Tổng hợp tính năng Võ Lâm Miễn Phí

Minh Phượng lệnh

Từ thuở niên thiếu, những ấp ủ, hoài bão và khát khao bay cao luôn ẩn chứa trong tiềm thức của biết bao bậc kỳ tài xuất niên anh hùng được hành hiệp thế sự giúp đời. Nhưng chốn giang hồ với bao bôn ba, khó khăn, trắc trở, luôn cản bước chân trượng nghĩa của các hào kiệt.

Sự kiện Bay cao cùng Minh Phượng Lệnh với nhiều hỗ trợ đặc biệt cho các nhân sĩ mới bước chân vào chốn võ lâm có thể trở thành cao thủ một cách nhanh chóng, với những chiêu thức môn phái chấn động giang hồ, cùng những trang bị vật phẩm có giá trị khác, sẽ giúp các nhân sĩ võ lâm thuận lợi hơn trên hành trình bôn tẩu giang hồ.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Tính năng vĩnh viễn, áp dụng điều chỉnh mới từ 28/06/2017.
 • Điều kiện tham gia: Tất cả nhân sĩ Võ Lâm Miễn Phí.

Vật phẩm liên quan

Tên vật phẩmGhi chú

Minh Phượng Lễ Hộp
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
 • Giá: 500 Xu.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, cửa hàng 0 lượng, không thể xếp chồng, ném ra.
 • Sử dụng: Nhấn chuột phải nhận 1 Minh Phượng Cẩm Nang.
 • Giới hạn: Sau khi sử dụng Minh Phượng Lễ Hộp thì 30 ngày sau mới có thể tiếp tục sử dụng Minh Phượng Lễ Hộp.
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày.

Minh Phượng Cẩm Nang
 • Nguồn gốc: Phần thưởng khi sử dụng Minh Phượng Lễ Hộp.
 • Tính chất: Khóa vĩnh viễn, không thể xếp chồng, ném ra.
 • Sử dụng: Nhấn chuột phải nhận các dòng chọn chức năng.
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày.

Minh Phượng Lễ Bao
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
 • Giá: 20 Xu.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, cửa hàng 0 lượng, xếp chồng 50/50, không thể ném ra.
 • Sử dụng: Dùng làm phí để nhận phần thưởng Minh Phượng Lệnh đặc biệt (chức năng của Minh Phượng Cẩm Nang).
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày.

Hỗ trợ vật phẩm (1 lần/ngày/nhân vật)

Nội dungPhần thưởng

Nhận thưởng hàng ngày
(thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu)
 • 1 Lệnh bài Phong Lăng Độ (7 ngày, khóa)
 • 1 Lệnh bài Vi Sơn Đảo (7 ngày, khóa)
 • 1 Sát thủ giản cấp 90 (hệ Kim) (7 ngày, khóa)
 • 5 Tống Kim Quân Nhu Lệnh (khóa, 24h)
 • 10 Lệnh Bài (khóa, 7 ngày)
 • 10 Tống Kim Phi Tốc Hoàn (khóa, 7 ngày)
 • 1 Viêm Đế Lệnh (khóa, 7 ngày)
Nhận thưởng cuối tuần
(thứ Bảy và Chủ nhật)
 • 1 Lệnh bài Phong Lăng Độ (7 ngày, khóa)
 • 1 Lệnh bài Vi Sơn Đảo (7 ngày, khóa)
 • 1 Sát thủ giản cấp 90 (hệ Kim) (7 ngày, khóa)
 • 20 Minh Phượng Đơn (7 ngày, khóa)
 • 10 Tống Kim Phi Tốc Hoàn (7 ngày, khóa)
 • 10 Lệnh Bài (7 ngày, khóa)
 • 1 Viêm Đế Lệnh (7 ngày, khóa)
 • 2 Hạt Thiên Tuế (7 ngày, khóa)
 • Huyết chiến cấp 2 - phù (7 ngày, khóa)
 • 5 Năng Động Đơn (7 ngày, khóa)
 • 1 Minh Phượng Lễ Bao (7 ngày, khóa)
 • 5 Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao (7 ngày, khóa)
 • 50 Bàn Long Thạch (7 ngày, khóa)
 • 10 Tống Kim Quân Nhu Lệnh (khóa, 24h)

Mốc nhận thưởng Độ Năng Động

Cách 1: Nhận thưởng bình thường (không cần Minh Phượng Lễ Bao)
Điểm Độ Năng ĐộngPhần thưởng đồng thời
Điểm kinh nghiệmĐiểm Minh Phượng Lệnh (thường)
10 10.000.000 10
13 20.000.000 10
16 30.000.000 20
19 40.000.000 20
22 50.000.000 20
26 70.000.000 30
30 90.000.000 30
34 110.000.000 40
39 150.000.000 60
44 190.000.000 80
50 240.000.000 80
Cách 2: Nhận thưởng đặc biệt (tiêu hao Minh Phượng Lễ Bao)
Điểm Độ Năng ĐộngPhần thưởng đồng thờiTiêu hao
Điểm kinh nghiệmĐiểm Minh Phượng LệnhSố lượng Minh Phượng Lễ Bao yêu cầu
10 10.000.000 30 1
13 20.000.000 30 1
16 30.000.000 60 1
19 40.000.000 60 1
22 50.000.000 80 1
26 70.000.000 120 1
30 90.000.000 120 1
34 110.000.000 200 2
39 150.000.000 200 2
44 190.000.000 300 2
50 240.000.000 300 2

Ghi chú

 • Ứng với mỗi mốc nhận thưởng tối đa 1 lần/1 ngày/1 nhân vật.
 • Điểm Độ Năng Động được cộng dồn, không bị trừ khi đã nhận điểm kinh nghiệm + điểm Minh Phượng.
 • Nhận phần thưởng đặc biệt sẽ yêu cầu tiêu hao số Minh Phượng Lễ Bao tương ứng với mốc điểm Độ Năng Động (số lượng minh phượng lễ bao sẽ bị trừ trong hành trang).
 • Phần thưởng kinh nghiệm được cộng dồn.

Phần thưởng đổi Điểm Minh Phượng Lệnh

 • Cập nhật phần thưởng mới trong cửa hàng điểm Minh Phượng Lệnh (MPL).
 • Dùng Điểm Minh Phượng Lệnh để đổi phần thưởng, sau khi nhận thưởng thành công sẽ trừ Điểm Minh Phượng tương ứng với mốc đổi phần thưởng.
Phần thưởngTốn phí điểm MPL
2 tỷ EXP (không cộng dồn) - chỉ áp dụng từ Trùng Sinh 5 cấp 200 trở xuống 3.000 Điểm MPL + 1000 vạn lượng
Điểm Pet 1.500 Điểm MPL + 500 vạn lượng
300 Điểm nâng cấp
600 Điểm tăng trưởng
300 Điểm thuần dưỡng
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày) 10.000 Điểm MPL + 3000 vạn lượng
Túi Trang Sức Tinh Xảo 10.000 Điểm MPL + 3000 vạn lượng
Đằng Long Thạch 3.000 Điểm MPL + 1000 vạn lượng
Đằng Long Hồn 3.000 Điểm MPL + 1000 vạn lượng
1000 điểm Chân Nguyên 2.000 Điểm MPL + 2000 vạn lượng

Những thắc mắc liên quan Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.