Tổng hợp tính năng Võ Lâm Miễn Phí

Tín sứ

Tính năng Tín Sứ của Võ Lâm Miễn Phí bao gồm một số nội dung như chỉ tồn tại Tín Sứ cao cấp, tham gia thỏa điều kiện 50 điểm Uy Danh, chỉ sử dụng bản đồ Thiên Bảo Khố...

Nội dung

 • Chỉ sử dụng Tín Sứ Cao Cấp (cấp độ 120 trở lên).
 • Chỉ sử dụng bản đồ Thiên Bảo Khố.
 • Chỉ có 9 Boss Bảo Khố Thủ Hộ Giả, 9 NPC Bảo Rương được đánh số từ 1 - 9 trong các vị trí đất đỏ ở bản đồ Thiên Bảo Khố.

Tín Sứ

Tín Sứ

Cách vào Ải Thiên Bảo Khố

 • Đến gặp Dịch Quan ở Thành Đô hoặc Tương Dương để tiếp nhận nhiệm vụ. Yêu cầu 50 uy danh.
 • Gặp Xa Phu để được đưa vào Bản đồ Thiên Bảo Khố.
 • Đối thoại với Dịch Quan ở trong bản đồ, chọn dòng "bắt đầu nhệm vụ” để bắt đầu tính thời gian làm nhiệm vụ.
 • Mỗi Bảo Rương sẽ có 1 tên Hộ Bảo (NPC giữ rương) đứng canh, cần phải đánh bại Hộ Bảo thì mới có thể mở được Bảo Rương.
 • Khi mở được đúng và đủ số bảo rương đến gặp Tiêu Trấn (172/152) trả nhiệm vụ.
 • Được đưa về gặp Dịch Quan trong bản đồ, đối thoại với Dịch Quan để rời khỏi ải.
 • Về gặp Dịch Quan thành đã nhận nhiệm vụ để trả nhiệm vụ và nhận phần thưởng.
 • Có thể nhấn F12 lên để theo dõi nhiệm vụ

 

Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ Tín Sứ

 • Phần thưởng: Là 1 Hành Hiệp Kỳ (số 4) và vật phẩm thưởng ngẫu nhiên sau:
Phần thưởng ngẫu nhiên
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
Tử Ngọc (30 ngày)
Bạch Ngọc (30 ngày)
Bạch Câu Hoàn Đặc Biệt (30 ngày)
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù
Ngũ Linh Kiểm Định Phù
Tử Tinh Khoáng Thạch
Phi Phong Phệ Quang (Dịch chuyển tức thời 7 ngày)
Phi Phong Phệ Quang (Xác suất hóa giải sát thương 7 ngày)
Phi Phong Phệ Quang (Trọng kích 7 ngày)
Bạch Hổ Chi Bảo (30 ngày)
Bảo Rương Bạch Hổ Khôi
Bảo Rương Bạch Hổ Y
Bảo Rương Bạch Hổ Hài
Bảo Rương Bạch Hổ Yêu Đái
Bảo Rương Bạch Hổ Hộ Uyển
Bảo Rương Bạch Hổ Hạng Liên
Bảo Rương Bạch Hổ Bội
Bảo Rương Bạch Hổ Thượng Giới Chỉ
Bảo Rương Bạch Hổ Hạ Giới Chỉ
Bảo Rương Bạch Hổ Khí Giới
Đồ Phổ Xích Lân Vũ Khí
Xích Lân Chi Huyết
Xích Lân Chi Hồn
Hộ Mạch Đơn
Tinh Thiết Khoáng

Lưu ý

 • Mỗi ngày nhận tối đa 1 Hành Hiệp Kỳ (số 4) từ lần hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên.
 • Có thể hủy nhiệm vụ ở NPC Dịch Quan trong bản đồ Thiên Bảo Khố.
 • Mỗi ngày chỉ có thể nhận và giao nhiệm vụ tối đa 2 lần.

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.