Tổng hợp tính năng Võ Lâm Miễn Phí

Trang bị Thú Nuôi

Trang bị Thú Nuôi trong đợt cập nhật này với nhiều thay đổi, thân chúc quý nhân sĩ Võ Lâm Miễn Phí gặt hái thêm niềm vui và gia tăng sức mạnh của mình lên một tầm mới nhé.

 • Thời gian áp dụng: Từ sau bảo trì 15/06/2021
 • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân sĩ Võ Lâm Miễn Phí

Vật phẩm liên quan

Vật phẩmChức năng

Rương Trang Bị Thú Nuôi 1/2/3
 • Nguồn gốc: Qua hệ thống Đấu giá
 • Tính chất: Được: Giao dịch, bày bán, xếp chồng. Xếp chồng: 200 cái/1 ô. Không: Ném ra, rớt khi PK.
 • Cách sử dụng: Dùng Chìa khoá rương Thú Nuôi mở nhận được Mảnh trang bị Thú Nuôi

Chìa Khoá Rương Thú Nuôi
 • Nguồn gốc: Mua Kỳ Trân Các giá 70 xu
 • Tính chất: Được: Giao dịch, bày bán, xếp chồng. Xếp chồng: 200 cái/1 ô. Không: Ném ra, rớt khi PK.
 • Cách sử dụng: Dùng mở Rương Trang Bị Thú Nuôi nhận Mảnh trang bị Thú Nuôi

Kết Tinh Thú Nuôi
 • Nguồn gốc: Nhận được khi mở Rương Trang Bị Thú Nuôi
 • Tính chất: Được: Giao dịch, bày bán, xếp chồng. Xếp chồng: 200 cái/1 ô. Không: Ném ra, rớt khi PK.
 • Cách sử dụng: Dùng để trùng luyện, đúc lại trang bị Thú Nuôi

Mảnh Bích Huyết Chiến Y
 • Nguồn gốc: Nhận được khi mở Rương Trang Bị Thú Nuôi cấp 1
 • Tính chất: Được: Giao dịch, bày bán, xếp chồng. Xếp chồng: 200 cái/1 ô. Không: Ném ra, rớt khi PK.
 • Cách sử dụng:Dùng 100 Mảnh ghép thành trang bị thú nuôi “Bích Huyết Chiến Y”

Mảnh Bích Huyết Nhận
 • Nguồn gốc: Nhận được khi mở Rương Trang Bị Thú Nuôi cấp 1
 • Tính chất: Được: Giao dịch, bày bán, xếp chồng. Xếp chồng: 200 cái/1 ô. Không: Ném ra, rớt khi PK.
 • Cách sử dụng: Dùng 100 Mảnh ghép thành trang bị thú nuôi “Bích Huyết Nhận”

Mảnh Bích Huyết Giới
 • Nguồn gốc:Nhận được khi mở Rương Trang Bị Thú Nuôi cấp 1
 • Tính chất: Được: Giao dịch, bày bán, xếp chồng. Xếp chồng: 200 cái/1 ô. Không: Ném ra, rớt khi PK.
 • Cách sử dụng: Dùng 100 Mảnh ghép thành trang bị thú nuôi “Bích Huyết Giới”

Mảnh Bích Huyết Thúc Yêu
 • Nguồn gốc: Nhận được khi mở Rương Trang Bị Thú Nuôi cấp 2
 • Tính chất: Được: Giao dịch, bày bán, xếp chồng. Xếp chồng: 200 cái/1 ô. Không: Ném ra, rớt khi PK.
 • Cách sử dụng: Dùng 100 Mảnh ghép thành trang bị thú nuôi “Bích Huyết Thúc Yêu”

Mảnh Bích Huyết Hộ Uyển
 • Nguồn gốc: Nhận được khi mở Rương Trang Bị Thú Nuôi cấp 2
 • Tính chất: Được: Giao dịch, bày bán, xếp chồng. Xếp chồng: 200 cái/1 ô. Không: Ném ra, rớt khi PK.
 • Cách sử dụng: Dùng 100 Mảnh ghép thành trang bị thú nuôi “Bích Huyết Hộ Uyển”

Mảnh Bích Huyết Hộ Thân Phù
 • Nguồn gốc: Nhận được khi mở Rương Trang Bị Thú Nuôi cấp 2
 • Tính chất: Được: Giao dịch, bày bán, xếp chồng. Xếp chồng: 200 cái/1 ô. Không: Ném ra, rớt khi PK.
 • Cách sử dụng: Dùng 100 Mảnh ghép thành trang bị thú nuôi “Bích Huyết Hộ Thân Phù”

Mảnh Bích Huyết Quán
 • Nguồn gốc: Nhận được khi mở Rương Trang Bị Thú Nuôi cấp 3
 • Tính chất: Được: Giao dịch, bày bán, xếp chồng. Xếp chồng: 200 cái/1 ô. Không: Ném ra, rớt khi PK.
 • Cách sử dụng: Dùng 100 Mảnh ghép thành trang bị thú nuôi “Bích Huyết Quán”

Mảnh Bích Huyết Chiến Ngoa
 • Nguồn gốc: Nhận được khi mở Rương Trang Bị Thú Nuôi cấp 3
 • Tính chất: Được: Giao dịch, bày bán, xếp chồng. Xếp chồng: 200 cái/1 ô. Không: Ném ra, rớt khi PK.
 • Cách sử dụng: Dùng 100 Mảnh ghép thành trang bị thú nuôi “Bích Huyết Chiến Ngoa”

Mảnh Bích Huyết Liên
 • Nguồn gốc: Nhận được khi mở Rương Trang Bị Thú Nuôi cấp 3
 • Tính chất: Được: Giao dịch, bày bán, xếp chồng. Xếp chồng: 200 cái/1 ô. Không: Ném ra, rớt khi PK.
 • Cách sử dụng: Dùng 100 Mảnh ghép thành trang bị thú nuôi “Bích Huyết Liên”

Mảnh Bích Huyết Yêu Truỵ
 • Nguồn gốc: Nhận được khi mở Rương Trang Bị Thú Nuôi cấp 3
 • Tính chất: Được: Giao dịch, bày bán, xếp chồng. Xếp chồng: 200 cái/1 ô. Không: Ném ra, rớt khi PK.
 • Cách sử dụng: Dùng 100 Mảnh ghép thành trang bị thú nuôi “Bích Huyết Yêu Truỵ”

Giao diện trang bị Thú Nuôi

Chế Tạo Trang Bị Thú Nuôi

  • Tích đủ 100 Mảnh trang bị cùng loại, sau đó nhấn chuột phải để ép thành 1 món trang bị Thú Nuôi tương ứng.

  • Ví dụ: có đủ 100 Mảnh Bích Huyết Giới chuột phải vào sẽ nhận được trang bị Bích Huyết Giới tương ứng

   • Thuộc tính bộ trang bị thú nuôi: Khi kích hoạt đủ 3 6 10 món trang bị thú nuôi sẽ có hỗ trợ cộng thêm thuộc tính:
    • 3 món: Sinh lực tối đa (Dương): +5000 điểm
    • 6 món: Hiệu quả kháng trọng kích : +30%
    • 10 món: Nhận hiệu ứng kĩ năng Vân Khởi Long Tương

  • Đúc Lại Trang Bị: Đúc lại trang bị Thú Nuôi cần 3 Kết Tinh Thú Nuôi
   • Có thể bỏ hoặc giữ lại thuộc tính mới
   • Thu Hồi Trang Bị Thú Nuôi: nhận được 20 Kết Tinh Thú Nuôi

Thuộc tính Trang Bị Thú Nuôi

Thuộc tínhThuộc tính 1Giá trị nhỏ nhấtGiá trị lớn nhấtThuộc tính 2Giá trị nhỏ nhấtGiá trị lớn nhấtThuộc tính 3Giá trị nhỏ nhấtGiá trị lớn nhất
Bích Huyết Nhận Bỏ qua kháng tất cả (Dương) 8 10 Tăng sát thương lên hệ kim 3% 4% Tăng sát thương lên hệ thủy 3% 4%
Bích Huyết Chiến Y Kháng tất cả (Dương) 8 10 Tăng sát thương lên hệ mộc 3% 4% Tăng sát thương lệ hệ hỏa 3% 4%
Bích Huyết Nhẫn Tăng công kích kỹ năng 83 110 Tăng sát thương lên hệ thổ 3% 4% % hiệu suất hồi phục sinh lực 11 15
Bích Huyết Hộ Uyển Tỉ lệ trọng kích 4 7 Giảm sát thương từ hệ Kim 1% 4% Giảm sát thương từ hệ thủy 1% 4%
Bích Huyết Hộ Thân Phù Giảm tỉ lệ trọng kích 4 7 Giảm sát thương từ hệ mộc 1% 4% Giảm sát thương từ hệ hỏa 1% 4%
Bích Huyết Thúc Yêu Ngũ hành cường hóa 500 1000 Giảm sát thương từ hệ thổ 1% 4% Sức mạnh 50 100

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.