Tổng hợp tính năng Võ Lâm Miễn Phí

Vận tiêu Bang

Không chỉ cân bằng sức mạnh của thập nhất đại môn phái, bản cập nhật còn mang đến một tính năng mới cực kỳ hấp dẫn là Vận Tiêu Bang Hội. Nhân sĩ yêu thích vận tiêu nhưng lại sợ trở thành nạn nhân của những vụ đồ sát cướp tiêu? Hãy yên tâm vì từ nay, bước đường vận tiêu của nhân sĩ sẽ không còn cô độc kể từ 08/01/2016.

NPC liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Tiếp Dẫn Áp Tiêu Bang
 • Vị trí: Biện Kinh (212/188), Thành Đô (400/317), Tương Dương (196/204), Phượng Tương (195/203), Đại Lý (206/202), Dương Châu (209/196), Lâm An (174/196).
 • Chức năng:
  • Nhận áp tiêu Bang
  • Xem thông tin Tiêu Xa
  • Truyền tống đến Tiêu Xa
  • Từ bỏ nhiệm vụ
Võ Lâm Miễn Phí
Tế Tửu
 • Chức năng:
  • Bang chủ nhận thưởng áp tiêu Bang.
  • Nộp Rương Tiêu Vật Bang.

Điều kiện & quy tắc vận tiêu

 • Thời gian vận tiêu: 12h00 - 23h00 Thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần.
 • Chỉ có bang chủ bang hội Chiếm Thành tương ứng với NPC tiếp dẫn mới có thể mở hoạt động.
 • Dựa vào số thành chiếm được sẽ nhận được số lần áp tiêu bang hội khác nhau. Cụ thể:
Số thành chiếm đượcSố lần áp tiêu Bang
1 - 2 1
3 - 4 2
5 - 6 3
7 4
 • Trong thời gian vận tiêu, Bang chủ có thể đến gặp NPC Tiếp Dẫn Áp Tiêu Bang để đối thoại mở hoạt động. Sau đó nhân sĩ từ cấp Trưởng Lão trở lên mới có thể thấy được mục chọn "Chấp nhận nhiệm vụ bang hội áp tiêu". Quá thời gian mở, nhiệm vụ bang hội áp tiêu chuyến từ trạng thái mở sang đóng.
 • Yêu cầu nhận nhiệm vụ áp tiêu:
  • Bang chủ đã mở hoạt động.
  • Nhân vật có chức vị Trưởng Lão trở lên (bao gồm Bang chủ).
  • Gia nhập Bang trên 7 ngày.
  • Đạt cấp 150 trở lên (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
  • Nhân vật chưa nhận nhiệm vụ Vận Tiêu (cá nhân hoặc Bang hội).
 • Sau khi nhận nhiệm vụ, bắt đầu đếm ngược 30 phút thời gian áp tiêu.
 • Lưu ý:
  • Xe tiêu đứng yên 5 phút sẽ tự động biến mất, nhiệm vụ thất bại và không thể nhận thưởng.
  • Quá thời gian 30 phút mà vẫn chưa hoàn thành vận tiêu thì xe tiêu cũng sẽ biến mất, nhiệm vụ thất bại và không thể nhận thưởng.
 • Nhân sĩ trong vòng 30 phút thành công bảo vệ và đưa xe tiêu đến đích được tính là hoàn thành nhiệm vụ, có thể đối thoại với NPC để nhận thưởng.
 • Khi nhân vật nhận tiêu Bang hội sẽ xuất hiện thông báo thế giới.
 • Khi nhân vật ở gần xe tiêu, xe tiêu sẽ không thể bị tấn công. Tuy nhiên khi vượt qua phạm vi (750) hoặc rời mạng, chết, ẩn thân… xe tiêu có thể bị tấn công.
 • Nhân vật vận tiêu có thể đối thoại với NPC Tiếp dẫn áp tiêu bang để di chuyển miễn phí đến vị trí xe tiêu, thời gian chờ mỗi lần sẽ tăng lên từ 20 – 40 - 60 giây (tối đa).

Cướp tiêu

 • Xe tiêu bị cướp sẽ rơi ra Rương Tiêu Vật Bang, thời gian bảo vệ là 3 phút. Trong thời gian bảo vệ, chỉ có thành viên của Bang hội cướp tiêu và Bang hội vận tiêu có thể nhặt Rương.
 • Hết thời gian bảo vệ, tất cả nhân vật đều có thể nhặt được Rương Tiêu Vật Bang.
 • Sau khi nhặt được  nhặt được trao cho bang hội cướp tiêu cuối cùng và thành viên bang hội vận tiêu cùng hưởng, thời gian bảo vệ là 3 phút, nhặt được một lượng nhất định hoặc sau 15 phút bảo rương biến mất.
 • Nhân sĩ chưa gia nhập môn phái, không được nhặt Bảo rương bang hội tiêu vật.

Phần thưởng

 • Tất cả thành viên chính thức của Bang hội (gia nhập Bang hơn 7 ngày) bên cạnh xe tiêu trong quá trình vận tiêu sẽ nhận được 2.000.000 kinh nghiệm/phút.
 • Thành viên bang hội tham gia vận tiêu (di chuyển gần xe tiêu) với thời gian khác nhau sẽ nhận được phần thưởng khác nhau:
  • Từ 1-5 phút tặng ngẫu nhiên Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao.
  • Từ 5-12 phút sẽ nhận được phần thưởng Tận Trung.
  • Từ 12 phút trở lên sẽ nhận được phần thưởng Trung Thành.
 • Vận tiêu thành công, người vận tiêu sẽ nhận được 8 Rương Tiêu Vật Bang.
 • Dựa vào số lượng Rương Tiêu Vật Bang đã nộp, Bang chủ có thể đối thoại NPC Tế Tửu để nhận thưởng tương ứng:
Loại phần thưởngPhần thưởng
Phần thưởng giao nộp 1 Rương Tiêu Vật Bang 1 Hải Thệ Sơn Minh (7 ngày) 10 Tử Tinh Khoáng Thạch
10 Tinh Luyện Thạch 1 Lệnh Bài Cổ Tháp - Bạc
4 Bất Thoái Đơn cấp 12 ( 30 ngày)
Thưởng Tận Trung
(sử dụng nhận vật phẩm ngẫu nhiên trong danh sách)
1 Bàn Long Thạch (khóa) 10 Sô cô la loại 5 (khóa, 30 ngày)
5 Chấn Long Thạch (khóa ) 20 Sô cô la loại 5 (khóa, 30 ngày)
5 Hộ Mạch Đơn (khóa ) 40 Sô cô la loại 5 (khóa, 30 ngày)
50 Hộ Mạch Đơn (khóa ) 1 Tử Tinh Khoáng Thạch (khóa)
 10.000.000 kinh nghiệm 2 Tử Ngọc  (khóa, 30 ngày)
 15.000.000 kinh nghiệm 2 Bạch Ngọc  (khóa, 30 ngày)
 30.000.000 kinh nghiệm 2 Năng Động Đơn (khóa, 30 ngày)
5 Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao
(khóa, 7 ngày)
1 Tinh Thiết Khoáng (khóa)
Thưởng Trung Thành
(sử dụng nhận vật phẩm ngẫu nhiên trong danh sách)
1 Chấn Long Thạch (khóa) 15 Sôcôla loại 5 (khóa, 30 ngày)
10 Chấn Long Thạch (khóa) 30 Sôcôla loại 5 (khóa, 30 ngày)
10 Hộ Mạch Đơn (khóa) 45 Sôcôla loại 5 (khóa, 30 ngày)
100 Hộ Mạch Đơn (khóa) 1 Huyết Chiến Phù - Cấp 1 (khóa vĩnh viễn)
 15.000.000 kinh nghiệm  1 Bất Thoái Đơn cấp 10 (khóa, 30 ngày)
 30.000.000 kinh nghiệm  1 Tinh Thiết Khoáng (khóa vĩnh viễn)
 50.000.000 kinh nghiệm  1 Tinh Tinh Khoáng (khóa vĩnh viễn)
8 Hồi thiên tái tạo lễ bao
(khóa, 7 ngày)
3 Năng Động Đơn (khóa, 30 ngày)

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.