Tổng hợp tính năng Võ Lâm Miễn Phí

Nâng cấp Ngựa Hoàng Kim

Đổi thuộc tính Ngựa Hoàng Kim sẽ đem lại sức mạnh mới cho chiến mã của mình, quý nhân sĩ cùng theo dõi bản hướng dẫn cách đổi như sau.

 • Thời gian áp dụng:  Từ 08/12/2022

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm/NPCGhi chú 

NPC A Chánh
 • Vị trí: 196/191 Đại Lý
 • Chức năng:
  • Đổi thuộc tính ẩn của Ngựa Hoàng Kim.
  • Kích hoạt thuộc tính ẩn của ngựa Hoàng Kim.

Đá Nữ Oa
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các: 1000 xu
 • Tính chất:
  • Được: Giao dịch, bày bán, xếp chồng
  • Không: Ném ra, rớt khi PK.
 • Chức năng: Đạo cụ dùng để tẩy, kích hoạt thuộc tính ẩn của Ngựa Hoàng Kim và Hãn Huyết

Các loại ngựa được thêm thuộc tính ẩn

Loại ngựaTên ngựa
Các loại Ngựa Hoàng Kim và Thần Mã
  • Dương Sa
  • Ngự Phong
  • Truy Điện
  • Lưu Tinh
  • Kinh Lôi
Các loại Ngựa Hãn Huyết
  • Hãn Huyết Thần Câu
  • Hãn Huyết Long Câu
  • Sau bảo trì ngày 08/12/2022, nhân sĩ đến NPC A Chánh để kích hoạt thuộc tính ẩn, sau khi kích hoạt sẽ ngẫu nhiên xuất hiện 1 dòng thuộc tính ẩn

  • Chi Phí Tẩy thuộc tính và kích hoạt thuộc tính ẩn:
   • Mỗi lần tẩy tốn 1 Đá Nữ Oa
   • Mỗi lần kích hoạt thuộc tính ẩn tốn 1 Đá Nữ Oa (thời hạn 14 ngày từ khi kích hoạt)

 • Bảng chỉ số thuộc tính ẩn:
Thuộc tính dòng ẩnNgựa Hoàng KimNgựa Hãn Huyết
Xác suất trọng kích 3 5
Hóa giải sát thương 3 5
Giảm trọng kích 5 5
Kháng tất cả 6 6
Tỉ lệ bỏ qua hóa giải 5 10
Triệt tiêu sát thương 50 50
Gia tăng sát thương 50 50
Hiệu quả trọng kích 25 25
Kháng hiệu quả trọng kích 25 25
Bỏ qua tất cả kháng tính 4 8
Bỏ qua phổ phòng 4 8
Bỏ qua độc phòng 4 8
Bỏ qua băng phòng 4 8
Bỏ qua hỏa phòng 4 8
Bỏ qua lôi phòng 4 8
Sinh lực 8000 8000

Điều chỉnh thuộc tính 1 số Ngựa Hoàng Kim và Hạn Huyết

  • Ngựa Truy Điện: Tăng Công Kích Kỹ Năng tăng thành 50%
  • Ngựa Thần Mã - Truy Điện: Vòng Sáng Tăng Công Kích Kỹ Năng tăng thành 30%
  • Ngựa Lưu Tinh: Sinh lực tối đa tăng thành 5000 (Dương)
  • Ngựa Thần Mã - Lưu Tinh: Vòng Sáng Sinh lực tối đa tăng thành 3000 (Dương)
  • Ngựa Hạn Huyết Long Câu: Sinh lực tối đa (Dương) tăng thành 2000 (Dương)
 • Ngựa Hạn Huyết Thần Câu:
  • Sinh lực tối đa (Dương) tăng thành 3000 (Dương)
  • Tăng công kích kỹ năng: 30%

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây Khôig 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất