Tổng hợp tính năng Võ Lâm Miễn Phí

Dung luyện trang bị

Văn Cương và Văn Tinh là hai loại bảo thạch hiếm có trong thiên hạ, chỉ xuất hiện rất ít trên những mỏ Tinh Thiết Khoáng, Tinh Tinh Khoáng. Thế nhưng, tuy quý giá như lông phượng sừng lân nhưng lại chưa từng có người khám phá được công dụng của hai loại bảo thạch này, vì thế nên vẫn không ai nguyện ý truy tìm và lưu giữ.

Cho đến khi, một vị cao thủ vô danh đã tìm được quyển sách cổ ghi chép về thuật rèn đúc trong một khu di tích bỏ hoang, liền mang về làm quà cho người bằng hữu vốn là thợ rèn nổi danh nhất Lâm An. Kể từ đây, công dụng và sức mạnh thần kỳ của Văn Cương dần lộ ra ánh sáng...

Giới thiệu

 • Thời gian cập nhật: Sau bảo trì ngày 14/10/2013.
 • Nội dung: Hệ thống dung luyện trang bị trong bản cập nhật Bách Luyện Văn Cương.

NPC & vật phẩm liên quan

NPC
Hình ảnhGhi chú
Võ Lâm Miễn Phí
Thợ Rèn
 • Vị trí: Thất đại thành thị.
 • Chức năng:
  • Hoàn thành nhiệm vụ dung luyện trang bị.
  • Tiến hành dung luyện trang bị, nâng cấp Văn Tinh, phân giải Văn Tinh.
Vật phẩm liên quan
Hình ảnhGhi chú
Võ Lâm Miễn Phí
Tinh Thiết Khoáng
 • Nguồn gốc:
  • Kỳ Trân Các giá 200 Xu.
  • Cửa hàng Tinh Luyện Thạch giá 20 Tinh Luyện Thạch.
 • Tính chất: Xếp chồng 50 cái/ô. Được giao dịch, bày bán. Không ném ra, rớt khi PK. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận được ngẫu nhiên một loại Văn Cương phẩm chất 2 - 4.
Võ Lâm Miễn Phí
Tinh Tinh Khoáng
 • Nguồn gốc: Cập nhật sau.
 • Tính chất: Xếp chồng 50 cái/ô. Được giao dịch, bày bán. Không ném ra, rớt khi PK. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng, tiêu hao 1 Huyền Hỏa Than để nhận được ngẫu nhiên một loại Văn Tinh phẩm chất 1 - 6.
Võ Lâm Miễn Phí
Huyền Hỏa Than
 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Hàng Rong.
 • Giá: 3.000 vạn lượng.
 • Thời gian bán: Từ ngày 06/11/2013.
 • Tính chất: Xếp chồng 50 cái/ô. Được giao dịch, bày bán. Không ném ra, rớt khi PK. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng:
  • Sử dụng cùng Tinh Tinh Khoáng để nhận Văn Tinh.
  • Tháo Văn Cương trên trang bị.
 • Hạn sử dụng: 30 ngày.
Võ Lâm Miễn Phí
Văn Tinh
 • Nguồn gốc:
  • Sử dụng Tinh Tinh Khoáng.
  • Nâng cấp Văn Tinh cấp thấp hơn.
 • Tính chất: Xếp chồng 50 cái/ô. Được giao dịch, bày bán. Không ném ra, rớt khi PK. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nâng cấp Văn Cương hoặc Văn Tinh.
Võ Lâm Miễn Phí
Văn Cương
 • Nguồn gốc:
  • Sử dụng Tinh Thiết Khoáng.
  • Nâng cấp Văn Cương cấp thấp hơn.
 • Tính chất: Được giao dịch, bày bán. Không xếp chồng, ném ra, rớt khi PK. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Khảm nạm vào trang bị cấp Bạch Hổ trở lên.

Hệ thống thuộc tính & trang bị yêu cầu

 • Trang bị yêu cầu: Trang bị Hoàng Kim cấp Bạch Hổ trở lên có thể khảm thêm thuộc tính từ Đá Văn Cương.
 • Khảm tối đa 2 thuộc tính/trang bị.
 • Hệ thống thuộc tính: Có tổng cộng 25 loại thuộc tính từ Đá Văn Cương. Mỗi loại Văn Cương có phẩm chất cao nhất là 10, trị số thuộc tính tăng thêm phụ thuộc phẩm chất.
 • Danh sách thuộc tính:
Hình ảnhLoạiThuộc tínhTrang bị thích hợp
Võ Lâm Miễn Phí
Thương Long Văn Cương
Giáp Tăng tỷ lệ sát thương (%) Vũ khí, hạng liên, hộ uyển
Ất Giảm tỷ lệ sát thương (%) Y phục, nhẫn, bội
Bính Tăng thời gian sát thương Vũ khí, hạng liên, hộ uyển
Đinh Giảm thời gian sát thương Y phục, nhẫn, bội
Võ Lâm Miễn Phí
Âm Mộc Văn Cương
Giáp Tăng thời gian trúng độc Vũ khí, hạng liên, hộ uyển
Ất Giảm thời gian trúng độc Y phục, nhẫn, bội
Võ Lâm Miễn Phí
Huyền Thủy Văn Cương
Giáp Tăng thời gian làm chậm Vũ khí, hạng liên, hộ uyển
Ất Giảm thời gian làm chậm Y phục, nhẫn, bội
Võ Lâm Miễn Phí
Thiên Lôi Văn Cương
Giáp Tăng tỷ lệ choáng (%) Vũ khí, hạng liên, hộ uyển
Ất Giảm tỷ lệ choáng (%) Y phục, nhẫn, bội
Bính Tăng thời gian choáng Vũ khí, hạng liên, hộ uyển
Đinh Giảm thời gian choáng Y phục, nhẫn, bội
Võ Lâm Miễn Phí
Nhược Thủy Văn Cương
Giáp Tỷ lệ hồi phục sinh lực (%) Giày, thắt ưng, nón, bội
Ất Tỷ lệ hồi phục nội lực (%) Giày, thắt ưng, nón, bội
Bính Hồi phục sinh lực (điểm) Giày, thắt ưng, nón, bội
Đinh Hồi phục nội lực (điểm) Giày, thắt ưng, nón, bội
Mậu Sinh lực (%) Y phục, giày, thắt lưng , nón
Kỷ Nội lực (%) Y phục, giày, thắt lưng, nón
Võ Lâm Miễn Phí
Bàn Long Văn Cương
Giáp Triệt tiêu sát thương (dương) Nhẫn, giày, thắt lưng, nón
Ất Giảm tỷ lệ trọng kích (%) Nhẫn, giày, thắt lưng, nón
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Long Văn Cương
Giáp Bỏ qua phòng thủ vật lý (%) Vũ khí, hạng liên, hộ uyển
Võ Lâm Miễn Phí
Thanh Mộc Văn Cương
Giáp Bỏ qua độc phòng (%) Vũ khí, hạng liên, hộ uyển
Võ Lâm Miễn Phí
Mịch Thủy Văn Cương
Giáp Bỏ qua băng phòng (%) Vũ khí, hạng liên, hộ uyển
Võ Lâm Miễn Phí
Xích Hỏa Văn Cương
Giáp Bỏ qua hỏa phòng (%) Vũ khí, hạng liên, hộ uyển
Võ Lâm Miễn Phí
Lạc Lôi Văn Cương
Giáp Bỏ qua lôi phòng (%) Vũ khí, hạng liên, hộ uyển

Dung luyện Văn Cương

Khảm Văn Cương
 • Yêu cầu trang bị: Trang bị Hoàng Kim cấp Bạch Hổ trở lên.
 • Chi phí: Văn Cương + 100 vạn lượng.
 • Quy tắc dung luyện:
  • Phẩm chất Văn Cương không được cao hơn yêu cầu trang bị.
  • Số lượng Văn Cương không được vượt quá yêu cầu trang bị.
  • Trang bị phải phù hợp với loại Văn Cương dung luyện.
  • Trang bị có hạn sử dụng không thể dung luyện Văn Cương.
  • Không thể khảm 2 Văn Cương cùng loại trên một trang bị.
 • Lưu ý: Sau khi quy nguyên trang bị sẽ mất toàn bộ thuộc tính dung luyện, quý đồng đạo nên tách Văn Cương trước khi tiến hành quy nguyên.

Võ Lâm Miễn Phí

Tách Văn Cương
 • Yêu cầu trang bị: Trang bị đã khảm Văn Cương.
 • Chi phí: Huyền Hỏa Than + 100 vạn lượng.
 • Nhấn vào nút Tinh Chế sẽ tách toàn bộ Văn Cương trên trang bị.
 • Lưu ý: Hành trang phải còn đủ ô trống để chứa Văn Cương sau khi tách.

Võ Lâm Miễn Phí

Nâng cấp & phân giải Văn Tinh

 • Nâng cấp: 2 Văn Tinh giống nhau (cùng phẩm chất + thuộc tính) có thể nâng cấp thành 1 Văn Tinh cấp cao hơn.
 • Phân giải: 1 Văn Tinh cấp cao có thể phân giải thành 2 Văn Tinh cấp thấp hơn.
 • Chi phí: 10 vạn lượng.
 • Ví dụ:

Võ Lâm Miễn Phí

Nâng cấp Văn Cương

   • Nâng cấp: Sử dụng Văn Tinh + Văn Cương có cùng loại thuộc tính và phẩm chất để nâng cấp Văn Cương lên phẩm chất cao hơn.
 • Chi phí: 10 vạn lượng.
 • Ví dụ:

Võ Lâm Miễn Phí

Nhiệm vụ dung luyện trang bị

 • Nộp trang bị đã dung luyện cho Thợ Rèn có thể nhận được phần thưởng 20.000.000 kinh nghiệm.
 • Nộp tối đa 1 lần/nhân vật.
 • Trang bị sau khi nộp cho NPC thợ rèn sẽ được trả lại.

Võ Lâm Miễn Phí