Tổng hợp tính năng Võ Lâm Miễn Phí

Chế tạo trang bị Tinh Sương

Con đường ngắn nhất để đạt ngưỡng anh thư hào kiệt trên vạn người chính là sở hữu những trang bị tối thượng nhất đương thời. Rồi từ đó, mỗi khi xuất hiện là nhiều người người ngả mũ thán phục trước đại cao thủ, khi xuất chiêu là lập tức chấn động toàn cõi võ lâm.

Nay Võ Lâm Miễn Phí xin thông báo một công thức đặc biệt để chế tạo ra trang bị mới với tên gọi Tinh Sương. Tất cả đều có thể sở hửu trang bị khủng này! Hãy cùng xem chi tiết hướng dẫn sau đây.

NPC liên quan

Hình ảnh NPCMô Tả
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thợ Rèn Thần Bí
 • Vị trí: Lâm An
 • Chức năng:
  • Chế tạo trang bị Tinh Sương
  • Chế tạo bảo rương Tinh Sương
  • Quy nguyên trang bị Tinh Sương

Vật phẩm liên quan

Hình ảnhMô Tả
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huyền Thiết
 • Nguồn gốc: Tính năng và sự kiện tháng.
 • Tính chất: Xếp chồng 10/10, có thể giao dịch & bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Cách sử dụng: Nguyên liệu để chế tạo trang bị Tinh Sương.
 • Công dụng: Nguyên liệu hợp thành trang bị Tinh Sương. Khi sử dụng sẽ tăng tỷ lệ hợp thành trang bị Tinh Sương thêm 5%.
 • Giới hạn: Trong quá trình chế tạo có thể sử dụng tối đa 4 vật phẩm để tăng tỷ lệ thành công
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tinh Sương Lệnh
 • Nguồn gốc: Tính năng và sự kiện tháng.
 • Tính chất: Xếp chồng 10/10, có thể giao dịch & bày bán, không ném ra, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Cách sử dụng: Nguyên liệu để chế tạo trang bị Tinh Sương.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tinh Sương Hồn
 • Nguồn gốc: Tính năng và sự kiện tháng.
 • Tính chất: Không xếp chồng, có thể giao dịch & bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Cách sử dụng: Nguyên liệu để quy nguyên trang bị Tinh Sương.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tinh Sương Thạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ phổ Tinh Sương (Khôi/Y/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Vũ Khí)
 • Nguồn gốc: Tính năng và sự kiện tháng.
 • Tính chất: Được giao dịch, bày bán, xếp chồng 200 cái/ô, không ném ra, bán cửa hàng 0 lượng.
 • Cách sử dụng: Nguyên liệu để chế tạo trang bị Tinh Sương. Sử dụng cùng lúc 8 đồ phổ cùng loại để hợp thành Bảo rương trang bị Tinh Sương.
 • Thời hạn sử dụng: Vĩnh viễn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bảo Rương Tinh Sương
(Khôi/Y/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên /Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Vũ Khí)
 • Nguồn gốc: Có được thông qua tham gia chế tạo Bảo Rương Tinh Sương hoặc quy nguyên lại trang bị Tinh Sương ở NPC Thợ Rèn Thần Bí.
 • Tính chất: Được giao dịch, bày bán, xếp chồng 1 cái/ô, không ném ra, bán cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng sẽ nhận được trang bị Tinh Sương, ngẫu nhiên thuộc tính, tùy chọn hệ phái.
 • Thời hạn sử dụng: Vĩnh viễn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ngũ Linh Kiểm Định Phù
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các hoặc tham gia tính năng & sự kiện tháng.
 • Tính chất: Được giao dịch, bày bán, xếp chồng 1 cái/ô, không ném ra, bán cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Dùng để quy nguyên trang bị Đằng Long thành Bảo Rương Đằng Long tại NPC Thợ Rèn Thần Bí.
 • Thời hạn sử dụng: Không giới hạn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tử Tinh Khoáng Thạch
 • Nguồn gốc: Tham gia tính năng, sự kiện tháng
 • Tính chất: Được giao dịch, bày bán, xếp chồng 200 cái/ô, bán cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Dùng để chế tạo trang bị tại NPC Thợ Rèn Thần Bí
 • Thời hạn sử dụng: Không giới hạn

Công thức chế tạo trang bị Tinh Sương

Công thứcNhận được
1 Tinh Sương Lệnh
1 Trang bị Đằng Long
8 Đồ Phổ Tinh Sương tương ứng trang bị Đằng Long
a Huyền Thiết
2000 Tử Tinh Khoáng Thạch
10,000 vạn lượng
Bảo Rương Trang bị Tinh Sương tương ứng
 • Tỉ lệ thành công mặc định khi không có Huyền Thiết là: 80%
 • Có thể bỏ thêm Huyền Thiết Bảo Thạch vào để tăng tỉ lệ thành công, mỗi Huyền Thiết Bảo Thạch sẽ tăng tỉ lệ thành công thêm 5%, tối đa bỏ vào 4 vật phẩm để tăng thêm 20% tỉ lệ thành công, nâng tỉ lệ thành công lên 100%
 • Thất bại, trả về trang bị Đằng Long ban đầu đã bỏ vào, các vật phẩm khác còn lại sẽ mất. Thông báo hợp thành thất bại.

Công thức Quy nguyên trang bị Tinh Sương

Nguyên liệu 1Nguyên liệu 2Nhận được
1 Ngũ Linh Quy Nguyên Phù 
1 Ngũ Linh Kiểm Định Phù
1 Tinh Sương Thạch 
1 Tinh Sương Hồn
1000 vạn lượng
1 Trang bị Tinh Sương 1 Bảo rương trang bị Tinh Sương tương ứng

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.