Tổng hợp tính năng Võ Lâm Miễn Phí

Trùng Sinh 8

Chinh phục đỉnh cao võ lâm ắt hẳn phải không ngừng luyện tập, nâng cao năng lực bản thân. Trùng Sinh 8 sẽ là bước tiến cao nhất hiện tại, đạt đến cảnh giới mới chưa hẳn là thượng thừa nhưng chắc chắn sẽ khẳng định tài năng xuất chúng của anh hùng võ lâm. Hãy cùng theo dõi nội dung sau để thăng tiến thêm nấc thang mới trong hành trình liễu ngộ võ học trung nguyên!

 • Thời gian cập nhật: Sau bảo trì ngày 20/01/2022
 • Nội dung: Mở giới hạn Trùng Sinh 8.

Điều kiện Trùng Sinh 8

Cần thỏa tất cả các điều kiện sau mới có thể đến đối thoại với NPC Bắc Đẩu Lão Nhân để Trùng Sinh 8:

 • Cấp độ nhân vật: Trùng Sinh 7 đạt cấp độ 200.
 • Mang theo đạo cụ Trùng Sinh:
  • 2 Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật - Cơ Sở Thiên
  • 2 Trùng Sinh Linh Đơn
 • Yêu cầu khác: Tháo bỏ tất cả các vật phẩm, trang bị trên nhân vật như: Trang bị, ngựa, mặt nạ, phi phong, trang sức, ngũ hành ấn,...

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Bắc Đẩu Lão Nhân
 • Vị trí: 196/194 Minh Nguyệt Trấn (đối thoại với NPC Võ Lâm Truyền Nhân ở 7 Thành thị để vào Minh Nguyệt Trấn)
 • Chức năng: Thực hiện Trùng Sinh 8
Võ Lâm Miễn Phí
Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật – Cơ Sở Thiên
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
 • Giá: 500 xu
 • Tính chất: Không xếp chồng, có thể giao dịch & bày bán, không ném ra, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Cách sử dụng: Đạo cụ yêu cầu để Trùng Sinh
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày.
Võ Lâm Miễn Phí
Trùng Sinh Linh Đơn
 • Nguồn gốc: Tham gia hoạt động để nhận hoặc mua tại Kỳ Trân Các với giá 2.000 xu.
 • Tính chất: Không xếp chồng, có thể giao dịch & bày bán, không ném ra, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Cách sử dụng: Đạo cụ yêu cầu để Trùng Sinh
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày.

Quyền lợi sau khi Trùng Sinh 8

 • Nhận thêm 100 điểm tiềm năng20 điểm kỹ năng (tổng cộng 800 điểm tiềm năng và 160 điểm kỹ năng).
 • Biểu tượng Trùng Sinh 8 phía trước tên nhân vật.

 • Mở giới hạn tăng điểm kĩ năng thường lên 28 cấp.  (trừ 9x, 12x, 15x, 18x)
 • Học được 1 kỹ năng Trùng Sinh 8
Kỹ năngTác dụng

Bạch Nhận
 • Bỏ qua phổ phòng (dương), mỗi cấp 1%, tối đa không quá 30%
 • Tăng công kích kĩ năng, mỗi cấp 3%, tối đa không quá 90%
 • Sinh lực tối đa (dương), mỗi cấp +200, tối đa không quá 7000

Công Tâm
 • Bỏ qua độc phòng (dương), mỗi cấp 1%, tối đa không quá 30%
 • Tăng công kích kĩ năng, mỗi cấp 3%, tối đa không quá 90%
 • Sinh lực tối đa (dương), mỗi cấp +200, tối đa không quá 7000

Khan Phá
 • Bỏ qua băng phòng (dương), mỗi cấp 1%, tối đa không quá 30%
 • Tăng công kích kĩ năng, mỗi cấp 3%, tối đa không quá 90%
 • Sinh lực tối đa (dương), mỗi cấp +200, tối đa không quá 7000

Nộ Lang
 • Bỏ qua hoả phòng (dương), mỗi cấp 1%, tối đa không quá 30%
 • Tăng công kích kĩ năng, mỗi cấp 3%, tối đa không quá 90%
 • Sinh lực tối đa (dương), mỗi cấp +200, tối đa không quá 7000

Vũ Phong
 • Bỏ qua lôi phòng (dương), mỗi cấp 1%, tối đa không quá 30%
 • Tăng công kích kĩ năng, mỗi cấp 3%, tối đa không quá 90%
 • Sinh lực tối đa (dương), mỗi cấp +200, tối đa không quá 7000

Đẳng cấp nhân vật và cấp độ kỹ năng


Đẳng cấp nhân vật
(Trùng Sinh 7)
Cấp độ kỹ năng
10 1
150 2
155 3
161 4
166 5
172 6
177 7
181 8
184 9
187 10
190 11
191 12
192 13
193 14
194 15
195 16
196 17
197 18
198 19
199 20
 • Kỹ năng có thể nhận được hiệu ứng tăng thêm từ trang bị/vật phẩm có tác dụng + kỹ năng vốn có.
 • Khi tẩy tủy thông thường sẽ không bị làm mới điểm về 0.

Hướng dẫn Trùng Sinh 8

Đổi Kỹ Năng Trùng Sinh 8

 • Dùng 1 Trùng Sinh Linh Đơn để đổi kỹ năng Trùng Sinh 8
 • Kỹ năng mới sẽ được đổi ngẫu nhiên

Bảng điểm kinh nghiệm

LevelTrùng Sinh 7Trùng Sinh 8
100 1,200,000,000 1,440,000,000
101 1,200,000,000 1,440,000,000
102 1,200,000,000 1,440,000,000
103 1,200,000,000 1,440,000,000
104 1,200,000,000 1,440,000,000
105 1,200,000,000 1,440,000,000
106 1,200,000,000 1,440,000,000
107 1,200,000,000 1,440,000,000
108 1,200,000,000 1,440,000,000
109 1,200,000,000 1,440,000,000
110 1,200,000,000 1,440,000,000
111 1,200,000,000 1,440,000,000
112 1,200,000,000 1,440,000,000
113 1,200,000,000 1,440,000,000
114 1,200,000,000 1,440,000,000
115 1,800,000,000 2,160,000,000
116 1,800,000,000 2,160,000,000
117 1,800,000,000 2,160,000,000
118 1,800,000,000 2,160,000,000
119 1,800,000,000 2,160,000,000
120 1,800,000,000 2,160,000,000
121 4,000,000,000 4,800,000,000
122 4,000,000,000 4,800,000,000
123 4,000,000,000 4,800,000,000
124 4,000,000,000 4,800,000,000
125 4,000,000,000 4,800,000,000
126 4,000,000,000 4,800,000,000
127 4,000,000,000 4,800,000,000
128 4,000,000,000 4,800,000,000
129 4,000,000,000 4,800,000,000
130 6,000,000,000 7,200,000,000
131 6,000,000,000 7,200,000,000
132 6,000,000,000 7,200,000,000
133 6,000,000,000 7,200,000,000
134 6,000,000,000 7,200,000,000
135 6,000,000,000 7,200,000,000
136 6,000,000,000 7,200,000,000
137 6,000,000,000 7,200,000,000
138 6,000,000,000 7,200,000,000
139 6,000,000,000 7,200,000,000
140 8,000,000,000 9,600,000,000
141 8,000,000,000 9,600,000,000
142 8,000,000,000 9,600,000,000
143 8,000,000,000 9,600,000,000
144 8,000,000,000 9,600,000,000
145 8,000,000,000 9,600,000,000
146 8,000,000,000 9,600,000,000
147 8,000,000,000 9,600,000,000
148 8,000,000,000 9,600,000,000
149 8,000,000,000 9,600,000,000
150 25,000,000,000 30,000,000,000
151 25,000,000,000 30,000,000,000
152 25,000,000,000 30,000,000,000
153 25,000,000,000 30,000,000,000
154 25,000,000,000 30,000,000,000
155 45,000,000,000 54,000,000,000
156 45,000,000,000 54,000,000,000
157 45,000,000,000 54,000,000,000
158 45,000,000,000 54,000,000,000
159 45,000,000,000 54,000,000,000
160 80,000,000,000 96,000,000,000
161 80,000,000,000 96,000,000,000
162 80,000,000,000 96,000,000,000
163 80,000,000,000 96,000,000,000
164 80,000,000,000 96,000,000,000
165 100,000,000,000 120,000,000,000
166 100,000,000,000 120,000,000,000
167 100,000,000,000 120,000,000,000
168 100,000,000,000 120,000,000,000
169 100,000,000,000 120,000,000,000
170 200,000,000,000 240,000,000,000
171 200,000,000,000 240,000,000,000
172 200,000,000,000 240,000,000,000
173 200,000,000,000 240,000,000,000
174 200,000,000,000 240,000,000,000
175 300,000,000,000 360,000,000,000
176 300,000,000,000 360,000,000,000
177 300,000,000,000 360,000,000,000
178 300,000,000,000 360,000,000,000
179 300,000,000,000 360,000,000,000
180 400,000,000,000 480,000,000,000
181 400,000,000,000 480,000,000,000
182 400,000,000,000 480,000,000,000
183 400,000,000,000 480,000,000,000
184 400,000,000,000 480,000,000,000
185 400,000,000,000 480,000,000,000
186 400,000,000,000 480,000,000,000
187 400,000,000,000 480,000,000,000
188 400,000,000,000 480,000,000,000
189 400,000,000,000 480,000,000,000
190 600,000,000,000 720,000,000,000
191 600,000,000,000 720,000,000,000
192 600,000,000,000 720,000,000,000
193 600,000,000,000 720,000,000,000
194 600,000,000,000 720,000,000,000
195 600,000,000,000 720,000,000,000
196 600,000,000,000 720,000,000,000
197 600,000,000,000 720,000,000,000
198 600,000,000,000 720,000,000,000
199 600,000,000,000 720,000,000,000
200 600,000,000,000 720,000,000,000

 

Lưu ý

Một số lưu ý khi Trùng Sinh 8 thành công:
 • Sau khi Trùng Sinh 8 cấp độ của người chơi là 10.
 • Nhận được kỹ năng Trùng Sinh 8 đẳng cấp 1.
 • Độ thuần thục của kỹ năng cấp 90, 120, 150 không đổi.
 • Kỹ năng Trùng Sinh 4, 5, 6, 7 không thay đổi.
 • Các điểm kỹ năng, điểm tiềm năng thông qua hoàn thành nhiệm vụ, sử dụng thư tịch, ăn bánh trung thu được bảo lưu.

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.