Tổng hợp tính năng Võ Lâm Miễn Phí

Phó bản Cổ Tháp

Tham gia khám phá Phó Bản Cổ Tháp không chỉ là dịp để nhân sĩ cùng bằng hữu trong Bang hội thể hiện bản lĩnh mà còn là cơ hội vô cùng lớn để nhận được những bảo vật quý giá trong giang hồ.

Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap

Giới thiệu chung

Thời gian - Điều kiệnGhi chú
Thời gian diễn ra
 • Từ 0h15 thứ Hai đến 23h45 Chủ Nhật hàng tuần
 • Từ 23h45 Chủ Nhật – 0h15 thứ Hai: Bảo trì phó bản
Điều kiện tham gia
 • Nhân vật đã gia nhập bang đủ 7 ngày
 • Đẳng cấp 150 Trùng Sinh 3 trở lên
 • Giới hạn: 1 lần/tuần
Điều kiện mở ải
 • Số lượng: Từ 25 đến 60 nhân vật trong Bang hội
 • Bang chủ hoặc Trưởng Lão mới có thể đối thoại NPC Dật Phong để mở ải

Mời thêm ngoại Bang để tương trợ cùng vượt Cổ Tháp

 • Trưởng Lão và Bang chủ có thể tổ đội thêm thành viên ngoại bang và mời vào Cổ Tháp để tương trợ Bang hội mình. Thành viên tương trợ phải từ 150 Trùng Sinh 3 trở lên.
 • Thành viên tương trợ chỉ được tối đa 15 nhân vật mới có thể mở ải.
 • Trong giai đoạn vượt ải, thành viên tương trợ rời khỏi Cổ Tháp thì phải do Bang chủ hoặc Trưởng Lão tổ đội mới có thể vào lại.
 • Thành viên tương trợ sẽ nhận được 50 điểm tích lũy, tối đa 900 điểm mỗi tuần, mỗi tuần tương trợ tối đa 3 lần.

Giao diện phó bản

Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap

Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap

Để có thể trải nghiệm một cách dễ dàng hơn, nhân sĩ nên lưu ý những NPC và các vật phẩm liên quan đến tính năng Phó Bản Cổ Tháp. Chi tiết như sau:

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dung
Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap
Kinh Thanh
 • Vị trí:  Thành Đô (387/315)
 • Chức năng:
  • Giao diện Cổ Tháp, vào phó bản
  • Cửa hang tích điểm cá nhân
  • Thăng cấp trang bị Cổ Tháp
  • Trùng Chú (thăng cấp) chỉ số thuộc tính trang bị
Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap
Dật Phong
 • Vị trí: Trong phó bản
 • Chức năng: Mở ải
Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap
Truyền Tống
 • Vị trí: Trong phó bản
 • Chức năng: Rời ải
Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap
Kim Bảo Rương Cổ Tháp
 • Nguồn gốc gốc: Vượt ải thành công (Bang chủ nhận được)
 • Tính chất: Xếp chồng 250/ô, có thể giao dịch, bán cửa hàng, không thể ném ra
 • Công dụng: Sử dụng Chìa khóa vàng Cổ Tháp mở nhận được trang bị
 • Hạn sử dụng: 7 ngày kể từ lúc nhận
Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap
Chìa Khóa Vàng Cổ Tháp
 • Nguồn gốc gốc: Kỳ Trân Các
 • Tính chất: Xếp chồng 250/ô, có thể giao dịch, bán cửa hàng, không thể ném ra
 • Công dụng: Sử dụng mở Kim Bảo Rương Cổ Tháp
 • Hạn sử dụng: 7 ngày kể từ lúc nhận
Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap    Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap    Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap
Cổ Tháp Lệnh Bài Đồng / Bạc / Vàng
 • Nguồn gốc gốc: Kim Bảo Rương hoặc đánh quái Cổ Tháp rơi ra
 • Tính chất: Xếp chồng 250/ô, có thể giao dịch, bán cửa hàng, không thể ném ra
 • Công dụng: Sử dụng sẽ nhận được:
  • Đồng: 150 điểm tích lũy cá nhân Cổ Tháp.
  • Bạc: 250 điểm tích lũy cá nhân Cổ Tháp.
  • Vàng: 500 điểm tích lũy cá nhân Cổ Tháp.
Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap    Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap    Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap

Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap    Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap    Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap
Cổ Tháp Thiết Bích Đơn
Chiến Cuồng Đơn/Tý Hộ Đơn
Cuồng Bạo Đơn/Phục Cừu Đơn
Trùng Sinh Đơn
 • Nguồn gốc: Kim Bảo Rương hoặc đánh quái Cổ Tháp rơi ra
 • Mỗi 5 phút chỉ có thể sử dụng một loại đơn dược. Thời gian hiệu lực đơn dược là 2 phút.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/ô, có thể giao dịch, bán cửa hàng, không thể ném ra
 • Công dụng: Sự dụng sẽ nhận được trạng thái:
  • Thiết Bích Đơn: Hóa giải 100% sát thương.
  • Chiến Cuồng Đơn: Gia tăng công kích, triệt tiêu hóa giải sát thương.
  • Tý Hộ Đơn: Giảm sát thương ngũ hành.
  • Cuồng Bạo Đơn: Giảm sát thương ngũ hành.
  • Phục Cừu Đơn: Tăng sát thương Boss, bỏ qua kháng tính đối phương.
  • Trùng Sinh Đơn: Phục hồi sau khi bị trọng thương.
Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap
Phá Quân/Ngạo Tuyết/Ám Quân/Kháng Hoành Trùng Chú Thạch
 • Nguồn gốc: Kim Bảo Rương, rơi trong Cổ Tháp, cửa hàng tích điểm Cổ Tháp
 • Tính chất: Xếp chồng 250/ô, có thể giao dịch, bán cửa hàng, không thể ném ra
 • Công dụng: Trùng luyện trang bị Phá Quân/Ngạo Tuyết/Ám Quân/Kháng Hoành.
Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap
Bảo rương thượng giới/hạ giới/ hạng liên/trang sức Cổ Tháp- Tuyệt Thế
 • Nguồn gốc: cửa hàng tích điểm Cổ Tháp
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, khóa
 • Công dụng: Nhận trang bị Cổ Tháp Tuyệt Thế
Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap    Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap    Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap
Thạch thăng cấp giới chỉ/hạng liên/trang sức Cổ Tháp
 • Nguồn gốc: cửa hàng tích điểm Cổ Tháp
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, khóa
 • Công dụng: Thăng cấp giới chỉ / hạng liên / trang sức.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Kính mời nhân sĩ cùng cập nhật nội dung sơ lược về các ải của Phó Bản Cổ Tháp để kịp thời có được sự chuẩn bị tốt nhất.

Vượt 6 ải

Tên ảiCách vượt ải
Ải 1
Ngũ Thánh Chi Cổ
 • Hạ Boss Dung Hạ và quái
Ải 2
Thần Hạc Tái Khởi
 • Xuất hiện Boss Chiêm Bình, xác xuất lượng máu Boss giảm sẽ xuất hiện 4 Thần Thú với các kháng tính giảm sát thương ngũ hành
 • Hạ Thần Thú các thành viên nhận được kỹ năng hỗ trợ duy trì 60 giây, đồng thời xuất hiện Boss tại trung tâm
Ải 3
Vô Linh Tình Thâm
 • Ải mở, trung tâm sẽ xuất hiện 2 Boss Vô Tình và Lãnh Huyết và khắp nơi xuất hiện Cơ Quan Giả Nhân
Ải 4
Cuồng Nộ Chi Quân
 • Ải mở, trung tâm xuất hiện Boss Hoàn Nhan Quân Sĩ, cách nhau 60 giây, bản đồ chính xuất hiện 30 ngũ hành tiểu quái, ngũ hành tiểu quái chia thành ngũ hành Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ
Ải 5
Phong Hỏa Thần Long
 • Có 3 giai đoạn hạ Boss, giữa mỗi giai đoạn có thời gian 60 giây phải hái đủ 50 đóa Thanh Thủy Mẫu Hoa, bất kỳ động tác nhân vật có thể ngắt quãng. Nếu không, vượt ải thất bại
 • Có xác xuất ngẫu nhiên 4 nhân vật trói buộc ở 4 góc, 4 nhân vật không thể công kích không thể di chuyển, lưới trói có thể bị công kích, nếu thời gian trói vượt quá 20 giây, thì 4 nhân vật tử vong
Ải 6
Thặng Lợi Nhi Tiến

Boss Trương Phiền mỗi lần rớt 10% tổng lượng máu:

 • Boss biến thành trạng thái vô địch, hóa giải sát thương
 • Xuất hiện cửa truyền tống, cần vào cửa truyền tống và đánh bại
 • Thích Khách, nhân số cho phép vào truyền tống bằng 30% nhân số còn trong phó bản
 • Sau khi đánh Thích Khách quay lại tiếp tục đánh Boss Trương Phiền

Ghi chú:

 • Trong quá trình vượt phó bản, nhân vật trọng thương sẽ không thể vào lại, phải chờ Bang hội qua ải hoặc thực hiện mở lại ải mới có thể vào.
 • Trong phó bản trọng thương không rớt trang bị và tiền vạn.
 • Sau khi vượt ải thành công, có thể đối thoại NPC Dật Phong để rời phó bản.

Tham gia Phó Bản Cổ Tháp, nhân sĩ và đồng đội sẽ nhận được vô số điểm tích lũy quý giá và cả những cực phẩm hấp dẫn hiếm có trên giang hồ.

Tích điểm & Đạo cụ rơi

Tích điểm trong phó bản
Nội dungSố lượng tích điểm
Bắt đầu trong phó bản (tối đa nhận 6 lần) 200
Vượt ải thành công, nhân vật còn trong phó bản(tối đa nhận 6 lần) 300
Vượt ải thành  công, nhân vật hạ Boss cuối cùng 1000
Lưu ý: Tích điểm cá nhân Cổ Tháp tối đa 25.000
Đạo cụ trong phó bản
ẢiSố lượng Kim Bảo Rương nhận được ở NPC Kinh Thanh
1 1~2
2 1~3
3 2~4
4 2~5
5 3~6
6 3~7
Vật phẩm rơi ngẫu nhiên
Cổ Tháp Trùng Sinh Đơn Cổ Tháp Chiến Cuồng 
Lệnh bài Cổ Tháp đồng Cổ ThápTý Hộ Đơn
Lệnh bài Cổ Tháp bạc Cổ Tháp Cuồng Bạo Đơn
Lệnh bài Cổ Tháp vàng Cổ Tháp Phục Cừu Đơn
Cổ Tháp Thiết Bích Đơn -

Sử dụng Kim Bảo Rương nhận được: 10.000.000 EXP + 1 Cổ Tháp Trùng Sinh Đơn (khóa) + 1 Lệnh bài tích điểm cá nhân Cổ Tháp – Đồng (khóa)1 vật phẩm ngẫu nhiên:

Vật phẩm ngẫu nhiên
Cổ Tháp Công Kích Hoàn Ngạo Tuyết Trùng Chú Thạch
Cổ Tháp Sinh Lực Hoàn Ám Quân Trùng Chú Thạch
Cổ Tháp Trùng Sinh Đơn Kháng Hoành Trùng Chú Thạch
Cổ Tháp Cách Đáng Hoàn Lệnh bài tích điểm cá nhân Cổ Tháp Đồng
Cổ Tháp Công Tốc Hoàn Lệnh bài tích điểm cá nhân Cổ Tháp bạc
Cổ Tháp Khôi Phục Hoàn Lệnh bài tích điểm cá nhân Cổ Tháp vàng
Phá Quân Trùng Chú Thạch -

Phó Bản Cổ Tháp đang ẩn chứa vô vàn bí ẩn hấp dẫn chờ đón nhân sĩ khám phá. Đặc biệt nhất là các bộ trang bị huyền loại có sức mạnh vô song, uy lực khuynh đảo thiên hạ.

Minh họa trang bị Cổ Tháp (Thuộc tính ngẫu nhiên)

Trang bị (Khóa)Vật phẩm (Khóa)Thuộc tính ngẫu nhiên
Tuyệt Thế Thượng Giới
 • Đánh bại địch nhận kinh nghiệm %
 • Sinh lực
 • Nội lực
 • Kháng tất cả %
 • Thuộc tính mở rộng: Hút sinh lực %
Hạ Giới
 • Đánh bại địch nhận kinh nghiệm %
 • Sinh lực
 • Nội lực
 • Kháng tất cả %
 • Thuộc tính mở rộng: Hút nội lực %
Hạng liên
 • Đánh bại địch nhận kinh nghiệm %
 • Sinh lực
 • Nội lực
 • Kháng tất cả %
Trang sức
Phá Quân Thượng Giới
 • Đánh bại địch nhận kinh nghiệm %
 • Sinh lực
 • Nội lực
 • Kháng tất cả %
 • Thuộc tính mở rộng: Hút sinh lực %
Hạ Giới
 • Đánh bại địch nhận kinh nghiệm %
 • Sinh lực
 • Nội lực
 • Kháng tất cả %
 • Thuộc tính mở rộng: Hút nội %
Hạng liên
 • Đánh bại địch nhận kinh nghiệm %
 • Sinh lực
 • Nội lực
 • Kháng tất cả %
Trang sức
Ngạo Tuyết Thượng Giới
 • Đánh bại địch nhận kinh nghiệm %
 • Sinh lực
 • Nội lực
 • Kháng tất cả %
 • Thuộc tính mở rộng: Hút sinh lực %
Hạ Giới
 • Đánh bại địch nhận kinh nghiệm %
 • Sinh lực
 • Nội lực
 • Kháng tất cả %
 • Thuộc tính mở rộng: Hút nội lực %
Hạng liên
 • Đánh bại địch nhận kinh nghiệm %
 • Sinh lực
 • Nội lực
 • Kháng tất cả %
Trang sức
Ám Quân Thượng Giới
 • Đánh bại địch nhận kinh nghiệm %
 • Công kích sát thương Boss Hoàng Kim
 • Xác xuất trọng kích
 • Bỏ qua phòng kháng đối phương
 • Bỏ qua kháng băng đối phương
 • Bỏ qua kháng lôi đối phương
Hạ Giới
Hạng liên
 • Đánh bại địch nhận kinh nghiệm %
 • Công kích sát thương Boss Hoàng Kim
 • Sinh lực
 • Nội lực
 • Bỏ qua kháng độc đối phương
 • Bỏ qua kháng hỏa đối phương
Trang sức
Kháng Hoành Thượng Giới
 • Đánh bại địch nhận kinh nghiệm %
 • Công kích sát thương Boss Hoàng Kim
 • Xác xuất trọng kích
 • Bỏ qua phòng kháng đối phương
 • Bỏ qua kháng băng đối phương
 • Bỏ qua kháng lôi đối phương
 • Thuộc tính mở rộng: Bỏ qua tất cả kháng tính đối phương
Hạ Giới
 • Đánh bại địch nhận kinh nghiệm %
 • Công kích sát thương Boss Hoàng Kim
 • Xác xuất trọng kích
 • Bỏ qua phòng kháng đối phương
 • Bỏ qua kháng băng đối phương
 • Bỏ qua kháng lôi đối phương
 • Thuộc tính mở rộng: Kỹ năng vốn có
Hạng liên
 • Đánh bại địch nhận kinh nghiệm %
 • Công kích sát thương Boss Hoàng Kim
 • Sinh lực
 • Nội lực
 • Bỏ qua kháng băng đối phương
 • Bỏ qua kháng lôi đối phương
 • Thuộc tính mở rộng: Xác xuất bỏ qua hóa giải sát thương
Trang sức

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.