Tổng hợp tính năng Võ Lâm Miễn Phí

Trang bị Minh Phượng

Thợ rèn thần bí vừa trở về từ Tây Vực, mang theo bí kíp luyện đồ phổ Minh Phượng đã thất truyền hàng ngàn năm. Người đời cho rằng, chỉ cần trang bị dù chỉ một món trang bị Minh Phượng trên người tự khắc võ học trác phàm, nội công thuần thánh vô cực.

Bằng hữu là kỳ tài võ học, hãy đến tương kiến Thợ rèn thần bí để tìm hiểu huyền cơ thử xem!

Trang bị Minh Phượng ẩn chưa nhiều huyền cơ!

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú

Thợ rèn thần bí
 • Vị trí: Thành Lâm An
 • Chức năng:
  • Chế tạo trang bị Minh Phượng
  • Quy nguyên trang bi Minh Phượng
  • Giám định trang bi Minh Phượng

Minh Phượng Chi Hồn
 • Tính chất:
 • Cách sử dụng: Nguyên liệu để hợp thành trang bị Minh Phượng.
 • Yêu cầu: Trong quá trình chế tạo cần 1 Minh Phượng Chi Hồn.
 • Thời hạn sử dụng: vĩnh viễn

Minh Phượng Chi Huyết
 • Tính chất: Giao dịch, bày bán. Xếp chồng 200 cái/ 1 ô. Không ném ra. Không rớt ra ngoài khi chết trong lúc PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Cách sử dụng: Nguyên liệu để hợp thành trang bị Minh Phượng.
 • Công dụng: Sử dụng sẽ tăng tỷ lệ hợp thành trang bị Minh Phượng thêm 1%.
 • Giới hạn: Có thể sử dụng tối đa 20 vật phẩm để tăng tỷ lệ thành công
 • Thời hạn sử dụng: vĩnh viễn

Minh Phượng Bảo Thạch
 • Tính chất: Giao dịch, bày bán. Xếp chồng 200 cái/ 1 ô. Không ném ra. Không rớt ra ngoài khi chết trong lúc PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Cách sử dụng: Nguyên liệu để hợp thành trang bị Minh Phượng.
 • Yêu cầu: trong quá trình chế tạo cần 01 Minh Phượng Chi Hồn.
 • Thời hạn sử dụng: vĩnh viễn

Đồ Phổ Minh Phượng 
(Khôi/Y/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên /Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Vũ Khí)
 • Tính chất: Giao dịch, bày bán. Xếp chồng 200 cái/ 1 ô. Không được ném ra. Không rớt ra ngoài khi chết trong lúc PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Cách sử dụng: Nguyên liệu để hợp thành trang bị Minh Phượng.
 • Thời hạn sử dụng: vĩnh viễn

Bảo Rương Minh Phượng
(Khôi/Y/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên /Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Vũ Khí)
 • Nguồn gốc: Có được thông qua tham gia chế tạo Bảo Rương Minh Phượng hoặc đổi ngược lại Bảo Rương Minh Phượng từ trang bị Minh Phượng ở NPC Thợ Rèn Thần Bí.
 • Tính chất: Giao dịch, bày bán. Xếp chồng 1 cái/ 1 ô. Không được ném ra. Không rớt ra ngoài khi chết trong lúc PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Công dụng:
  • Khi sử dụng sẽ nhận được trang bị Minh Phượng ngẫu nhiên.
  • Nếu kết hợp với Ngũ Linh Kiểm Định Phù tại NPC Thợ Rèn Thần Bí sẽ nhận được trang bị Minh Phượng tùy chọn.
 • Thời hạn sử dụng: vĩnh viễn

Ngũ Linh Kiểm Định Phù
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các, giá: 300 Xu
 • Tính chất: Giao dịch, bày bán. Xếp chồng 1 cái/ 1 ô. Không được ném ra. Không rớt ra ngoài khi chết trong lúc PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Công dụng: Nếu kết hợp với Bảo Rương Minh Phượng tại NPC Thợ Rèn Thần Bí sẽ nhận được trang bị Minh Phượng tùy chọn.
 • Thời hạn sử dụng: Vĩnh viễn

Ngũ Linh Quy Nguyên Phù
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các, giá: 300 Xu
 • Tính chất: Giao dịch, bày bán. Xếp chồng 1 cái/ 1 ô. Không được ném ra. Bán shop 0 lượng.
 • Công dụng: Dùng để quy nguyên trang bị Minh Phượng thành Bảo Rương Minh Phượng tại NPC Thợ Rèn Thần Bí.
 • Thời hạn sử dụng: vĩnh viễn

Tử Tinh Khoáng Thạch
 • Nguồn gốc: Tham gia tính năng, Event
 • Tính chất: Giao dịch, bày bán. Xếp chồng 1 cái/ 1 ô. Không được ném ra. Bán shop 0 lượng.
 • Công dụng: Dùng để chế tạo trang bị tại NPC Thợ Rèn Thần Bí
 • Thời hạn sử dụng: vĩnh viễn

Công thức chế tạo Bảo Rương Minh Phượng

 • Mang nguyên liệu đến NPC Thợ Rèn Thần Bí và chế tạo theo công thức bên dưới.         
 • Tỷ lệ thành công: 80%.
Công thức chế tạoTrang bị nhận được tương ứng
1111 Tử Tinh Khoáng Thạch
+
1 Minh Phượng Bảo Thạch
+
1 Minh Phượng Chi Hồn
+
Minh Phượng Chi Huyết

(vật phẩm hỗ trợ, hiệu quả tăng theo số lượng sử dụng)
1 Trang bị Xích Lân Khôi 1 Đồ Phổ Minh Phượng Khôi 1 Minh Phượng Bảo Rương Khôi
1 Trang bị Xích Lân Y 1 Đồ Phổ Minh Phượng Y 1 Minh Phượng Bảo Rương Y
1 Trang bị Xích Lân Hài 1 Đồ Phổ Minh Phượng Hài 1 Minh Phượng Bảo Rương Hài
1 Trang bị Xích Lân Yên Đái 1 Đồ Phổ Minh Phượng Yêu Đái 1 Minh Phượng Bảo Rương Yêu Đái
1 Trang bị Xích Lân Yên Đái 1 Đồ Phổ Minh Phượng Hộ Uyển 1 Minh Phượng Bảo Rương Hộ Uyển
1 Trang bị Xích Lân Hộ Uyển 1 Đồ Phổ Minh Phượng Hạng Liên 1 Minh Phượng Bảo Rương Hạng Liên
1 Trang bị Xích Lân Bội 1 Đồ Phổ Minh Phượng Bội 1 Minh Phượng Bảo Rương Bội
1 Trang bị Xích Lân Thượng Giới 1 Đồ Phổ Minh Phượng Thượng Giới 1 Minh Phượng Bảo Rương Thượng Giới
1 Trang bị Xích Lân Hạ Giới 1 Đồ Phổ Minh Phượng Hạ Giới 1 Minh Phượng Bảo Rương Hạ Giới
1 Trang bị Xích Lân Vũ Khí 1 Đồ Phổ Minh Phượng Vũ Khí 1 Minh Phượng Bảo Rương Vũ Khí
 • Khi chế tạo thất bại sẽ mất toàn bộ vật phẩm (ngoại trừ Trang Bị Xích Lân, sẽ trả lại trang bị Xích Lân).
 • Khi chế tạo thành công sẽ trừ toàn bộ vật phẩm bỏ vào (chỉ nhận được Bảo Rương Minh Phượng)
 • Trong quá trình Chế Tạo, Quy Nguyên, Giám Định trang bị nếu bỏ vật phẩm nằm ngoài danh sách sẽ không thực hiện được.
 • Sử dụng tối đa 20 Minh Phượng Chi Huyết. Mỗi vật phẩm tăng 1%.

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.