Tổng hợp tính năng Võ Lâm Miễn Phí

Boss Thương Lang trại

Cấp báo cấp báo!

Kim Quốc xua quân Thương Lang sát biên giới. Thương Lang Trại là nơi đóng quân của chúng. Quân Thương Lang mình đồng da sắt, sức một chọi mười. Nếu bằng hữu bản lĩnh hữu hạn thì nên tìm người đi cùng để bảo toàn tính mạng!

Giới thiệu chung hoạt động

 • Thời gian mở Thương Lang Trại: 12h05 – 23h00 mỗi ngày.
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt Trùng Sinh 2 cấp 150 trở lên có thể dịch chuyển đến Thương Lang Trại bằng 2 cách:
  • 21h00 – 22h00: Đến tự do, không tốn phí.
  • Các thời điểm còn lại trong ngày: Tốn 1 Sát Lang Lệnh.

NPC và vật phẩm liên quan

NPCGhi chú

Tống Mật Thám - Ất
 • Vị trí: Biện Kinh trung tâm (221/190).
 • Chức năng: Dịch chuyển đến bản đồ Thương Lang Trại.
 • Điều kiện: Nhân vật đạt Trùng Sinh 2 cấp 150 trở lên.
 • Thời gian mở bản đồ: 12h05 – 23h00 mỗi ngày.

Tống Mật Thám - Giáp
 • Vị trí: Thương Lang Trại (257/210).
 • Chức năng:
  • Bắt đầu/Tạm dừng thời gian thu ích.
  • Kiểm tra thời gian thu ích còn lại.
  • Nhận thêm thời gian.
  • Rời khỏi Thương Lang Trại.
 • Lưu ý: Khu vực xung quanh NPC Tống Mật Thám là khu vực phi chiến đấu.

Thương Lang Đao Binh
 • Vị trí: Thương Lang Trại.
 • Điểm kinh nghiệm: 100.000 kinh nghiệm/NPC.
 • Có xác suất nhận được vật phẩm:
    • Bí Kíp Tàn Phiến.
    • Sách Kỹ Năng Pet.
    • Bí Kíp Luyện Thú – Sơ Cấp.
 • Lưu ý: Nếu nhân vật đã hết thời gian thu ích, đánh bại NPC sẽ không nhận được phần thưởng kinh nghiệm và không rơi vật phẩm.

Thương Lang Cung Binh

Thương Lang Nỏ Binh

Thương Lang
Thống Lĩnh
 • Vị trí: Thương Lang Trại.
 • Điều kiện xuất hiện: Vào lúc 21h30 mỗi ngày sẽ xuất hiện tại trung tâm Thương Lang Trại.
 • Điểm kinh nghiệm:
  • Nhân vật kết thúc boss nhận 50.000.000 EXP
  • Tất cả nhân vật xung quanh nhận 5.000.000 EXP
 • Có xác suất nhận được vật phẩm:
  • 20 Bí Kíp Tàn Phiến (chắc chắn rơi).
  • Sách Kỹ Năng Pet (chắc chắn rơi).
  • Bí Kíp Luyện Thú – Sơ Cấp.
  • Bí Kíp Luyện Thú – Trung Cấp.
  • Bí Kíp Luyện Thú – Cao Cấp.
 • Lưu ý: Nếu nhân vật đã hết thời gian thu ích, đánh bại NPC sẽ không nhận được phần thưởng kinh nghiệm và không rơi vật phẩm.

Sát Lang Lệnh
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các - 20 xu hoặc mua tại NPC - Tống Mật Thám - Ất giá 500 vạn lượng
 • Tính chất: Không xếp chồng. Giao dịch, bày bán. Không được ném ra, không rớt khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Hạn sử dụng: 30 ngày.
 • Công dụng: Đạo cụ yêu cầu để vào Thương Lang Trại trong thời gian tùy chọn từ 01h00 – 23h00.

Tráng Sĩ Tín Vật
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các -100 xu.
 • Tính chất: Không xếp chồng. Giao dịch, bày bán. Không được ném ra, không rớt khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Hạn sử dụng: 30 ngày.
 • Công dụng: Nộp cho NPC Tống Mật Thám – Giáp để nhận thêm 1 giờ thu lợi ích tại bản đồ Thương Lang Trại.

Bản đồ Thương Lang Trại

 • Khi vào bản đồ, nhân vật sẽ được đưa đến khu vực an toàn và chuyển sang trạng thái PK Chiến Đấu. Mỗi ngày nhân vật có 1 giờ nhận lợi ích tại bản đồ.

Bản đồ Thương Lang Trại

 • Có thể đối thoại với NPC Tống Mật Thám – Giáp để bắt đầu/tạm dừng tính thời gian nhận lợi ích.
 • Khi đang tạm dừng hoặc hết thời gian lợi ích nhân vật đánh quái sẽ không nhận được kinh nghiệm, không rơi ngân lượng & vật phẩm.

 • Qua 24h00 hệ thống sẽ cập nhật lại 1 giờ thời gian lợi ích (không cộng dồn thời gian của ngày trước đó).
 • Người chơi có thể sử dụng đạo cụ Tráng Sĩ Tín Vật (tối đa 2 vật phẩm/ngày) để tăng thêm thời gian nhận lợi ích.
 • Đúng 21h30 mỗi ngày, tại khu vực trung tâm bản đồ sẽ xuất hiện Boss Thương Lang Thống Lĩnh. Nhân vật kết thúc Boss sẽ nhận được 50.000.000 EXP, tất cả người chơi xung quanh khu vực Boss cũng sẽ nhận được 5.000.000 điểm EXP.

Võ Lâm Miễn Phí - Phiên bản mới 2016

Lưu ý

 • Các vật phẩm hỗ trợ tăng kinh nghiệm như Tiên Thảo Lộ, Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt hoặc Tinh Luyện Châu không có tác dụng tại bản đồ Thương Lang Trại.
 • Trang bị Hồng Ảnh, trang bị Cổ Tháp vẫn có tác dụng tăng % điểm kinh nghiệm như bình thường.
 • Không thể sử dụng Tâm Tâm Tương Ánh Phù, đội ngũ hổ phù hoặc các hình thức dịch chuyển khác để đến Thương Lang Trại.
 • Không thể ủy thác tại Thương Lang Trại.
 • Nhân vật bị tử vong/rời mạng/thoát game sẽ tự rời khỏi bản đồ.
 • Sau 24h00 mỗi ngày, bản đồ sẽ đóng lại, nhân vật sẽ được đưa ra ngoài.

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.