Tổng hợp tính năng Võ Lâm Miễn Phí

Viêm Đế

Viêm Đế - một tính năng hấp dẫn và cần sự khéo léo của cả tổ đội khi tham gia để vượt qua một chặng đường dài với nhiều thử thách. Những bộ trang bị cực khủng đang chờ quý nhân sĩ ở Bảo Tàng Viêm Đế.

NPC liên quan

 • Gặp NPC Bình Bình Cô Nương vị trí ở Biện Kinh (214/198 hoặc 231/185) để tham gia báo danh.

Võ Lâm Truyền Kỳ

Vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ

Anh Hùng Thiếp

 • Giá 50 vạn lượng bán trong các tạp hóa
 • Tối đa đi 1 lần/ngày

Võ Lâm Truyền Kỳ

Viêm Đế Lệnh

 • Giá 20 Xu bán trong Kỳ Trân Các
 • Giới hạn: Không giới hạn số lần báo danh
 • Ghi chú: Nếu đồng thời sử dụng Anh Hùng Thiếp và Viêm Đế Lệnh để báo danh thì ưu tiên khấu trừ vào Viêm Đế Lệnh.

Võ Lâm Truyền Kỳ

Hình Nhân

 • Dùng để hồi sinh trong bản đồ vượt ải
 • Chết 1 lần sẽ mất 1 hình nhân trong hành trang

Võ Lâm Miễn Phí

Viêm Đế Bí Bảo

 • Nguồn gốc: Nhận được khi tham gia tính năng Viêm Đế.
 • Tính chất: Được giao dịch, bày bán. Xếp chồng 50 cái/1 ô. Bán ra 0 lượng. Không được ném ra.
 • Cách sử dụng: Chuột phải nhận thưởng
 • Giới hạn: Mở tối đa 20 rương Viêm Đế Bí Bảo/ngày.
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
 • Lưu ý :
   • Hình nhân chỉ nhận trong quá trình vượt ải.
   • Hình nhân và các vật phẩm khác nhận được trong quá trình vượt ải sẽ mất đi sau khi hoàn thành vượt ải.

Cách thức báo danh

 • Vào lúc 25 phút mỗi giờ hằng ngày, đội trưởng tổ đội có thể đến gặp NPC Bình Bình Cô Nương để tham gia báo danh.

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Để xem tổ đội có đủ điều kiện phù hợp không thì chọn dòng Xem tình hình tổ đội.

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Báo danh thành công sẽ được đưa vào khu vực vượt ải bảo tàng viêm đế để chuẩn bị 5p sau sẽ bắt đầu vượt ải.

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Sau 5 phút chuẩn bị sẽ được đưa vào khu vưc vượt ải bảo tàng
 • Sau khi tiêu diệt 1 ải sẽ xuất hiện boss của ải đó

Võ Lâm Truyền Kỳ

Tham gia

 • Đánh bại boss tiểu ở mỗi ải sẽ có thể nhận được Viêm Đế Bí Bảo.
 • Tổ đội tiêu diệt được boss cuối thì mỗi thành viên trong tổ đội sẽ nhận được 2 Viêm Đế Bí Bảo.
 • Sử dụng vật phẩm Viêm Đế Bí Bảo sẽ nhận được phần thưởng đồng thời:
  • 20.000.000 điểm kinh nghiệm
  • 100 điểm Chân Nguyên
  • 1 phần thưởng ngẫu nhiên trong danh sách:
Phần thưởng ngẫu nhiên
Bảo rương vũ khí minh phượng (30 ngày) Túi Tình Nhân - Nhỏ (30 ngày)
Đằng Long Thạch Phi Phong Ngự Phong (dịch chuyển, 7 ngày)
Đằng Long Hồn Phi Phong Ngự Phong (hóa giải sát thương, 7 ngày)
Đồ phổ Tinh Sương khôi Phi Phong Ngự Phong (trọng kích, 7 ngày)
Tinh Sương Thạch Hộ Mạch Đơn
Tinh Sương Hồn Minh Phượng Lễ Bao (30 ngày)
Uẩn Linh (30 ngày) Bạch Cầu Hoàn Đặc Biệt (30 ngày)
Đồ Phổ Tinh Sương Hài Mặt Nạ - Áo Dài (30 ngày)
Đồ Phổ Tinh Sương Yêu Đái Vạn Bảo Rương (30 ngày)
Tốc Hiệu Bạch Câu Hoàn cấp 150 (30 ngày) Tinh Thiết Khoáng
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày) Tử Tinh Khoáng Thạch
Tử Ngọc (30 ngày) Tinh Luyện Thạch
Bạch Ngọc (30 ngày) 25.000.000 kinh nghiệm
Thuần Thú Quyển (30 ngày) -

Lưu ý

 • Một bản đồ vượt ải chỉ có tối đa 3 đội tham gia và tối thiểu là 2 đội.
 • Nếu chỉ có 1 đội trong 1 bản đồ thì bản đồ khu vực vượt ải sẽ bị hủy bỏ.
 • Một đợt sẽ có tối đa 5 bản đồ.
 • Mỗi 1 ải tương ứng với 1 môn phái.
 • Tiêu diệt xong 1 ải sẽ xuất hiện boss của môn phái đó và ngẫu nhiên thêm boss mới.
 • Sau khi tiêu diệt 10 ải sẽ được đưa vào khu vực đánh 4 con boss Hoàng Kim.
 • Sau khi tiêu diệt được 4 con boss Hoàng Kim tất cả đội còn lại trong khu vực sẽ được đưa vào cùng 1 khu vực để đánh với nhau.
 • Sau khi còn 1 đội cuối cùng sẽ xuất hiện 1 con boss cuối.
 • Tiêu diệt được boss cuối sẽ hoàn thành nhiệm vụ vượt ải.

Phần thưởng bảo đảm Rương Viêm Đế

Vật PhẩmGhi chú

Rương Viêm Đế
 • Nguồn gốc: Tham gia Viêm Đế
Viêm ĐếRương Viêm Đế (khóa)
Qua Ải 1 1
Qua Ải 3 1
Qua Ải 6 1
Qua Ải 10 1
 • Tính chất: Không giao dịch, bày bán, không ném ra, bán shop 1 lượng, không xếp chồng.
 • Công dụng: Chuột phải nhận thưởng

Mở rương Viêm Đế nhận được phần thưởng

Vật phẩmSố lượngGhi chú
EXP 2.000.000 -
EXP 4.000.000 -
EXP 8.000.000 -
Túi Dược Phẩm            1 Khóa
Càn Khôn Tạo Hóa Đan (Đại)          50 Khóa
Đại Lực Hoàn            1 Khóa
Phi Tốc Hoàn            1 Khóa
Tinh Tinh Khoáng            1 Khóa
Đại Hộ Mạch Đan            1 Khóa
Luyện Thú Bí  Kíp- Sơ Cấp            1 Khóa
Luyện Thú Bí  Kíp- Trung Cấp            1 Khóa
Tinh Ngọc          10 Khóa
Mặt Nạ Chiến Trường Vương Giả (7 ngày - 1 giờ)            1 Khóa
Mặt Nạ Chiến Trường Bá Giả (7 ngày - 1 giờ)            1 Khóa
Đằng Long Liên            1 Khóa
Đằng Long Khôi            1 Khóa
Đằng Long Thượng Giới            1 Khóa
Đằng Long Hộ Uyển            1 Khóa
Đằng Long Yêu Đới            1 Khóa
Đằng Long Y            1 Khóa
Đằng Long Vũ Khí            1 Khóa
Đằng Long Ngoa            1 Khóa
Đằng Long Bội            1 Khóa
Đằng Long Hạ Giới            1 Khóa
Đồ Phổ Tinh Sương Khôi            1  
Đồ Phổ Tinh Sương Hài            1  
Đồ Phổ Tinh Sương Yêu Đái            1  
Đồ Phổ Tinh Sương Hộ Uyển            1  
Đồ Phổ Tinh Sương Hạng Liên            1  
Đồ Phổ Tinh Sương Bội            1  
Đồ Phổ Tinh Sương Thượng Giới            1  
Đồ Phổ Tinh Sương Hạ Giới            1  
Chân Nguyên Đơn Tiểu            5 Khóa

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.