Tổng hợp tính năng Võ Lâm Miễn Phí

Hạt Thiên Tuế

Nhân vật thuộc VLTK Miễn Phí cấp độ 50 trở lên đều có thể tham gia tính năng Ươm Mầm Hạnh Phúc trong mọi thời điểm. Đặc biệt giảm giá Túi phân bón, Thùng nước, Thuốc trừ sâu còn 1 vạn lượng...

Thời gian diễn ra

 • Diễn ra mỗi ngày trong mọi thời điểm.

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hàng Rong

- Vị trí: Tại Thất Đại Thành Thị.

- Chức năng: Mua Túi Phân Bón, Thùng Nước, Thuốc Trừ Sâu.

Thiên Tuế An Lành


- Nguồn gốc:
Xuất hiện ngẫu nhiên sau khi nhân vật sử dụng Hạt Thiên Tuế.

- Chức năng: Đối thoại để đổi nguyên liệu hoặc nhận thưởng.

Thiên Tuế Hòa Bình
Thiên Tuế Độc Lập
Thiên Tuế Tự Do
Thiên Tuế Hạnh Phúc
Thiên Tuế Thịnh Vượng

Vập phẩm liên quan

Tên vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hạt Thiên Tuế

- Nguồn gốc: Mua từ Kỳ Trân Các.

- Giá: 5 Xu.

- Tính chất: Được giao dịch, bày bán, ném ra. Không được xếp chồng. Bán shop 0 lượng.

- Cách sử dụng: Nhấn chuột phải.

- Giới hạn: Cấp độ từ 50 trở lên mới sử dụng. Sử dụng 8 Hạt Thiên Tuế/ngày/nhân vật.

- Hạn sử dụng: 30 ngày.

Mô tả nguyên liệu

Nguyên liệuGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Túi Phân Bón

- Nguồn gốc: Mua từ NPC Hàng Rong.

- Giá: 1 vạn lượng.

- Tính chất: Giao dịch, bày bán, ném ra. Xếp chồng 50 cái/ 1 ô. Bán shop 0 lượng.

- Thời hạn sử dụng: 30 ngày.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thùng Nước

Võ Lâm Truyền Kỳ
Thuốc trừ sâu

Điều kiện trồng

 • Chỉ có thể trồng được ở khu vực Phi chiến đấu của các thành thị, thôn trấn
 • Không trồng được ở nơi gần NPC Xa phu, tiệm tạp hóa, hiệu thuốc.
 • Nhân vật phải có cấp độ từ 50 trở lên.
 • Nhân vật chưa sử dụng đủ 8 lần trong ngày.

Cách trồng

 • Nhấn chuột phải vào Hạt Thiên Tuế để trồng.
 • Sử dụng Hạt Thiên Tuế sẽ xuất hiện 1 trong 6 Cây Thiên Tuế bên dưới:
Tên Cây

Thiên Tuế An Lành
Thiên Tuế Hòa Bình
Thiên Tuế Độc Lập
Thiên Tuế Tự Do
Thiên Tuế Hạnh Phúc
Thiên Tuế Thịnh Vượng
 • Cây Thiên Tuế xuất hiện sẽ có điểm tích lũy ngẫu nhiên từ 1 - 34.
 • Tính từ lúc được trồng, các Cây sẽ tồn tại 5 phút mới biến mất.
 • Mang nguyên liệu đến đối thoại với NPC Cây Thiên Tuế, chọn 1 trong các cách đổi sau để gia tăng/giảm điểm tích lũy Cây Thiên Tuế.
 • Đổi thành công, phần thưởng điểm tích lũy của Cây Thiên Tuế sẽ nhân, cộng, trừ 2 như sau:
Nguyên liệu dùng để đổi

Phần thưởng đổi thành công

1 Túi Phân Bón

Điểm tích lũy của Cây Thiên Tuế x 2

1 Thùng Nước

Điểm tích lũy của Cây Thiên Tuế + 2

1 Thuốc Trừ Sâu

Điểm tích lũy của Cây Thiên Tuế - 2

 • Ví dụ: Điểm tích lũy hiện tại của Cây Thiên Tuế là 20 điểm, đối thoại với NPC Cây Thiên Tuế này và sử dụng 1 Túi Phân Bón để đổi. Đổi thành công, số điểm của Cây Thiên Tuế là 40 điểm (= 20 x 2).

Ghi chú

 • Đổi thoại với Cây Thiên Tuế để nhận thưởng khi Cây Thiên Tuế đạt chính xác 304 điểm tích lũy (trên hoặc dưới 304 điểm đều không thể nhận thưởng).
 • Hoặc dùng 20 vạn lượng trực tiếp nhận thưởng.

Phần thưởng

 • Sau khi trồng thành công sẽ nhận được 5 điểm Uy Danh và phần thưởng điểm kinh nghiệm tương ứng:
Tên câyPhần thưởng điểm kinh nghiệm tương ứng
Thiên Tuế An Lành 3.000.000
Thiên Tuế Hòa Bình 3.500.000
Thiên Tuế Độc Lập 4.000.000
Thiên Tuế Tự Do 4.500.000
Thiên Tuế Hạnh Phúc 5.000.000
Thiên Tuế Thịnh Vượng 100.000.000
 • Sử dụng 4 hạt thiên tuế sẽ nhận được 1 điểm năng động, tối đa 4 điểm.
 • Sử dụng 16 Hạt Thiên Tuế sẽ nhận thưởng đồng thời:
   • 1 phần thưởng ngẫu nhiên trong danh sách:
Phần thưởngLưu ý
1 Xích Lân Chi Huyết
   • Nhận thưởng tối đa 01 lần/ngày.
   • Qua 24h00, hệ thống sẽ tự cập nhật lại (reset) số lần nhận thưởng.
1 Xích Lân Chi Hồn
1 Đồ Phổ Xích Lân Khôi
100 Hộ Mạch Đơn (khóa, 30 ngày)
30.000.000 EXP

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.