẽ không nhận được phần thưởng

Điểm Huyết Chiến Công Huân

Nội dungĐiểm Huyết Chiến Công Huân
Chuyển đổi tích điểm cá nhân mỗi trận Điểm tích lũy cá nhân mỗi trận/500 (lấy tròn số)
Bên thắng 1080
Bên thua 720
Hòa 900

Quân Hàm

 • Có 5 loại Quân Hàm theo cấp độ. Sử dụng 5 loại Thiên Thạch để đổi Vòng Sáng Quân Hàm tương ứng.
 • Hiệu ứng của các vòng sáng Quân Hàm độc lập với nhau, không có tính chất cộng chung vòng hiệu ứng khác.
 • Khi sử dụng một số vật phẩm sẽ trừ điểm huyết chiến tương ứng đồng thời sẽ điều chỉnh tác dụng thuộc tính liên quan.
 • Thứ 2 hàng tuần sẽ trừ mặc định 10.000 điểm Huyết Chiến Công Huân
 • Khi nhân vật còn 400.000 điểm Huyết Chiến Công Huân sẽ không bị trừ.
  • Ví dụ: nếu đang có 405.000 điểm Huyết Chiến Công Huân thì thứ 2 tuần sau chỉ bị trừ 5000 điểm vì tối tiểu 400.000 điểm sẽ không bị trừ nữa
 • Nếu không đăng nhập vào game trog thời gian dài, khi đăng nhập hệ thống sẽ trừ cộng dồn điểm Huyết Chiến Công Huân
  • Ví dụ: Nhân vật có 500.000 điểm Huyết Chiến Công Huân không đăng nhập vào game trong 4 tuần thì khi đăng nhập vào hệ thống sẽ trừ 40.000 điểm Huyết Chiến Công Huân
Vật phẩmĐiểm yêu cầu sử dụngĐiểm trừ
Thương Hồng - Thiên Thạch
70.000 0
Lang Hạo - Thiên Thạch 150.000 0
Triệu Mãnh - Thiên Thạch 320.000 50.000
Cấp Quân HàmĐiều ChỉnhThuộc Tính

Huyết Dục
Ngoại công  50
Nội công  50
Sức mạnh  50
Thân pháp  50
Bỏ qua kháng tính + 30% 30%
Kháng tất cả + 10% 10%

Chiến Thiên
Ngoại công  100
Nội công  100
Sức mạnh  100
Thân pháp  100
Bỏ qua kháng tính + 30% 30%
Kháng tất cả + 10% 10%

Thương Hồng
Nội công  150
Sức mạnh  150
Thân pháp  150
Sinh khí  150
Tăng kỹ năng công kích 15%
Bỏ qua kháng tính 40%
Kháng tất cả 10%

Lang Hạo
Nội công  300
Sức mạnh  300
Thân pháp  300
Sinh khí  300
Tăng kỹ năng công kích 35%
Bỏ qua tất cả kháng tính 50%
Kháng tất cả 10%

Triệu Mãnh
Nội công + 400 400
Sức mạnh + 400 400
Thân pháp + 400 400
Sinh khí + 400 400
Tăng kỹ năng công kích 50%
Bỏ qua tất cả kháng tính 60%
Bỏ qua hóa giải 5%
Kháng tất cả 10%
Xác suất trọng kích 5%