Tổng hợp tính năng Võ Lâm Miễn Phí

Tống Kim

Tống - Kim là tính năng luôn mang lại nhiều niềm vui bất tận khi chiến thắng trong những lần giao tranh khốc liệt. Tính năng hấp dẫn, thú vị nhất thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí.

Thời gian tham gia

 • Mỗi ngày diễn ra 6 trận Tống Kim vào các mốc: 10h00, 12h00, 14h00, 16h00, 20h00 và 23h00.
 • Phí báo danh: 75 vạn lượng và 10 uy danh trở lên, yêu cầu cấp 150 Trùng Sinh 3 trở lên

NPC liên quan

NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn PhíVõ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí
Đặc thám Kim
- Đặc thám Tống

- Vị trí: Xuất hiện trong chiến trường Tống Kim cao cấp.

- Phương thức: Bảo Vệ Nguyên Soái.

- Chức năng: Có thể rơi ra Đặc Thám Bảo Rương

- Lưu ý: Tiêu diệt NPC này không nhận được điểm tích lũy Tống Kim.

Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn PhíVõ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí

Quân nhu quan Kim - Quân nhu quan Tống

- Vị trí: Ở gần điểm báo danh Tống Kim

- Bổ sung chức năng: Đổi Đặc Thám Bảo Rương lấy Tống Kim Bí Bảo.

Vật phẩm

Vật phẩm Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí
Tống Kim Bí Bảo

- Nguồn gốc: Đổi ở NPC Quân nhu quan (Tống/Kim).

- Tính chất: Giao dịch, bày bán, ném ra. Xếp chồng 50 cái/1 ô. Bán cửa hàng 0 lượng.

- Cách sử dụng: Chuột phải nhận thưởng.

- Điều kiện sử dụng: Hành trang còn ít nhất 1 ô trống

- Hạn sử dụng: Không giới hạn

Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí
Đặc Thám Bảo Rương

- Nguồn gốc: Rơi ra từ NPC Tống/ Kim Đặc thám.

- Tính chất: Không giao dịch, bày bán, ném ra. Xếp chồng 50 cái/1 ô. Bán cửa hàng 0 lượng.

- Công dụng: Dùng để đổi Tống Kim Bí Bảo ở NPC Quân nhu quan (Tống hoặc Kim).

- Hạn sử dụng: 90 phút.

Điểm kinh nghiệm qui đổi

 • Tăng tỉ lệ quy đổi điểm kinh nghiệm, cấp độ nhân vật càng cao điểm kinh nghiệm nhận được càng nhiều
  • Giới hạn:
   • 1 ngày không quy đổi quá 200,000 điểm
   • 1 tuần không quy đổi quá 850,000 điểm

Phần thưởng tham gia Tống Kim

 • Dựa theo số điểm Tích Lũy khi kết thúc trận Tống Kim mà nhân vật sẽ nhận được phần thưởng khác nhau:
 • Lưu ý: Đạt điểm cao hơn sẽ nhận được toàn bộ phần thưởng.
Mốc điểm tích lũyPhần thưởng
500 điểm 1 Bảo Ngọc Tống Kim
1500 điểm 1 Tống Kim Bí Bảo
3000 điểm 20 Tinh Ngọc (khóa)
 • Kết thúc trận Tống Kim, tùy theo kết quả phe Thắng - Thua - Hòa, người chơi mỗi phe sẽ nhận được điểm kinh nghiệm khác nhau.
Kết quả Tống KimPhần thưởng EXP/người
Phe thắng 50.000.000 kinh nghiệm
Phe thua 20.000.000 kinh nghiệm
Hòa 35.000.000 kinh nghiệm

Cửa hàng Điểm Tích Lũy Tống Kim

 • Bổ sung thêm các vật phẩm mới trong cửa hàng điểm tích lũy Tống Kim:
Vật phẩmGiá Tích Lũy
Chìa Khóa Vàng (30 ngày) 1500
Minh Phượng Chi Huyết 2000
Đằng Long Huyết 5000
Tống Kim Bí Bảo 3000
Ngựa Siêu Quang (7 ngày) 100000
Bảo Rương Xích Lân (Khôi/Y/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Vũ Khí) Tùy theo loại bảo rương
Huyết Dục - Thiên Thạch (7 ngày) 100,000
Chiến Thiên - Thiên Thạch (7 ngày) 150,000
Thương Hồng - Thiên Thạch (7 ngày) 200,000
Huyết Chiến cấp 1 - Phù ( 7 ngày) 10,000
Huyết Chiến cấp 2 - Phù (7 ngày) 20,000

Phần thưởng sử dụng Tống Kim Bí Bảo

  • Ngoài phần thưởng ngẫu nhiên, khi sử dụng sẽ nhận được thêm 5 điểm chân nguyên, tối đa sử dụng 50 bí bảo 1 ngày.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Bảo Rương Minh Phượng Hộ Uyển Tinh Tinh Khoáng
Bảo Rương Minh Phượng Y Thuần Dưỡng Đơn
Đồ Phổ Đằng Long Hộ Uyển Tăng Trưởng Đơn
Đồ Phổ Đằng Long Y Nâng Cấp Đơn
5.000.000 kinh nghiệm Tinh Luyện Thạch
10.000.000 kinh nghiệm 10 Tử Tinh Khoáng Thạch
50 Tinh Ngọc Tinh Ngọc Nguyên Thạch
Tinh Thiết Khoáng Thiên Linh Đơn
Đồ phổ tinh sương hộ uyển Đồ phổ tinh sương y

Vòng sáng và Danh hiệu Tống Kim

Vòng Sáng Tống Kim
 • Vòng Sáng Tống Kim sẽ thành thuộc tính ẩn
Vòng sáng Tống KimThuộc tínhGiá trịGhi chú
Độc Bá Thiên Hạ Sinh lực tối đa 1000 (Dương) Thuộc tính ẩn
Tỷ lệ hóa giải cách đảng 5%
Bỏ qua tất cả kháng tính 5% (Dương)
kháng tất cả 5% (Dương)
tăng công kích kĩ năng 50%
Uy Mãnh Vô Song Sinh lực tối đa 1000 (Dương) Thuộc tính ẩn
Tỷ lệ hóa giải cách đảng 5%
Bỏ qua tất cả kháng tính 5% (Dương)
tăng công kích kĩ năng 40%
Lực Áp Quần Hùng Sinh lực tối đa 1000 (Dương) Thuộc tính ẩn
Tỷ lệ hóa giải cách đảng 5%
tăng công kích kĩ năng 30%
Tứ Tuyệt Chiến Trường Sinh lực tối đa 1000 (Dương) Thuộc tính ẩn
Tốc độ di chuyển 10%
tăng công kích kĩ năng 20%
Ngũ Tuyệt Chiến Trường Sinh lực tối đa 1000 (Dương) Thuộc tính ẩn
Tốc độ di chuyển 10%
tăng công kích kĩ năng 10%
Lục Tuyệt Chiến Trường Sinh lực tối đa 1000 (Dương) Thuộc tính ẩn
Tốc độ di chuyển 10%
Thất Tuyệt Chiến Trường Sinh lực tối đa 1000 (Dương) Thuộc tính ẩn
Tốc độ di chuyển 10%
Bát Tuyệt Chiến Trường Sinh lực tối đa 1000 (Dương) Thuộc tính ẩn
Cửu Tuyệt Chiến Trường Sinh lực tối đa 1000 (Dương) Thuộc tính ẩn
Danh hiệu Tống Kim
 • Danh hiệu tống kim sẽ thành thuộc tính ẩn
 • Chỉ nhận được Danh Hiệu cao nhất
 • Ví dụ: Đang là Tống Binh Sĩ khi lên Tống Hiệu Uý thì Danh Hiệu Tống Binh Sĩ mất đi và chỉ còn Danh Hiệu Tống Hiệu Uý
Danh HiệuThuộc tínhGiá trịGhi chú
Tống Binh Sĩ và Kim Binh Sĩ Sinh lực tối đa 5000 (Dương) Thuộc tính ẩn
kháng tất cả 10% (Dương)
Tống Hiệu Uý và Kim Hiệu Uý Sinh lực tối đa 6000 (Dương) Thuộc tính ẩn
kháng tất cả 20% (Dương)
Tống Thống Lĩnh và Kim Thống Lĩnh Sinh lực tối đa 7000 (Dương) Thuộc tính ẩn
tăng công kích kĩ năng 10%
kháng tất cả 20% (Dương)
Tống Phó Tướng và Kim Phó Tướng Sinh lực tối đa 7000 (Dương) Thuộc tính ẩn
tăng công kích kĩ năng 30%
kháng tất cả 20% (Dương)
Tống Đại Tướng và Kim Đại Tướng Sinh lực tối đa 7000 (Dương) Thuộc tính ẩn
tăng công kích kĩ năng 70%
kháng tất cả 20% (Dương)

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.